ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Koronawirus
2020-04-02

COVID-19: DZIAŁANIA ZMPDSEKCJA

SEKCJA

Pandemia koronawirusa kompletnie zdezorganizowała życie wszystkich obywateli Europy, w tym i Polski. Wiele branż stoi dziś na krawędzi bankructwa, jedynie pomoc państwa jest w stanie spowodować utrzymanie się ich na powierzchni.


ZMPD jako największa organizacja skupiająca polskich międzynarodowych przewoźników drogowych ma imperatyw moralny do tego, by stanąć do walki o przetrwanie całego sektora przewozu towarów. Dlatego nieprzerwanie od kilku tygodni eksperci Zrzeszenia pracują nad przynajmniej złagodzeniem skutków pandemii dla przedstawicieli branży, na bieżąco reagując na pojawiające się problemy.

Koronawirus doprowadził do od dawna zapomnianej sytuacji w postaci m.in. gigantycznych kolejek na granicach Polski. Kilkudniowe postoje to lekceważenie pracy kierowców i pracowników firm transportowych, grożące przerwaniem łańcucha dostaw towarów do sklepów i szpitali, niezbędnych do przetrwania wszystkich zagrożonych epidemią obywateli.

Stały osobisty, pisemny oraz w formie wideokonferencji kontakt ekspertów ZMPD z decydentami i przedstawianie postulatów oraz przekonywanie do podjęcia stanowczych, ratujących przedsiębiorstwa transportowe decyzji przynoszą szybko spodziewane efekty, choć tzw. pakiet pomocowy wymaga poważnych zmian, bowiem zawarte w nim propozycje nie zapewnią transportowcom przetrwania.

 
SEKCJA

Postulaty ZMPD związane z pandemią koronawirusa i decyzje rządzących:

 

1. Odblokowanie granic poprzez:
a) Zlikwidowanie obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej przez kierowców zawodowych
 WPROWADZONE 

b) Otwarcie starych przejść granicznych
 WPROWADZONE 

c) Zwiększenie obsady służb na przejściach granicznych
 GRANICA ZACHODNIA WPROWADZONE 
 GRANICA WSCHODNIA W TOKU 

2. Zlikwidowanie konieczności obowiązkowej kwarantanny dla kierowców zawodowych, także dla tych, którzy wracają innym niż ciężarówka środkiem transportu do Polski, również dla kierowców z krajów trzecich pracujących w polskich firmach transportowych.
 WPROWADZONE 

3. Wznowienie wydawania wiz z prawem do pracy
 W TOKU 

4. Pomoc dla przedsiębiorców z branży międzynarodowego transportu drogowego, tzw. pakiet antykryzysowy:
1) Zwolnienie z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych:
a) Odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa)
 WYSŁANE DO RZĄDU 

b) Zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w trybie natychmiastowym
 WYSŁANE DO RZĄDU 

c) Split payment zawieszony do końca 2020 r. w trybie natychmiastowym
 WYSŁANE DO RZĄDU 

d) Odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości
 WYSŁANE DO RZĄDU 

e) Wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości
 WYSŁANE DO RZĄDU 

2) Wprowadzenie narzędzi zapewniających utrzymanie  płynności finansowej:
a) Stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach
 WYSŁANE DO RZĄDU 

b) Podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego
 WYSŁANE DO RZĄDU 

c) Odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat
 WYSŁANE DO RZĄDU 

3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące  jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło:
a) Wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 r., szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa)
 WYSŁANE DO RZĄDU 

b) Dla jednoosobowej działalności gospodarczej/umowy o dzieło/umowy zlecenia rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy)
 WYSŁANE DO RZĄDU 

c) Wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie przedsiębiorcom z ww. rozwiązań
 WYSŁANE DO RZĄDU 

4) Utworzenie specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw w celu pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 r. notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc.
 WYSŁANE DO RZĄDU 

5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców:
w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP,  w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu w sposób analogiczny. 

