ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Transport w mediach
Koronawirus
2020-03-23

Europa: nowe zasady na granicach - aktualizacja 25 marcaSEKCJA

Europejskie państwa wprowadzają ograniczenia w związku z epidemią COVID-19. Niektóre z nich zawieszają zakazy weekendowe oraz unijne regulacje dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców.

NOWE informacje, jakie docieraja do nas od 22 marca, zamieszczamy w naszym kolejnym komunikacie  Komunikat zawiera najnowsze aktualizacje - do 25 marca. Dotyczy nowych ograniczeń i zwolnień w: UA, TR, TM, DE, KZ, FR, LV, GB, RO, DK, IT, GR.

 W poniższym zestawieniu znajduja się informacje o nowych, tymczasowych zasadach funkcjonowania transportu drogowego,  jakie były wprowadzane w różnych krajach od chwili wprowadzenia formalnie zagrożenia epidemią koronawirusa - do 22 marca.Austria - aktualizacja 21 marca


Austria ponownie wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Włochami. Temperatura kierowców i ich ostatnie czynności są systematycznie sprawdzane (pomiar ważny przez następne 10 dni).

Austria zakazuje również transportu kolejowego z Włoch (ważny do 3 kwietnia). Środek ten nie dotyczy transportu towarowego.

W całej Austrii zakaz ruchu w weekendy dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony jest zawieszony do 3 kwietnia. Środek ten został omówiony i skoordynowany z Włochami i Bawarią w celu jak największego uniknięcia czasów oczekiwania na granicy.
Zniesiono również zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony na przejściach granicznych Klingenbach i Deutschkreutz (Burgenland) w celu odciążenia od przejścia granicznego Nickelsdorf.

Wprowadzono złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców od 16 marca do 14 kwietnia. 
Zniesione środki są następujące:
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin jednym 11 godz.;
- art. 6 (2): zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin jednym 60 godz.;
- art. 6 (3): zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin jednym - 100 godzin;
- art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;
- art. 8 (2): zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- art. 8 (6): tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny po sześciu 24-godzinnych okresach.

Szczegóły dostępne w rozporządzeniu.

Źródło: AISÖ
 

Belgia - aktualizcja 19 marca


Rząd belgijski podjął dodatkowe środki 17 marca, zachęcając do telepracy i zamykania wszystkich sklepów, poza aptekami, sklepami spożywczymi i z prasą. 
Te reguły obowiązują do 5 kwietnia. Transport publiczny funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 

Międzynarodowy transport towarowy działa bez zakazów. 

Minister transportu ogłosił tymczasową i całkowitą tolerancję dotyczącą egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się transportem żywności, lekarstw i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania sklepów i aptek. Zwolnienie stosowane jest od 14 do 31 marca (do północy). Bardziej szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Źródła: FEBETRA i oficjalne agencje informacyjne

 

Białoruś 


Według informacji z 14 marca - nie wprowadzono ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych i pasażerskich (poza kontrolami sanitarnymi oraz koniecznością wypełnienia formularza przyjazdowego).

Infolinia do Republikańskiego Centrum Sanitarno-Epidemiologicznego i Zdrowia Publicznego w Białorusi +375 (29) 156-85-65 (dni robocze od 8:30 do 13:00 i od 13:30 do 18:00).

Obywatele wjeżdżający do Białorusi przez punkty graniczne są poddawani wstępnym i ciągłym sanitarnym i epidemiologicznym kontrolom. Osoby przyjeżdżające z państw o wysokim ryzyku zachorowanie na koronawirusa muszą poddać się testom (wyniki testu są dostępne w ciągu 12 godzin). 

W przypadku objawów choroby (temperatura wyższa niż  37,1 stopnia Celsjusza, kaszel i inne) osoby przyjeżdżające z tych państw są izolowane i hospitalizowane. 
 

Bośnia i Hercegowina - aktualizacja 17 marca

 

Na granicach BiH wprowadzono wzmożone kontrole sanitarne. 
Zakazem wjazdu objęto obywateli Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Chin, Korei Południowej, Singapuru i Hongkongu. 
Prawdopodobne jest, że władze  Bośni i Hercegowiny wprowadzą jeszcze większe obostrzenia ruchu oraz inne środki zapobiegawcze.
W obecnej sytuacji polski MSZ odradza  podróże obywateli RP do Bośni i Hercegowiny. 

ZMPD uzyskało telefoniczną informację z Konsulatu RP w BiH, który odradza wykonywania drogowych przewozów międzynarodowych na tym kierunku.
 

Bułgaria: aktualizacja 19 marca


Bułgarski minister zdrowia nowym postanowieniem zakazał wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii wszystkim obywatelom państw trzecich (spoza UE) przez wszystkie przejścia graniczne we wszystkich środkach transportu, od godz. 00:00 w dniu 20 marca do 17 kwietnia.
Zakaz wjazdu obywateli UE z Włoch, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Szwajcarii oraz ustalenia dotyczące kierowców przyjeżdżających z tych krajów, wcześniej ogłoszony, pozostaje w mocy.
Obywatele Bułgarii, a także osoby posiadające długi lub stały pobyt w Bułgarii oraz ich rodziny, są zwolnieni z tego zakazu. Będą podlegać 14-dniowej kwarantannie w domu lub w dowolnym innym miejscu zakwaterowania według własnego wyboru.

Kierowców ciężarówek obowiązują poniższe zasady (oficjalny dekret tutaj):
- Bułgarscy kierowcy ciężarówek podlegają 14-dniowej kwarantannie, chyba że wracają do jednego z krajów z listy. W takim przypadku muszą pozostać w kwarantannie do czasu wyjazdu;
- Kierowcy spoza Bułgarii - obywatele wyżej wymienionych krajów lub przyjeżdżający z nich - mogą załadować i rozładować towary, ale powinni niezwłocznie opuścić terytorium Bułgarii. W przypadku tranzytu operacja tranzytu powinna zostać wykonana w ciągu 24 godzin;
- Ponadto zgodnie z dodatkowym postanowieniem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia wjazd i tranzyt ciężarówek zarejestrowanych i przyjeżdżających z Iranu jest tymczasowo zabroniony.

Na okres od 19 marca (godz. 00.00) do 16 kwietnia (godz. 24) wprowadzono tymczasową tolerancję dotyczącą czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zgodnie z rozporządzeniem UE nr 561⁄2006 dla krajowego i międzynarodowego transportu towarów. Zniesione środki są następujące:
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;
- Artykuł 7: zastąpienie minimalnych wymagań dotyczących dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;
- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

Źródło: AEBTRIChorwacja - aktualizacja 19 marca


Specjalne restrykcje dotyczą operacji transportowych z państw dużego ryzyka - poza jadącymi w tranzycie - ( Włochy, Chiny, Południowa Korea, Hongkong, Japonia, Singapur, Malezja, Bahrajn, Iran, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Austria, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, i regionu Bela Krajina w Słowenii), będą oni poddawani 14-dniowej kwarantannie w Chorwacji. Kierowcy zagraniczni są ostrzegani na granicy, że mogą zawrócić, aby uniknąć kwarantanny.
Lista czynnych przejść granicznych z Serbią znajduje sie na tej mapie

Na czas od 18 marca do 16 kwietnia wprowadzono odstępstwa dot. czasu pracy kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym osób i towarów TYLKO dla transportu leków, żywności, zwierząt, surowców, pasz i sprzętu do szpitali. 
Dzienny czas nie może przekraczać 11 godzin; tygodniowy nie może przekroczyć 60 godzin; całkowity w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie może przekraczać 96 godzin; po pięciu i pół godzinie przewozu kierowca ma prawo do ciągłej przerwy trwającej co najmniej czterdzieści pięć minut. Dzienny odpoczynek kierowcy to maksymalnie dziewięć godzin. Jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku dla kierowców wynosi co najmniej 24 godziny.
 


Czechy - aktualizacja 16 marca

 

W poniedziałek 16 marca wprowadzono kontrole graniczne na wyznaczonych przejściach z Polską, od soboty trwają kontrole na granicach z Austrią i Niemcami. 

Ministerstwo Transportu w Czechach udzieliło ogólnego zwolnienia z ograniczeń jazdy na autostradach i drogach klasy I w Republice Czeskiej w odniesieniu do samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz pojazdów specjalnych i przyczep z przyczepą, jeżeli dmc pojazdu silnikowego przekracza 3,5 tony. Zwolnienie obowiązuje od godziny 15 w dniu 13 marca 2020 r. na czas obowiązywania stanu wyjątkowego, ale nie dłużej niż jeden rok.

Międzynarodowy transport towarowy jest zwolniony z ograniczenia. Jednak tylko duże przejścia graniczne z Austrią (Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov) i Niemcami (Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána) pozostaną otwarte.

Ponadto 16 marca rząd ogłosił tymczasową tolerancję dotyczącą egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców biorących udział we wszystkich przewozach towarów. Zniesione środki opisano w art. 6–9 rozporządzenia UE nr 561/2006. Ten wyjątek obowiązuje od 16.03.2020 (00:00) przez okres 30 dni.

Więcej informacji: Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 


Dania - aktualizacja 20 marca


Od 14 marca do 13 kwietnia włącznie międzynarodowy transport drogowy towarów (w tym tranzyt) będzie obsługiwany przez 3 przejścia graniczne: Frøslev, Sæd lub Kruså. Uwaga: przejście graniczne w Kruså nie jest dostępne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zaleca się, aby ciężarówki korzystały z przejścia granicznego Frøslev (E45). Przejście graniczne w Padborgu, a także inne mniejsze przejścia graniczne są zamknięte. Fracht może być również obsługiwany przez „niebieską granicę” (Øresundbridge i promy). 

Wprowadzono krajowe odstępstwa od tygodniowych okresów odpoczynku od 10 do 22 marca. Zniesione środki opisano w art. 8 ust. 6 rozporządzenia UE nr 561/2006, ale wszystkie pozostałe artykuły mają zastosowanie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Wiodące duńskie stowarzyszenia transportowe i logistyczne przygotowały listę zaleceń dotyczących odbioru i wysyłki towarów. Dokument zawiera rekomendacje dla firm transportowych, kierowców zawodowych, nadawców i odbiorców i jest dostępny m.in. w języku polskim.

Źródło: ITD i DTL

 

Estonia - aktualizowane 18 marca


17 marca ograniczono przekraczanie wewnętrznej i zewnętrznej granicy Schengen oraz przywrócono kontrole graniczne - aż do odwołania. Podczas kontroli granicznej będą sprawdzone dokumenty podróży i objawy medyczne.

Międzynarodowy transport drogowy jest zwolniony z ograniczeń ruchu.

Źródło: ERAA
 

Finlandia - aktualizowane 19 marca


Rząd fiński ogranicza ruch na granicach od 19 marca. Osoby powracające do Finlandii zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie.
Przychodzące przewozy pasażerskie są zawieszone, z wyjątkiem obywateli i rezydentów powracających do Finlandii. Fińscy obywatele i rezydenci nie mogą podróżować za granicę. Niezbędne podróże do pracy i dostęp do innych niezbędnych usług będą dozwolone przez północną i zachodnią granicę. 

Fracht i ruch towarowy będą kontynuowane jak zwykle. 

Przejścia graniczne dla transportu drogowego i kolejowego:

- Przejścia graniczne Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa i Vartius służą wyłącznie do transportu towarów.
- Przejścia graniczne Inari, Parikkala i Vainikkala służą wyłącznie do transportu towarów.
- Przejścia na granicy między Finlandią a Norwegią: Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö i Utsjoki będą otwarte dla towarów i ruchu powrotnego. 
- Przejścia na granicy fińsko-szwedzkiej Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio i Ylitornio będą otwarte dla towarów i ruchu powrotnego. 

Chociaż nie zapobiega się dojazdom do pracy za granicą, ograniczenie ruchu lotniczego i morskiego znacznie utrudni zagranicznym pracownikom wjazd do Finlandii. W przypadku obywateli UE oraz osób posiadającym zezwolenie na pobyt stały w innym kraju UE, które wracają do kraju ojczystego przez Finlandię, taka podróż będzie dozwolona, przy uwzględnieniu stanu zdrowia danej osoby.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Źródło: FinMobility

 

Francja - aktualizowane 21 marca 

 

Od 17 marca przez 15 dni obowiązuje ograniczenie działań i zgromadzeń publicznych. Ludzie mogą wychodzić z domu w nagłych wypadkach, na zakup żywności lub do pracy.
Granice strefy Schengen są zamykane na kolejne 30 dni.

Transport towarów jest zwolniony z ograniczeń ruchu.
Kierowcy jednak powinni mieć przy sobie następujący wypełniony przez pracodawcę dokument – wersja oryginalna po francusku. Robocze tłumaczenie wykonane przez ZMPD dostępne jest tutaj
Zgodnie z informacją rządu tylko w języku francuskim za niezbędną uznano działalność transportu towarowego i logistyki i zapowiada wprowadzenie dodatkowych środków dla zapewnienia transportu towarów i dostępu pracowników logistyki do miejsca pracy oraz załadunku/rozładunku. Wprowadzono wyjątki w obecnych ograniczeniach, aby sklepy, restauracje i urządzenia sanitarne były otwarte na stacjach paliw.

Podczas przeprowadzania operacji transportu towarów, środki higieny i tzw. dystansowania społecznego, zwane „barierami”, zdefiniowane na poziomie krajowym, muszą być przestrzegane przez kierowców oraz personel miejsc załadunku lub rozładunku.

  • W przypadku, gdy miejsca załadunku lub rozładunku nie są zaopatrzone w punkt wody, muszą one być zaopatrzone w żel wodno-alkoholowy.
  • Każdy pojazd musi być wyposażony w zapas mydła i wody oraz jednorazowych ręczników lub żelu wodno-alkoholowego.
  • Jeżeli wyżej wymienione środki są przestrzegane, kierowcy nie można odmówić dostępu do miejsca załadunku lub rozładunku, w tym punktu wody, gdy miejsce to jest zapewnione, ze względów zdrowotnych związanych z epidemią Covid-19.
  • Dostawa i podpis dokumentów transportowych odbywa się bez kontaktu między ludźmi.
  • Dostawa jest realizowana w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, określonym na dokumencie przewozowym.
  • W przypadku dostaw do domu, kierowcy po nawiązaniu kontaktu z odbiorcą lub jego przedstawicielem, pozostawiają paczki na zewnątrz drzwi, stosując alternatywne metody potwierdzające dostawę bez podpisu odbiorcy. Odbiorca lub jego przedstawiciel nie może wymagać podpisania dokumentu na jakimkolwiek nośniku. O ile reklamacja nie zostanie wniesiona w jakikolwiek sposób, w tym drogą elektroniczną, najpóźniej na koniec okresu przewidzianego w umowie lub, w przypadku braku postanowień umownych w południe pierwszego dnia roboczego po dostawie towarów, dostawę uznaje się za zgodną z umową

.
20 marca zniesiono weekendowe i świąteczne zakazy ruchu dla ciężarówek – więcej informacji tutaj

Źródła: rząd francuski, FNTR i AFTRI

Grecja - aktualizacja 16 marca 2020


Rząd Grecji ogłosił 15 marca wprowadzenie środków nadzwyczajnych dla ograniczenia rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19).

Transport pasażerski:
- Grecja postanowiła zamknąć swoje granice z Albanią i Macedonią Północną, zatrzymać loty do i z Hiszpanii i zakończyć obsługę statku pasażerskiego do/z Włoch. Pamiętaj, że obywatele Grecji i mieszkańcy nadal będą mogli przekraczać Albanię i Macedonię Północną.

Transport towarów:
- transport towarów jest zwolniony z tych środków,
- trasy promowe do/z Włoch działają normalnie w celu przepływu towarów
Ponadto rząd grecki ogłosił 16 marca, że osoby wjeżdżające do Grecji z innego kraju muszą spędzić 14 dni w obowiązkowej kwarantannie. Kierowcy ciężarówek międzynarodowego transportu towarów są zwolnieni z 14-dniowej kwarantanny.

Urząd celny Evzoni w rejonie grecko-północnomacedońskiego przejścia drogowego (Evzoni-Bogorodica) ogłosił, że od poniedziałku 16 marca wstrzymuje aż do odwołania ruch pojazdów ciężarowych (w obu kierunkach wejście/wyjście) w godzinach 22 - 6. 

Źródło: OFAE
 

Gruzja - aktualizacja 21 marca 

 

Od 16 marca ruch osobowy między Gruzją a Rosją jest zawieszony, przewóz towarów przez tę granicę odbywa sie bez restrykcji..
Gruzińskie władze zabraniają osobom, które podróżowały do Iranu, Korei Południowej, Chin, Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Austrii w ciągu ostatnich 28 dni wjazdu na terytorium Gruzji.
Poważne obostrzenia dotyczą transportu drogowego towarów dla ciężarówek wjeżdżających do Gruzji ze stref wysokiego ryzyka (według WHO). Pojazdy będą podlegać całkowitej dezynfekcji pod nadzorem upoważnionego personelu celnego; będzie obowiązywać eskorta ciężarówek do miejsca przeznaczenia (w przypadku tranzytu); kierowca na przejściu granicznym będzie zastąpiony innym, zdrowym kierowcą oraz może być zawrócony lub poddany kwarantannie, możliwa jest wymiana ciężarówki i przyczep, jeśli zostanie to uznane za konieczne.

Źródła: GIRCA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji


Hiszpania - aktualizacja 18 marca


15 marca na 15 dni wprowadzono stan wyjątkowy. Mieszkańcy mogą wychodzić z domów tylko w nagłych wypadkach, na zakupy żywności lub do pracy. Krajowy transport osób jest znacznie ograniczony.
Międzynarodowy transport towarowy jest zwolniony z ograniczeń, w celu zagwarantowania działalności gospodarczej i łańcucha dostaw.

17 marca wprowadzono tymczasową tolerancję egzekwowania przepisów zawartych w art. 6.1 i 8.6 rozporządzenia UE 561/2006 (dzienny czas prowadzenia pojazdu i tygodniowy odpoczynek) na całym terytorium Hiszpanii.

Ograniczenia jazdy zostały również zniesione przez rządy wspólnot autonomicznych Katalonii i Kraju Basków). 
Bardziej szczegółowe informacje dla Hiszpanii, Katalonii i Kraju Basków.

We wszystkich przypadkach zniesienie nie ma zastosowania do obowiązkowych tras przewozu towarów niebezpiecznych.

Źródła: CETM i ASTIC
 

Holandia - aktualizacja 19 marca


W Holandii epidemia przebiega łagodnie. Większość ludzi pracuje z domu. Sklepy w większości są otwarte, niektóre domy towarowe są zamykane.

Zaleca się, aby kierowcy posiadali środki ochrony osobistej, takie jak maski i rękawiczki. Rekomendowane jest spożywanie posiłków na stacjach paliw. Wszystkie restauracje będą zamknięte do co najmniej 6 kwietnia.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych dniach środki ochrony zostaną zaostrzone.

Źródła: Evofenedex i TLN
 

Irlandia - aktualizacja 19 marca

 

Rząd Irlandii ograniczył na 14 dni wjazd do Irlandii osób, które przebywały na obszarach zakażonych. 

Transport towarów jest zwolniony z ograniczeń.

Rząd opublikował wytyczne dla pracowników łańcucha dostaw, który zawiera wskazówki dla kierowców.

Irlandia wprowadziła tymczasowe – od 18 marca do 16 kwietnia złagodzenie zasad egzekwowania przepisów pracy i odpoczynku kierowców, pod warunkiem że nie spowoduje to pogorszenia bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Wprowadzono:
- odstępstwo od art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy zostaje zniesiony z 90 godzin do 112 godzin.
- odstępstwo od art. 8 (6): w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, zachowując przy tym zasadę, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż pod koniec sześciu 24-godzinnych okresów od końca poprzedniego tygodniowy okres odpoczynku. Nie wymaga się rekompensaty ani regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Pracodawcy pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych użytkowników dróg. 

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, firma promowa Seatruck Ferries tymczasowo zaprzestała wysyłki kierowców samochodów ciężarowych lub innych pasażerów na swoich statkach na Morzu Irlandzkim. Firma będzie nadal przewozić naczepy, kontenery i nadwozia wymienne.

Źródło: IRHA


Kazachstan - aktualizacja 18 marca


Po ogłoszonym w Kazachstanie stanie wyjątkowym, obowiązującym od 16 marca, Państwowa Służba Graniczna wydała wytyczne dla podmiotów zaangażowanych w operacje importu / eksportu.

W okresie wyjątkowym przekraczanie granic państwowych przez kierowców i pojazdy uczestniczące w międzynarodowych przewozach drogowych będzie dozwolone tylko wtedy, gdy spełnią następujące warunki:

- międzynarodowy transport drogowy towarów odbywa się zgodnie z kwarantanną i normami sanitarno-epidemiologicznymi;
- kierowcy, niezależnie od obywatelstwa, będą posiadać paszporty, aby przekroczyć granicę państwową;
- w przypadku przybycia do przejścia granicznego w celu wjazdu na terytorium Kazachstanu (w tym tranzytu) kierowców z krajów kategorii 1a) i 1b), a także kierowców innych krajów, którzy odwiedzili kraje kategorii 1a) i 1b ) w ciągu ostatnich 15 dni ładunek zostanie dopuszczony tylko w przypadku, gdy kierowca zostanie zastąpiony na terytorium przejścia granicznego zgodnie z kwarantanną i normami sanitarno-epidemiologicznymi lub ciężarówka (ciągnik) zostanie zastąpiona kazachskim.

Przejścia graniczne dla międzynarodowego drogowego transportu towarów są wymienione tutaj.

Źródło: KAZATO
 

Litwa - aktualizacja 19 marca


Od 16 marca obowiązuje dwutygodniowa ogólnokrajowa kwarantanna. 14 marca przywrócono kontrole na granicach z Polską i Łotwą. 
Cudzoziemcy nie mogą wjechać do kraju żadnym środkiem transportu, chyba że pracują i na stałe mieszkają na Litwie (pozostanie tymczasowy korytarz, aby obywatele Łotwy i Estonii mogli dotrzeć do swoich krajów).

Transport towarów jest nadal dozwolony. Cudzoziemcom zabrania się jednak przyjazdu do kraju, chyba że zapewnią niezbędne dostawy towarów na Litwę.
Liczba przejść granicznych na wjazd na Litwę została zmniejszona:
Kalvarijos – Budzisko, Saločių – Grenstalės, Būtingės – Rucavos, Smėlynės – Medumės, Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo – Privalkos, Kybartų – Černyševskojės, Panemunės – Sovetsko, Kenos– Gudagojo, Šalčininkų – Benekainių, Mockavos-Trakiškių, Lazdijų – Ogrodnikų, Vilnius, Kaunas, Połąga, międzynarodowe lotniska w Szawle, dworzec kolejowy w Wilnie i kolejowe przejścia graniczne Stasylai oraz port morski w Kłajpedzie.
 

Luksemburg – aktualizacja 20 marca


Stan wyjątkowy został ogłoszony na 3 miesiące. 
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących transportu towarów.

Wprowadzono tymczasowe (od 19 marca do 17 kwietnia) i ograniczone złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów.  Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych użytkowników dróg.
Postanowiono:
- odstąpić od art. 6 ust. 2: zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin na jeden 60-godz.
- odstąpić od art. 6 ust. 3: zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin na jeden 96 godzin.
- odstąpić od art. 8 ust. 6: odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu-24 godzin

Źródło: CLC
 

Łotwa - aktualizacja 17 marca

Od 17 marca transport pasażerski nie będzie dozwolony przez lotniska, porty, autobusy i kolej (z wyłączeniem przewóz pasażerów oficjalnym samolotem i transport wojskowy). Ministerstwo Transportu może wprowadzić wyjątki dla niektórych międzynarodowych usług pasażerskich w zależności od przypadku.

Żadne ograniczenia nie dotyczą przewozu towarów.
 

Malta - aktualizacja 17 marca


Osoby wjeżdżające na Maltę z innego kraju muszą spędzić 14 dni w obowiązkowej kwarantannie.
Do tej pory statki Roro do transportu towarów kursują normalnie na i z Malty. 

Rząd Malty ogłosił, że od 17 marca kwarantanna obowiązuje także kierowców ciężarówek. Dlatego, aby uniknąć kwarantanny, firmy transportowe powinny wysyłać przyczepę / kontener bez nadzoru.
 

Mołdawia - aktualizowana 18 marca


W Republice Mołdawii kilka państwowych przejść granicznych zamknięto na czas nieokreślony.
Obecnie tylko 17 przejść granicznych działa normalnie (niżej podajemy tylko międzynarodowe przejścia drogowe).

Na granicy z Rumunią:
Leușeni - Albița; Sculeni - Sculeni; Giurgiulești - Galați; Costești- Rock.

Na granicy z Ukrainą:
Otaci-Mohylew-Podolsk; Briceni-Rossoşanî; Criva-Mamalîga; Giurgiuleşti-Reni; Mirnoe-Tabaki; Palanca-Maiaki - Udobnoe; Tudora-Starokazacie.

Wprowadzono szereg ograniczeń w ruchu osób.
Ograniczenia te nie dotyczą kierowców i obsługi transportu towarów.
Źródło: AITA
 

Niemcy - aktualizacja 20 marca


Od 16 marca wprowadzono tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Austria, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią. Wykaz przejść garnicznych tutaj
Podróżnym nie wolno jednak wjeżdżać/wyjeżdżać przez wyżej wymienione granice bez ważnego powodu podróży. Osoby dojeżdżające do pracy powinny przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający konieczność przekroczenia granicy. Wśród osób, które mogą wjechać przez ww. granice, są osoby dojeżdżające do pracy bez względu na ich narodowość - należy przedstawić dowód statusu osoby dojeżdżającej do pracy (tutaj wzór certyfikatu osoby dojeżdżającej do pracy).
Kontrole będą prowadzone przez policję federalną.

Nadal możliwy będzie transgraniczny transport towarów i osób dojeżdżających do pracy za granicą.
Sytuacja w obszarach odpoczynku i obsługi na niemieckich autostradach:
- W strefach odpoczynku i obsługi obsługiwanych przez grupę TANK & RAST korzystanie z urządzeń sanitarnych SANIFAIR jest bezpłatne od 17 marca, w celu zapewnienia kierowcom dostępu do niezbędnej higieny rąk. Bezpłatny dostęp do urządzeń sanitarnych SANIFAIR jest przyznawany poprzez „wejście dla dzieci” i będzie wyraźnie oznakowany. Grupa TANK & RAST prowadzi 330 miejsc odpoczynku i obsługi na niemieckich autostradach, a kierowcy powinni szukać symbolu TANK & RAST.
- TANK & RAST ogłosiły również, że będą otwarte nie tylko na stacjach benzynowych, ale także na przyłączonych sklepach (produkty piekarnicze, przekąski, sprzedaż detaliczna) we wszystkich obsługiwanych przez nich strefach odpoczynku i usług.
- BGL pozostaje w kontakcie ze wszystkimi pozostałymi zarządcami miejsc odpoczynku i serwisu na autostradzie, aby zapewnić bieżące usługi i dostęp do urządzeń sanitarnych z odpowiednim czasem otwarcia dla wszystkich niemieckich miejsc odpoczynku i serwisu na autostradach.

W niektórych landach zawieszono weekendowe zakazy ruchu ciężarówek -  Wykaz regionów, które wprowadziły takie zwolnienia

Wprowadzono tymczasowe (do 17 kwietnia włącznie) złagodzenie przepisów dot. czasu jazdy i odpoczynku. Dotyczy transportu drogowego komercyjnego i na własny rachunek towarów codziennego użytku, w tym żywności, sprzętu medycznego i paliwa. Tymczasowe zasady pozwalają na:
- przedłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin pięć razy w tygodniu,
- wykonanie dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynku w ciągu czterech tygodni,
Więcej informacji tutaj

Źródła: BGL i niemieckie MSW
 

Norwegia


Każdy kto wjeżdża do Norwegii promem, samolotem, autobusem lub samochodem prywatnym z krajów innych niż Szwecja i Finlandia zostanie objęty obowiązkową 14-dniową kwarantanną (nawet jeśli nie występują u nich żadne objawy COVID-19). Turyści, którzy nie chcą zastosować się do tego środka, będą musieli natychmiast zawrócić.

Międzynarodowy transport drogowy jest wyłączony z tych restrykcji. 
Jednak nie dotyczy to kierowców i personelu zatrudnionego przez norweskie firmy, którzy przebywali poza krajami nordyckimi przez pewien czas przed powrotem do Norwegii (wiele firm zatrudnia zagranicznych kierowców pracujących na zmianę).

Norweski Zarząd Dróg Publicznych informuje również, od 13 marca na 30 dni wprowadza tymczasowe zwolnienia z przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla operacji towarowych związanych z transportem żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby do sklepów i aptek.
 

Portugalia – aktualizacja 17 marca

 

Od 16 marca do 15 kwietnia Portugalia ponownie wprowadza kontrole graniczne. 
Ruch drogowy na wewnętrznych granicach lądowych jest zatrzymany. 

Międzynarodowy transport towarowy, osoby dojeżdżające do pracy za granicą i pojazdy ratownicze są zwolnione z tego ograniczenia. Otwarte sa tylko główne przejścia graniczne z Hiszpanią: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja).

 

Północna Macedonia


Według informacji Urzędu Celnego Republiki Macedonii Północnej:
- Cudzoziemcom pochodzącym z krajów wysokiego i średniego ryzyka (zgodnie z listą Światowej Organizacji Zdrowia) zabrania się wjazdu do Republiki Macedonii Północnej. Nie ma ograniczeń dla transportu towarowego,
- Aktualnie czynne dla pasażerów i pojazdów są przejścia graniczne: Bogorodica (granica z Grecją) i Kafasan (granica z Albanią), Tabanovce (granica z Serbią), Deve Bair (granica z Bułgarią) i Blace (granica z Kosowem).

Źródło: AMERIT

 

Rosja - aktualizacja 18 marca


Od 18 marca do 1 maja Rosja czasowo ogranicza wjazd cudzoziemców i bezpaństwowców dekret rządowy nr 635-р z 16 marca 2020 r.

Ograniczenia wjazdu nie maja zastosowania do kierowcy pojazdów na drogach międzynarodowych.

Obecny dekret ustanawia jednolite podejście do przekraczania granicy Rosji i zastępuje inne akty prawne przyjęte wcześniej w tym zakresie.

Od 20 marca wszystkie ograniczenia (w tym ograniczenia celne) dotyczące dostaw podstawowych towarów zostaną zniesione na jeden miesiąc.
Wprowadzono „zielony korytarz” dla importerów i dużych sieci handlowych. Ustanawia się zerową stawkę celną na przywóz wielu towarów, w tym leków i wyrobów medycznych – ogłosił premier Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Rząd rosyjski

Od 18 marca do 1 maja 2020 r. obowiązuje  zakaz wjazdu cudzoziemców do Rosji. Zakaz dotyczy również obywateli Białorusi. Zakaz wjazdu do Rosji NIE dotyczy kierowców pojazdów w międzynarodowych przewozach drogowych. 
Na ww. okres wstrzymano przyjmowanie dokumentów na uzyskanie wiz rosyjskich, za wyjątkiem m.in. wiz dla kierowców. 


Rumunia - aktualizacja 19 marca


Stan wyjątkowy wprowadzono 16 marca na 30 dni.  
Międzynarodowy transport drogowy pasażerów do/z Włoch z/do Rumunii jest zawieszony do 31 marca.

Funkcjonuje nadal krajowy transport towarów i pasażerów oraz międzynarodowy drogowy transport towarów.
Kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżają przez „czerwone strefy” (Chiny - strefa Hubei, Włochy, Republika Korei - miasto Daegu i strefa Chengdu, Iran) lub „żółte strefy” (Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republika Korei, Dania, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Malezja, Norwegia, Holandia, Chiny, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Szwecja) nie podlegają kwarantannie ani izolacji, jeżeli na przejściu granicznym nie wykazują objawów związanych z COVID-19. 

Wszystkie osoby wjeżdżające do Rumunii będą musiały wypełnić formularz. Szablony tych formularzy są dostępne w języku rumuńskim i angielskim tutaj

Kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony są zobowiązani na przejściach granicznych do posiadania oraz stosowania środków ochrony osobistej, takich jak środki dezynfekujące, rękawiczki, maski na twarz, muszą też przedstawić dokumenty potwierdzające trasę podróży do miejsca docelowego.

Zamknięto następujące przejścia graniczne:
- z Węgrami: Turnu, Săcuieni, Salonta i Valea lui Mihai.
- z Ukrainą: Sighet.
- z Bułgarią: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele and Bechet.
- z Mołdawią: Rădăuţi, Prut i Oancea.

12 marca władze serbskie jednostronnie zamknęły przejścia graniczne z Rumunią: Porţile de Fier 2, Mołdawią Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin i Naidăş.
Ze względu na natężenie ruchu czas oczekiwania na granicach będzie znacznie dłuższy. Zaktualizowany czasy oczekiwania na granicy można znaleźć tutaj.

Wprowadzono tymczasowe złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców wykonujących krajowy/międzynarodowy transport drogowy towarów. 
Zniesione środki są następujące:
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy 9 godzin jednym z 11 godzin.
- art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw na przerwę 45-min. po 5 i pół godzinie jazdy.
- art. 8 (1): zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin.
- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku poza okresy 6-24 godzinne.

Źródło: UNTRR
 

Serbia

 
Wjazd na terytorium Republiki Serbii jest tymczasowo zakazany dla osób przybywających z obszarów intensywnie przenoszących chorobę (w Europie dotyczy to Włoch).
Nie obowiązuje zakaz dla międzynarodowego drogowego transportu towarów. Operacje tranzytowe przez Serbię nie mogą trwać dłużej niż 12 godzin od momentu wjazdu ciężarówki na terytorium Serbii.

44 przejścia graniczne są teraz tymczasowo zamknięte lista tutaj, a międzynarodowe przewozy drogowe są przekierowane na otwarte granice.
 

Słowacja - aktualizacja 19 marca


Stan nadzwyczajny obowiązuje od 13 marca. 

Autobusy w ruchu międzynarodowym obejmuje zakaz wjazdu i wyjazdu z kraju.

Transport międzynarodowy funkcjonuje bez ograniczeń,  ale kierowcy powinni być wyposażeni w środki ochronne.
Szczegóły tutaj

Wprowadzono tymczasowe (od 19 marca do 17 kwietnia włącznie) zwolnienie z przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów, pod warunkiem, że bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogi nie będzie zagrożone. 
Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych użytkowników dróg.
Tymczasowe zasady
- Odstępstwo od art. 6 ust. 1: zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin na 11 godzin.
- Odstępstwo od art. 6 ust. 2: zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin na 60 godzin.
- Odstępstwo od art. 6 ust. 3: zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin na 96 godzin.
- Odstępstwo od art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dotyczących dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie.
- Odstępstwo od art. 8 ust. 1: Zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.

Źródło: IRU

 

Słowenia


Słowenia zablokowała wjazd zagranicznych pojazdów powyżej 3,5 tony. Wpuszczane są jedynie ciężarówki, które muszą rozładować towary w Słowenii (miejsce docelowe) lub jeśli przewożą pocztę, sprzęt medyczny lub produkty farmaceutyczne i z pomocą humanitarną.
Granica słoweńsko-włoska jest również zamknięta dla pociągów pasażerskich oraz okazjonalnych i regularnych międzynarodowych połączeń autobusowych.

14 marca władze Słowenii i krajów sąsiednich zgodziły się stworzyć konwoje pasażerów i pojazdów towarowych, aby rozwiązać problem długiej kolejki blokowanych pojazdów na granicach. Pierwsze konwoje odbyły się w sobotę, a kolejne są planowane, aby umożliwić autobusom z cudzoziemcami i ciężarówkom powrót do ich krajów pochodzenia. 

Źródła: GIZ Intertransport i rząd Słowenii

 

Szwajcaria - aktualizacja 17 marca


16 marca 2020 r., wprowadzono wyjątkowe środki z powodu epidemii.
Szwajcarska Rada Federalna zezwoliła na rozmieszczenie do 8000 członków sił zbrojnych w celu pomocy kantonom w szpitalach oraz w logistyce i bezpieczeństwie.
Od 17 marca wjazd na terytorium Szwajcarii z Włoch, Francji, Niemiec i Austrii jest ograniczony do obywateli Szwajcarii, mieszkańców Szwajcarii i osób wjeżdżających w celach zawodowych.

Międzynarodowy transport i tranzyt towarów jest nadal dozwolony.
 


Szwecja - aktualizowane 17 marca 2020


Wprowadzono zasady ograniczające aktywność społeczną.

Zasady funkcjonowania transportu towarowego międzynarodowego i wewnątrz Szwecji pozostają bez zmian, poza tymczasową tolerancją ws. egzekwowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie towarowym zgodnie z rozporządzeniem UE nr 561/2006. 

W Szwecji obowiązują wyjątki od dziennego czasu odpoczynku (minimum 9 godzin), tygodniowego czasu odpoczynku (minimum 24 godziny) i czasu prowadzenia pojazdu, o ile przerwy są robione po maksymalnie 4,5 godzinach jazdy. 
Zwolnienia obowiązują przez 30 dni i dotyczą wszystkich rodzajów transportu (tj. towarów, autobusów i autokarów), pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego [pogorszenie się].
 

Turcja - aktualizowane 19 marca 2020


Wszystkie przejścia graniczne są zamknięte dla pasażerów, którzy przebywali w następujących krajach: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Dania, Belgia, Austria, Szwecja, Holandia, Chiny, Iran, Irak i Korea Południowa.
Kierowcy ciężarówek (z wyjątkiem kierowców tureckich), którzy pochodzą z wymienionych krajów, będą poddawani kwarantannie przez 14 dni na przejściu granicznym i władze tureckie nie pozwolą na wjazd do Turcji w okresie kwarantanny. Od 15 marca granica Sarp/Sarpi między Turcją a Gruzją jest zamknięta dla transportu pasażerskiego. 

Nie ma ograniczeń w transporcie towarowym.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Republika Turcji
 

Tyrol – zawieszone ograniczenia weekendowe

 

Od 14 marca do 29 marca 2020 r. włącznie (tylko w Tyrolu) zostanie zawieszony zakaz weekendowy dla ciężkich pojazdów (od soboty od godz. 15 do niedzieli do godz. 22).
Planowane stopniowanie ruchu  pojazdów ciężarowych w Tyrolu 16 marca 2020 r. nie zostanie wprowadzone.

Pozostałe ograniczenia ruchu nadal obowiązują.


Ukraina


16 marca wprowadzono ograniczenia na ukraińskich granicach. Nie dotyczą międzynarodowego transportu towarów, ale kierowcy muszą się poddać badaniom temperatury. Ponadto powinni być wyposażeni w maski, rękawiczki medyczne oraz żel do rąk.

Od 16 marca (poniedziałek) obowiązuje przez 2 tygodnie zakaz wjazd cudzoziemców, którzy nie są uprawnieni do stałego lub czasowego pobytu na Ukrainie.

Ponadto została ograniczona liczba punktów kontrolnych na granicy.
 

Uzbekistan

 

Wprowadzono ograniczenia, które nie mają zastosowania do osób i pojazdów wykonujących transport drogowy. Jednak występuja opóźnienia na granicach kazachsko-uzbeckich po środkach ograniczających podjętych przez Republikę Kazachstanu.

Źródła: Państwowy Komitet Celny Uzbekistanu
https://www.gazeta.uz/ru/2 
 

Węgry - aktualizacja 20 marca 2020


Węgry zamknęły swoje wewnętrzne i zewnętrzne granice ze skutkiem od 17 marca. Obywatele Węgier i bliscy krewni podróżujący z nimi (w tym ci, którzy nie mieszkają na Węgrzech) nadal będą mogli wjechać do kraju.

MKFE przekazało tutaj swoją informację o sytuacji na przejściach granicznych (ostatnia aktualizacja wieczorem 20/03).
 


Wielka Brytania

 

Międzynarodowy i krajowy transport drogowy funkcjonuje bez ograniczeń.

Wytyczne dotyczące koronawirusa (Covid-19) i transportu towarowego zostały opublikowane przez brytyjski Departament Transportu - tutaj

 

Włochy - aktualizacja 20 marca
 

17 i 18 marca rząd wydał nowe decyzje dotyczące mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do Włoch.
Te ograniczenia nie dotyczą pracowników transportu drogowego dostarczających towary do Włoch lub tranzytujących Włochy, pod warunkiem, że opuszczą oni kraj po 72 godzinach.

Transport towarowy funkcjonuje normalnie.

Obowiązują ograniczenia w komunikacji  z Sardynią. 
Transport towarowy może być kontynuowany pod warunkiem, że towar nie jest objęty nadzorem. W przypadku gdy kontenera nie można oddzielić od pojazdu silnikowego, kierowca może wejść na statek.

Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu wydało dekret zawieszający zwykłe zakazy ruchu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 ton, na drogach pozamiejskich w dniach 15 i 22 marca. W przypadku pojazdów wykonujących transport międzynarodowy zawieszenie ograniczeń ruchu obowiązuje do odwołania. Tekst dekretu jest dostępny tutaj

Włoski rząd opublikował również dekret 18 z 17 marca (Tzw. „Cura Italia”) dotyczący  rozwiązań na okres kryzysu. Umożliwiono przedłużenie ważności szeregu zezwoleń i świadectw związanych z transportem drogowym, a także przedłużenie płatności należności celnych.
Niektóre wymienione elementy to:
• art. 92,3: termin zapłaty należności celnych między 173 marca a 30 kwietnia można przedłużyć do 30 maja bez dodatkowych opłat odsetkowych.
• art. 92.4: pojazdy, które mają zostać sprawdzone przed 31 lipca 2020, mogą teraz pozostawać w ruchu do 31 października 2020.
• art. 103,1: certyfikaty, zaświadczenia i pozwolenia wygasające między 31.01.2020 a 15.04.2020 są teraz ważne do 15.06.2020.
• art. 104,1: Dokumenty tożsamości i prawa jazdy wygasające po 17.03.2020 są teraz ważne do 31.08.2020

Źródła: włoskie Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Region Sardynii


Opr. ZMPD

     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD