ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt


  OFERTA  
Pismo branżowe "Przewoźnik" >>
Zapraszamy do czytania "Przewoźnika" na naszej stronie. Oferujemy również wygodną prenumeratę wydania papierowego.
     
SKLEP ZMPD >>
Zapraszamy do korzystania z naszej wyselekcjonowanej oferty sklepu internetowego.
  
      
Gwarancja ubezpieczeniowa
Program ubezpieczeń dedykowany dla klientów systemu viaTOLL,
dla umów z odroczoną płatnością 
     
     
Zwrot podatku VAT >>
Sekcja Serwisowa ZMPD świadczy usługę zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie oleju napędowego oraz przejazdów autostradowych
Bezpieczna giełda transportowa
Wytyczne dla przewoźników w sprawie bezpiecznego korzystania z giełd transportowych
  
Ubezpieczenia OCP i OCS >>
LUTZ ASSEKURANZ specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki
   
Pośrednictwo wizowe >>
Dla firm zrzeszonych w ZMPD pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla kierowców zawodowych do Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi
Eurobrokers >>
UBEZPIECZENIE DO LICENCJI! Specjalna, tania oferta dla członków ZMPD, sprawdź tutaj.
   


  Wiadomości dnia  

Przewoźnicy apelują do prezydenta: ustawę o monitorowaniu przewozów trzeba zmienić!

14 marca 2017 r. trzy organizacje: Polska Izba Paliw Płynnych, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Polska Izba Spedycji i Logistyki skierowały do Prezydenta RP pismo z apelem o niedopuszczenie do wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Pismo zamieszczamy poniżej.Szanowny Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanując powagę Pańskiego Urzędu, zwracamy się do Pana w imieniu kilku tysięcy rodzinnych, polskich firm i kilkuset tysięcy pracowników z branży transportu drogowego, paliw i energetyki o podjęcie adekwatnych działań w celu niedopuszczenia do wejścia w życie „Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów”, która znajduje się na Pańskim biurku i czeka jedynie na podpis Pana Prezydenta.

Jesteśmy gotowi spotkać się urzędnikami Pana Kancelarii w celu wyjaśnienia naszych wątpliwości. Prosimy, żeby wykorzystał Pan dostępne narzędzia prawne i zwrócił Ustawę do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia. Takie działanie Pana Prezydenta pozwoli przedsiębiorcom, kierowcom i ich rodzinom zrzeszonym w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki na rzetelne przedstawienie naszych argumentów i wprowadzenie ewentualnych zmian, które zbudują praktyczne fundamenty do walki z szarą strefą w branży paliwowej, alkoholowej, tytoniowej i transportowej. Nikomu bardziej niż nam nie zależy na zwiększeniu konkurencyjności ww. sektorów gospodarki, poprzez wyeliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. Nie może to się jednak odbywać poprzez wprowadzenie przepisów niemożliwych do wykonania, niespójnych oraz represyjnych, które otwierają drogę do nieuzasadnionego karania uczciwych przedsiębiorców oraz kierowców zawodowych, przewożących towary wrażliwe.

Zapisy „Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów” przyczynią się do:
I. Upadku lub intencjonalnego zaniknięcia szeregu rodzinnych, uczciwych polskich firm, w związku z dramatycznym wzrostem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
II. Pogłębienia się kryzysu pracy na rynku drogowych przewozów towarowych, na którym według dostępnych analiz szanowanych firm konsultingowych, brakuje obecnie ponad 100 tysięcy kierowców.
III. Możliwego ograniczenia dostaw paliw przez niezależnych przedsiębiorców, którzy odpowiadają za 30 proc. rynku transportu drogowego paliw, również do stacji patronackich koncernów PKN ORLEN i LOTOS, a w konsekwencji do wzrostu cen paliw.

W imieniu przedsiębiorców apelujemy do Pana Prezydenta o umożliwienie rzetelnych konsultacji branżowych i społecznych, dotyczących „Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów”, czego efektem będzie wprowadzenie przepisów, które będą praktycznie realizować ideę walki z szarą strefą, co w konsekwencji istotnie wpłynie na zwiększenie dochodów Państwa z tytułu podatku VAT.

Wszyscy zrzeszeni w naszych organizacjach przedsiębiorcy, współpracujący eksperci i praktycy są do dyspozycji Pana Prezydenta oraz do dyspozycji parlamentarzystów i urzędników Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Naszym zdaniem specjaliści, którzy pracowali nad przedmiotową Ustawą, według swojej najlepszej wiedzy, mieli zbyt mało czasu na konsultacje branżowe i przygotowanie przepisów, które miałyby szansę realizować wizję Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Przedstawiciele Polskiej Izby Paliw Płynnych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w swoich wystąpieniach wskazywali, że Ustawa nie będzie mogła być wykonana, gdyż jej przepisy są niespójne i nie spełniają potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, objętych przedmiotową regulacją. Poważne problemy dotkną nie tylko przedstawicieli sektorów: paliwowego, alkoholowego, tytoniowego i transportowego, ale również szereg branż współpracujących, co będzie promieniować na całą gospodarkę. Nieznane dotąd trudności będą wynikały chociażby ze spodziewanych odmów realizacji dostaw produktów alkoholowych, tytoniowych i paliwowych przez przewoźników lub bezpośrednio przez kierowców, zagrożonych nieuchronną, dotkliwą karą finansową za niedopełnienie niezdefiniowanych obowiązków.

Ustawa pozostawia szereg niedomówień i jest pełna wewnętrznych sprzeczności. Regulacja nie odpowiada na wiele zasadniczych pytań, w innych przypadkach pozostawia szerokie pole do interpretacji. Ustawa ma wejść w życie w wersji całkowicie sprzecznej z doświadczeniem oraz praktyką rynkową, przy głośnej krytyce wszystkich najważniejszych organizacji branżowych i przedsiębiorców, których ma dotyczyć. Nowa regulacja miała być odpowiedzią na rozrastającą się szarą strefę w obrocie niektórymi produktami wrażliwymi. Jak pokazuje jednak praktyka, oszustów podatkowych najbardziej odstrasza kontrola na drogach oraz przy przejściach granicznych (w tym także morskich i kolejowych). Niestety Ustawa nie zakłada zwiększenia natężenia kontroli drogowych, a jej rola ma być realizowana przez funkcjonariuszy zreformowanej administracji skarbowej, działających zza biurka.

W imieniu przedsiębiorców, których reprezentujemy wyrażamy zdecydowaną obawę, że funkcjonariusze, w ramach nowych kompetencji ograniczą się do weryfikacji prawidłowości danych przekazywanych do nowego systemu informatycznego, który powstał w oparciu o przepisy Ustawy. Według przepisów, których brzmieniu się sprzeciwiamy, dotkliwe kary finansowe będą wymierzane przedsiębiorcom i kierowcom, realizującym zlecenie nawet za błahe uchybienia. Na zamieszaniu, które będzie towarzyszyło wejściu przepisów Ustawy w życie, skorzystają prawdziwi przestępcy.

Mamy nadzieję, że poprzez nasze wspólne działanie oraz przy pomocy Pana Prezydenta nie zrealizuje się czarny scenariusz, który zakłada potężne turbulencje we wszystkich sektorach tzw. wrażliwych, co odwróci uwagę przedsiębiorców od ich podstawowej działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy o rozsądny głos Pana Prezydenta!


 Pobierz
Pismo do prezydenta RP ws. ustawy o monitorowaniu przewozów


Stanowisko ZMPD
do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Nie kwestionując zasadności przygotowania nowych rozwiązań prawnych mających na celu zminimalizowanie nielegalnego i nieopodatkowanego obrotu towarami uznanymi za „wrażliwe”, ZMPD wyraża negatywne stanowisko do projektowanej regulacji w zakresie dotyczącym nałożenia na przewoźnika drogowego dodatkowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu towarów akcyzowych (m.in. paliw silnikowych i pochodnych, olejów smarowych, olejów roślinnych, susz tytoniowy, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, itp.) i wyposażeniem środka transportu drogowego w lokalizator (urządzenie zawierające system satelitarnego pozycjonowania i system łączności ruchomej GSM/GPRS). Obowiązek uzyskiwania nr referencyjnego, dokonywania zmian w zgłoszeniu czy też zakupu lokalizatora powinien należeć tylko i wyłącznie do podmiotu wysyłającego lub podmiotu odbierającego, a nie do obowiązków przewoźnika drogowego lub kierowcy. 

Tym bardziej nieuzasadnionym jest, aby sankcje za niektóre naruszenia obowiązków przez nadawcę lub odbiorcę towarów ponosił kierowca czy przewoźnik drogowy. Dlatego też negatywnie należy ustosunkować się do projektowanych przepisów przewidujących ustanowienie bardzo wysokich kar pieniężnych, które mogą wynosić od 1 000 zł do 20 000 zł., jak również wprowadzających możliwość nałożenia na środek transportu zamknięcia urzędowego, które skutkuje usunięciem pojazdu na wyznaczone przez kontrolującego miejsce. Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której za nieprawidłowości związane z towarem, w tym niezgodność przesyłki z opisem w zgłoszeniu przewozu, odpowiedzialność ponosił przewoźnik, a w szczególności koszty usunięcia, strzeżenia i przechowywania środka transportu oraz towarów. 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia wyrażamy negatywne stanowisko do projektowanej ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozów, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż propozycja regulacji naszym zdaniem zmierza do przerzucenia odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków ewidencyjnych przez eksporterów lub importerów towarów na firmy transportowe i kierujących pojazdami, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, styczeń 2017


 Pobierz
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Mercedes-Benz Trucker Academy
 
HUSSAR  ANGELS
TRANSPASS
 
bezpłatne szkolenia
Opłaty drogowe na Węgrzech z ZMPD
ograniczenia 2016
ZMPD planerRegulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6060775    Partner - giełda transportowa TimoCom