 WYSŁANE DO RZĄDU 

 
SEKCJA

Decyzje rządzących:

1. Zniesienie obowiązkowej kwarantanny kierowców zawodowych 
https://www.zmpd.pl/Polska: zniesiona kwarantanna dla kierowców


2. Otwarcie nowych przejść granicznych  
https://www.zmpd.pl/Będą uruchamiane kolejne przejścia graniczne


3. Zniesienie konieczności wypełniania karty lokalizacyjnej  
https://zmpd.pl/UWAGA! Zniesienie obowiązku wypełnienia karty lokalizacyjnej


4. Wprowadzenie pakietu antykryzysowego 
Zapowiedź wprowadzenia pakietu 
https://zmpd.pl/Koronawirus: Działania ZMPD przynoszą efekt - będzie pakiet osłonowy dla firm


 
SEKCJA

Działania ZMPD


Ogólnopolska akcja TARCZA NIE WYSTARCZA
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1846
 

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
(ws. negatywnej opinii ZMPD nt. zapisów Tarczy Antykryzysowej)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1847
 

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
(ws. uwzględnienia postulatów branży, zgłaszanych do projektu Tarczy Antykryzysowej)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1847
 

Briefing prasowy: Pakiet antykryzysowy to bubel - mówią eksperci ZMPD
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1845

Briefing prasowy: Cała nadzieja w Senacie
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1856
 

Pismo do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego
(ws zamknięcia granicy dla tureckich kierowców w związku z identyczną sytuacją na tureckim przejściu dla polskich kierowców)

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1854
 

Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza z prośbą o pilną interwencję w związku z blokowaniem możliwości wjazdu na teren Turcji polskich kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1842
 

Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej Tomasza Pragi
(ws wyjaśnienia rozbieżności dotyczących stosowania przepisów o kwarantannie kierowców)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1835
 

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
(ws kolejek na wschodnich granicach)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1837
 

Pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
(ws podjęcia nadzwyczajnych kroków w związku z ponoszonymi przez przewoźników stratami, włącznie z zaprezentowaniem propozycji ZMPD)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1803
 

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego
(ws zwiększenia obsady na przejściach granicznych)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1828
 

Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza
(ws wznowienia wydawania wiz z prawem do pracy)
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7090
 

Pismo do unijnej Komisarz ds. Transportu Adiny Valean
(ws. oceny podjętych przez UE kroków dot. walki z pandemią)
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7104
 

Zainicjowanie spotkania w Ministerstwie Infrastruktury
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7066
 

Briefing w formie wideokonferencji, oceniający pakiet antykryzysowy
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1839
 

Spotkanie przewoźników z prezydium sejmowej Komisji Infrastruktury
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7065
 

Ankieta nt. pakietu antykryzysowego
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1838
 

Ankieta nt. sytuacji przedsiębiorców dotkniętych koronawirusem
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1801
 

Stały monitoring sytuacji na przejściach granicznych
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7073
 

Stały monitoring zmian na przejściach granicznych państw europejskich i pozaeuropejskich
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1809


Udostępnienie zaleceń dla kierowców zawodowych
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1820
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1819
 

Stały monitoring wydarzeń w Parlamencie Europejskim ws koronawirusa, przygotowane przez stałego przedstawiciela ZMPD w Brukseli Margaretę Przybyłę:
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1823
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1805
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1822
https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7038
 

Zainicjowanie i organizacja wideokonferencji Forum Transportu Drogowego
(ws sytuacji na granicach)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1829

Zainicjowanie i organizacja wideokonferencji Forum Transportu Drogowego
(ws oceny Tarczy Antykryzysowej)
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1851
 

Zainicjowanie i przygotowanie pism w imieniu Forum Transportu Drogowego
ws odkorkowania granic do:
  • Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
  • Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz
  • Komendanta Głównego Straży Granicznej Tomasza Pragi
  • Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura
  • Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka
  • Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera
  • p.o. zastępcy dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Marcina Nowackiego
https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1832

 
SEKCJA

 
Wybrane przekazy medialne ZMPD dot. sytuacji związanej z koronawirusem


https://www.wnp.pl/transport-samochodowy/apel-ws-zawieszenia-ograniczen-w-ruchu-samochodow-ciezarowych,385752.html

https://www.bankier.pl/moto/tarcza-antykryzysowa-pominela-transport-6925/

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1850

 

https://www.wnp.pl/transport-samochodowy/transport-w-unii-funkcjonuje-juz-prawie-normalnie-gorzej-poza-nia,382804.html

https://zmpd.pl/Jan Buczek w Polsat News: Przez nieudolność urzędników transport towarów jest sparaliżowany

https://www.radiomaryja.pl/informacje/ruch-na-przejsciach-granicznych-z-niemcami-litwa-czechami-i-slowacja-odbywa-sie-plyn

https://next.gazeta.pl/pandemia-koronawirusa-mswia-reaguje-na-korki-i-otwiera-kolejne

https://www.rp.pl/Transport/Granice-zablokowane.html

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-koronawirus-potezne-straty-branzy-transportowej

https://theworldnews.net/pl-news/przewoznicy-apeluja-zmiencie-procedury-udroznijcie-granice

https://next.gazeta.pl/dlugie-kolejki-na-granicach-szef-zrzeszenia-miedzynarodowych.html

https://logistyka.rp.pl/transport/apel-przewoznikow-o-udroznienie-granic

https://logistyka.rp.pl/transport/nadal-ciagna-sie-kolejki-na-granicy-z-niemcami

https://logistyka.rp.pl/transport/topnieja-graniczne-kolejki

https://www.cargonews.pl/przewoznicy-apeluja-o-poprawienie-sytuacji-na-przejsciach-granicznych-sytuacja-jest-powazna/

https://logistyka.rp.pl/transport/rwa-sie-lancuchy-dostaw

https://dziennikbaltycki.pl/koronawirus-zainfekowal-gospodarke-straty-liczone-w-miliardach-jest-zle-a-przyszlosc-trudna-do-przewidzenia

https://www.trucks.com.pl/zmpd-koronawirus-atakuje-tez-transport

https://logistyka.rp.pl/transport/blokady-granic-dla-ciezarowek

https://wgospodarce.pl/informacje/pandemia-koronawirusa-torpeduje-gospodarki-przeglad

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/co-czwarty-przewoznik-notuje-spadek-przewozow-o-30-proc-spora-czesc-jeszcze-wyzsze

https://wspolczesna.pl/podlascy-przedsiebiorcy-o-wplywie-koronawirusa-na-gospodarke

https://bydgoszcz.tvp.pl/konferencja-zrzeszenia-transportowcow

https://theworldnews.net/pl-news/poslowie-obiecuja-przewoznikom-pomoc

https://www.rp.pl/LOGISTYKA-Transport/Przewoznicy-domagaja-sie-zwrotu-czesci-akcyzy

https://poranny.pl/podlascy-przedsiebiorcy-o-wplywie-koronawirusa-na-gospodarke/

http://tygodnikbydgoski.pl/wydarzenia/przewoznicy-notuja-duze-straty-o-rozwiazaniach-rozmawiali-w-bydgoszczy-12-03-2020

http://www.radiopik.pl/koronawirus-uderza-w-branze-transportowa-przewoz

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/na-co-moga-liczyc-firmy-dotkniete-skutki-koronawirusa

https://logistyka.rp.pl/transport/hamuja-przewozy-samochodowe

https://pomorska.pl/epidemia-konoronawirusa-kierowcy-i-ich-szefowie-boja-sie-przywiezc-wirusa

https://logistyka.rp.pl/prawo/unijna-pomoc-dla-przedsiebiorcow?

https://innpoland.pl/branza-transportowa-przewozowa-w-ogromnym-kryzysie-z-powodu-koronawirusa

https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/dramatyczna-sytuacja-w-transporcie-kierowcy-i-ich-szefowie

http://www.transport-manager.pl/2020/03/11/rzad-chce-pomoc-branzy-transportowej/

https://logistyka.rp.pl/transport/wlochy-odciete-od-transportu?

https://www.trucks.com.pl/2020/03/10/zmpd-koronawirus-atakuje-tez-transport/

https://msp.money.pl/wiadomosci/klopoty-branzy-turystycznej-we-wtorek-ministerstwo-rozwoju-przedstawi-propozycje-pomocy

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,przewoznicy-walcza-o-przetrwanie-dla-branzy-to-kleska-zywiolowa

https://bydgoszcz.tvp.pl/prezydium-komisji-infrastruktury-w-bydgoszczy

https://crowdmedia.pl/polscy-przedsiebiorcy-zaczeli-odczuwac-juz-powazne-straty-zwiazane-z-koronawirusem-rozpaczliwy-apel-do-rzadu/

https://logistyka.rp.pl/transport/5412-rwa-sie-lancuchy-dostaw

 

 
     
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     THB  0,1209     USD  3,7885     AUD  2,9322     HKD  0,4883     CAD  3,0293     NZD  2,7183     SGD  2,8519     EUR  4,5562     HUF  1,2544     CHF  4,1354     GBP  5,2655     UAH  0,1349     JPY  3,5067     CZK  0,1762     DKK  0,6127     ISK  3,0174     NOK  0,4547     SEK  0,4500     HRK  0,6018     RON  0,9250     BGN  2,3295     TRY  0,4567     ILS  1,1607     CLP  0,5426     PHP  0,0783     MXN  0,1897     ZAR  0,2652     BRL  0,6802     MYR  0,9212     RUB  0,0495     IDR  2,6091     INR  5,0467     KRW  0,3386     CNY  0,5835     XDR  5,4392     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD