ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

Informacje
Koronawirus
2020-06-28

30 czerwca - ograniczenia i zwolnienia: BY, UK, SI - aktualizacjaSEKCJA

SEKCJA

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego, które natychmiast przekazujemy.

MAPA ZIELONYCH KORYTARZY (GREEN LINE) W EUROPIE

TYMCZASOWE ZŁAGODZENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH GODZIN PRACY KIEROWCÓW (KOMISJA EUROPEJSKA)

 • NASTĘPNIE (proszę przewinąć wyświetloną stronę Komisji Europejskiej w dół):

  • Road
  • Temporary relaxation of drivers' hours rules [art 14 (1)]
  • Temporary relaxation of drivers' hours rules [art 14 (2)]

 

Informacje z 30 czerwca

Białoruś

Zarządzenie Rady Ministrów nr 372 znosi ograniczenia zawarte w Zarządzeniu nr 171 „W sprawie środków zapobiegających wwiezieniu i rozprzestrzeniania się infekcji wywołanej koronawirusem COVID19”, odnoszące się do międzynarodowych przewozów  drogowych w tranzycie przez Białoruś. Usunięto zapisy dotyczące wyznaczania trasy i czasu przejazdu oraz miejsc do zatrzymywania się podczas tranzytu.

Zmieniono również Zarządzenie nr 311  „O zastosowaniu urządzeń nawigacyjnych (plomb)” – odstąpiono od zakładania plomb nawigacyjnych na pojazdach przewoźników, których kierowcy dopuścili się naruszenia zapisów Zarządzenia nr 171. 

W nowym zarządzeniu znajduje się także zapis mówiący o możliwości zostosowania białoruskiej plomby nawigacyjnej, jako alternatywy dla środka zabezpieczającego tranzyt w formie konwoju, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i poszczególnych jej członków. 

Zarządzenie znoszące ww. ograniczenia wejdzie w życie 1 lipca 2020 r. 

W sprawie powyższych ograniczeń stosowanych wobec polskich przewoźników drogowych na Białorusi, ZMPD podejmowało kilkakrotnie interwencje i wystąpienia do właściwych organów państwowych polskich i białoruskich,  podobnie jak stowarzyszenia w innych krajach, których przewoźnicy podlegali białoruskim restrykcjom. 

Źródło: Portal rządowy Białorusi


Wielka Brytania

Przypominamy, że od 8 czerwca, wjeżdżając do Wielkiej Brytanii, kierowcy muszą wypełnić dokument lokalizacyjny Passenger Locator Form

Dokument służy monitorowaniu przemieszczania się osób podczas wdrożonych środków w walce z pandemią COVID-19. Brak tego dokumentu powoduje utrudnienia przy przekraczaniu granicy. 

Wypełnić go musi każdy, łącznie z kierowcami firm przewozowych, przybywający do Wielkiej Brytanii spoza Common Travel Area (CTA, tj. Wielka Brytania, Irlandia, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), podając dane kontaktowe i szczegóły podróży.


Po wprowadzeniu danych osobowych kierowca będzie miał możliwość potwierdzenia planów podróży oraz tego, czy będzie jechał do Wielkiej Brytanii więcej niż raz w ciągu najbliższych 48 godzin. Wybierając tę opcję, kierowca będzie mógł podać szczegóły więcej niż jednej podróży do Wielkiej Brytanii. Szczegóły można dodać tylko dla podróży odbytych w ciągu 48 godzin, a dla przyszłych wyjazdów trzeba wypełnić nowy formularz.


Formularza nie można złożyć wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Trzeba go pokazać w momencie przekraczania granicy, w wersji papierowej lub elektronicznej.


W przypadku odmowy podania danych, kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 funtów lub wyższą, jeśli złamie tę zasadę więcej niż raz.

Formularz online lokalizacyjny pasażera można znaleźć tutaj.
 
14-dniowa kwarantanna

Kierowcy samochodów ciężarowych nie muszą się poddać kwarantannie. Podczas kontroli granicznej będą musieli wykazać, że podróż stanowi część ich pracy, okazując np.:

- list od swojego pracodawcy
- list przewozowy
- wypis z licencji


Więcej informacji na temat środków ochrony zdrowia można znaleźć w informatorze i dokumencie Q&A tutaj.

Więcej informacji o osobach niepodlegających 14-dniowej kwarantannie można znaleźć tutaj.

Pytania można wysyłać na adres e-mail: portinformation@homeoffice.gov.uk

 

Słowenia 

Dla obywateli Słowenii i państw ościennych otworzono wszystkie przejścia graniczne. Dla pozostałych zostały wyznaczone następujące przejścia:
 
na granicy Włoch i Słowenii:
•    Vrtojba ‒ St. Andrea,
•    Fernetiči ‒ Fernetti,
•    Škofije ‒ Rabuiese,
•    Krvavi potok ‒ Pesse.
 
na granicy Austrii i Słowenii:
•    Karavanke – Karawankentunnel,
•    Ljubelj – Loibltunnel,
•    Šentilj (autostrada) – Spielfeld (autostrada)
 
na granicy Węgier i Słowenii:
•    Dolga vas – Redics,
•    Pince (motorway) – Torniyszentmiklos (Országút).
 
Na granicy z Chorwacją wszystkie przejścia graniczne są otwarte dla obywateli wszystkich państw.
 
Zawodowi kierowcy zwolnieni są z obowiązku kwarantanny. Kierowcy jadący w tranzycie przez Słowenię muszą ją opuścić w ciągu 12 godzin od wjazdu na jej terytorium.Informacje z 26 czerwca

Bułgaria

Stan wyjątkowy przedłużony do 15 lipca. Kierowcy zawodowi są zwolnieni z kwarantanny. Polacy mogą podróżować bez przeszkód i bez kwarantanny. Wszyscy wjeżdżający do Bułgarii muszą wypełnić uaktualnioną deklarację wersja angielska.

Źródło:  IRU


Wielka Brytania

Od 8 czerwca, wjeżdżając do Wielkiej Brytanii, kierowcy muszą wypełnić dokument lokalizacyjny Passenger Locator Form

Dokument służy monitorowaniu przemieszczania się osób podczas wdrożonych środków w walce z pandemią COVID-19. Brak tego dokumentu powoduje utrudnienia przy przekraczaniu granicy. 

 

Informacje z 25 czerwca

Słowenia


Nowe zasady kwarantanny.

Polska nie znalazła się w wykazie bezpiecznych krajów (tzw. „zielona lista”). Oznacza to, że Polacy, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są m.in.:

 • osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium Słowenii w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin. Oznacza to, że trzeba opuścić Słowenię w tym czasie, a przejazd przez terytorium Słowenii musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się i opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony (za wyjątkiem tranzytu TIR);

 • osoby, które wykonują transport towarów do lub ze Słowenii oraz transport towarów w tranzycie.

Pełna treść komunikatu: 
https://www.gov.pl/web/slowenia/zmiany-dot-obowiazku-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy-slowenskiej


Informacje z 22 czerwca

Węgry

Koniec obowiązkowego poruszania się wyznaczonymi trasami tranzytowymi. Przywrócono wszystkie obowiązujące wcześniej zakazy ruchu oraz regulacje czasu pracy i odpoczynku kierowców.


Informacje z 19 czerwca

Białoruś

Letnie ograniczenia temperaturowe

Od 1 lipca do 20 września 2020 r. obowiązują ograniczenia temperaturowe. W godzinach 11 – 20, przy temperaturze dziennej powyżej +25ᵒC, maksymalny nacisk na pojedynczą oś pojazdów poruszających się na drogach ogólnego użytku nie powinien przekraczać 6 ton. 

Ograniczenie nie będzie dotyczyło:
- płatnych odcinków dróg;
- drogi M-14 – druga obwodnica Mińska;
- odcinka drogi P-80 Słoboda – Papiernia (0 – 15 km).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi nr 34 z 16.06.2020 r. 
BAMAP
 

Informacje z 17 czerwca


Kirgistan

Władze Kirgistanu wprowadziły zakaz poruszania się po drogach ogólnego użytku ciężarówek o masie całkowitej powyżej 18 ton, w przypadku gdy temperatura powietrza przekroczy +28ᵒ C. 

Zarządzenie w tej sprawie opublikowano na stronie Ministerstwa Transportu i Dróg Kirgistanu. 


Mołdowa

W Mołdowie wprowadzono ograniczenie dla przejazdu po drogach ogólnego użytku pojazdów ciężarowych o masie ogólnej powyżej 20 ton. Zakaz poruszania się obowiązuje w przypadku, gdy temperatura powietrza przekroczy +30ᵒ C. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 4500 lei. 

Przepisy w tym zakresie nie dotyczą ruchu pasażerskiego i przewozu żywności oraz sprzętu specjalistycznego w przypadku klęski żywiołowej. 

Informację opublikowano na stronie Krajowej Inspekcji Bezpieczeństwa Społecznego. 


Rosja (Dagestan)

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Transportu Dagestanu (autonomicznej republiki wchodzącej w skład Rosji) nr 63 z 29.05.2020 r., w okresie letnim (od 15 czerwca do 31 sierpnia), w przypadku jeśli temperatura powietrza przekroczy +32ᵒ C, na niektórych odcinkach dróg w Dagestanie obowiązywać będzie ograniczenie transportu ładunków ciężkich wykonywanego pojazdami nienormatywnymi. W okresie letnim na czas obowiązywania tego ograniczenia ruch pojazdów ciężarowych dozwolony jest w godz. 22-10. Ograniczenie nie dotyczy przewozów pasażerskich i przewozów technicznych do remontu dróg. 


Ukraina

Od 1 czerwca 2020 r., w przypadku gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej +28ᵒ C, obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 24 ton i nacisku osi powyżej 7 ton.

Odpowiednie przepisy zostały ujęte w ustawach „O ruchu drogowym”  i „O drogach” oraz
W Zarządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 879 z 27.06.2007 r. „O środkach ochrony
dróg publicznych”.Informacje z 10 czerwca

Białoruś


Od 1 lipca do 20 września ograniczenia w maksymalnym nacisku na pojedynczą oś. 

Nacisk nie powinien przekraczać 6 ton. Ograniczenia dotyczą dróg z nawierzchnią asfaltowo-betonową. Będą obowiązywać w godzinach 11-22, przy temperaturze w ciągu dnia +25 stopni C.  

Z ograniczeń są wyłączone płatne odcinki dróg, droga M14 – druga obwodnica Mińska, droga P80 Słoboda – Papiernia (0 – 14,7 km) oraz drogi, po których kierowcy muszą przejeżdżać w tranzycie przez Białoruś.

Jeśli wystąpi ryzyko uszkodzenia dróg, właściciele tych dróg mogą podjąć decyzję, w uzgodnieniu z milicją drogową, o czasowym ograniczeniu masy i nacisku na osie pojazdów, do 10 dni.   

Źródło: belta.by

Tadżykistan

Wprowadzono zmiany do „Czasowego trybu regulacji międzynarodowych przewozów na terytorium Tadżykistanu w celu profilaktyki koronawirusa COVID-19”,  z 2.04.2020 r. 

Dodano punkt w brzmieniu: w przypadku posiadania dokumentu wystawionego przez uprawnione organy służby zdrowia potwierdzającego odbycie testu na koronawirus COVID-19, przemieszczanie się zagranicznych środków transportu wraz z kierowcami do miejsca przeznaczenia na terytorium Tadżykistanu nie może trwać dłużej niż 5 dni. 


Informacje z 5 czerwca

Wielka Brytania 

Od 8 czerwca obowiązują dodatkowe procedury wjazdowe. Kierowcy są wyłączeni z obowiązku 14-dniowej kwarantanny. Powinni jednak wykazać, że ich podróż do Wielkiej Brytanii odbywa się w celach zawodowych. Mogą to zrobić na wiele sposobów, np. oświadczenie od pracodawcy, list przewozowy lub licencja operatora. Władze brytyjskie przygotowały wzór oświadczenia od pracodawcy – korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. 

Kierowcy będą musieli także wypełnić z wyprzedzeniem maksymalnie 48 godzin formularz lokalizacyjny online, podając swoje dane kontaktowe i szczegóły podróży. Pole „adres” będzie opcjonalne. Na granicy trzeba będzie pokazać cyfrową lub papierową wersję formularza. 

Formularz

Więcej informacji można znaleźć na stronie: gov.uk

Źrodło: FTA


Informacje z 4 czerwca

Austria

Kontrole graniczne jedynie na granicy z Włochami.

Zniesiono tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych Austrii  z Niemcami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Czechami i Słowacją.

Podstawa prawna: dekret BGBl. II Nr 253/2020, publikacja 3.06.2020 r.Informacje z 3 czerwca

Kazachstan


Dla polskich kierowców wykonujących przewozy drogowe do Kazachstanu lub w tranzycie wymagane są wizy. 

Oznacza to, że 1 czerwca zakończył się okres wjazdu bezwizowego do Kazachstanu. Kierowcy, którzy przed 1 czerwca wjechali na dotychczasowych zasadach do Kazachstanu, mogą z niego wyjechać przed 1 lipca 2020 r. bez konsekwencji administracyjnych. 

Załączniki:


Źródło: Ambasada Kazachstanu w Polsce


Informacje z 29 maja

Białoruś

Przejazd w tranzycie

Kierowca musi opuścić terytorium Białorusi najkrótszą trasą, nie później niż następnego dnia po wjeździe. Wprowadza się natomiast wyjątek w przypadku, gdy podczas wykonywania przejazdu kierowca musi uzyskać zezwolenie specjalne na przejazd przez terytorium kraju trzeciego, na przewóz ładunków niebezpiecznych oraz w przypadku awarii pojazdu.

Podczas postoju kierowca tranzytowy nie może opuszczać terytorium wyznaczonego do postoju, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na terytorium Białorusi następuje zamiana kierowców. 

Wjeżdżając do Białorusi kierowca otrzymuje mapę dróg z dozwolonymi miejscami postojowymi; musi też podpisać stosowne zobowiązanie. 

Lista dozwolonych miejsc postojowych powiększyła się o ponad 40 dodatkowych punktów. 


Zarządzenie nr 321 z 28.05.2020 r. wraz z wykazem miejsc postojowych 

Link do strony: pravo.by


Plomby nawigacyjne 

Międzynarodowe przewozy drogowe wykonywane w tranzycie przez przewoźników, których kierowcy dopuścili się naruszenia przepisów określonych w ustępie 1.2 i/lub 1.3 Zarządzenia Rady Ministrów RB nr 171 z 25.03.2020 r. (dotyczącego środków zabezpieczających przed wwiezieniem na terytorium Białorusi infekcji koronawirusa COVID-19), mogą być wykonane, pod warunkiem nałożenia urządzeń nawigacyjnych (plomb) na przestrzeń ładunkową. Ustępy dotyczą wykroczeń polegających na przekroczeniu czasu przejazdu w tranzycie przez Białoruś lub zatrzymywania się w niedozwolonych miejscach i przejazdu po drogach innych niż wyznaczone.

Środek ten nie będzie miał zastosowania w przypadku zastosowania konwoju podczas procedury celnej tranzytu celnego oraz w przypadku awarii technicznej.

Nałożenie i zdjęcie plomb nawigacyjnych następuje na białoruskich przejściach granicznych  przez organ celny albo upoważnionego operatora systemu.  

Organy celne będą podejmowały decyzje o zastosowaniu środka zabezpieczenia w stosunku do przewoźnika.

Taryfa urzędowa za usługę nałożenia plomby wynosi 3 jednostki bazowe (1 jednostka bazowa aktualnie wynosi 27 rubli białoruskich). 

Zarządzenie nr 311 wchodzi w życie 7.06.2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.  

Źródło: BAMAP


Niemcy

Od 1 czerwca nie będą już obowiązywały zwolnienia dotyczące czasu jazdy i pracy kierowców. Przywrócono stosowanie regulacji Rozporządzenia 561/2006.  
 
Jednocześnie część landów przedłużyła zwolnienia z obowiązku stosowania się do zakazów ruchu w niedziele i święta. Ponieważ przepisy w poszczególnych landach się różnią, aktualne informacje należy sprawdzać na stronie niemieckiej inspekcji drogowej BAG:
bag.bund.de
 - plik Übersicht über die straßengüterverkehrsrechtlichen... (strona 6,7).Informacje z 28 maja

Białoruś

W nawiązaniu do komunikatu z 27 maja informujemy, że rezerwacja kolejki dotyczy wyłącznie przejść na granicy białorusko-łotewskiej (przejścia Urbany i Grigorovshchina), a na przejściu granicznym z Polską (Terespol – Brześć) wyłącznie autokarów. Usługa ta ma charakter płatny i jest usługą dodatkową. 


Informacje z 27 maja

Białoruś

Nowe zasady rezerwacji miejsc w kolejce na granicy

Od 26 maja 2020 r. na Białorusi weszły w życie zmiany w usłudze rezerwacji miejsca w kolejce pojazdów na granicy.

 1. Podczas rezerwacji nie wpisuje się danych kierowcy.

 2. Rezerwacji można dokonać nie później niż za 1 godzinę i nie więcej niż 40 dni.

 3. Zmian daty i czasu w rezerwacji można dokonać tylko raz, nie później niż na 1 godzinę przed zarezerwowanym okresem.

 4. Nie można dokonać zmian danych dotyczących środka transportu.

 5. W przypadku rezygnacji/ zmiany daty i czasu rezerwacji, miejsce to zostaje zwolnione i udostępnione innym.


Zmiany dotyczące funkcjonowania strony www.belarusborder.by

 1. Wprowadza się możliwość wstępnego wyboru rodzaju środka transportu, daty i czasu przekroczenia granicy (przed rozpoczęciem procedury rejestracji/ wejścia).

 2. Wprowadza się możliwość przeglądu wolnych miejsc bez rejestracji miejsca w kolejce/ uzupełnienia konta na głównej stronie www.belarusborder.by

 3. Wprowadza się możliwość pobrania raportu z poprzednej rezerwacji. 


Źródło: IRU/ BAMAP


Informacje z 25 maja

Bułgaria


Przy wjeździe do Bułgarii obowiązuje nowa deklaracja (w załączeniu). Można ją wypełnić w języku angielskim. 

Źródło: AEBTRIInformacje z 22 maja

Słowacja 

Do 26 czerwca przedłużono kontrole graniczne.
Lista przejść, przez które możliwy jest wjazd i wyjazd do/ ze Słowacji, powiększyła się o dwa nowe:

Słowacja - Austria
Záhorská Ves – Angern an der March

Słowacja - Węgry
Hosťovce –Tornanádaska

Źródło: IRU

Informacje z 19 maja

Białoruś 


Przekroczenie czasu przejazdu w tranzycie przez terytorium Białorusi skutkuje nałożeniem na kierowcę kary w wysokości od 2 do 50 tzw. jednostek bazowych (obecnie od 50 do 500 EUR). 
 
Uwaga! Niezależnie od kary pieniężnej  nałożonej na kierowcę, przy wykonywaniu kolejnych przejazdów przez terytorium Białorusi, na przewoźnika drogowego może być nałożona sankcja – konwój celny w stosunku do wszystkich środków transportu danej firmy. 

Francja

W dniach 20 maja (od godz. 16), 21 maja, 31 maja (od godz. 22) oraz 1 czerwca 2020 nie będzie obowiązywał zakaz ruchu dla samochodów przewożących:

 • żywność dla ludzi i zwierząt, środki higieny oraz zdrowia dla ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty służące do ich produkcji i dostępności;

 • materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia, paliwa i płyny wykorzystywane w robotach  budowlanych; 

 • produkty wytworzone pod koniec procesu przemysłowego, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;

 • paczki kurierskie.

W okresie zwolnień dozwolony jest pusty zwrot tych pojazdów.

Źródło: legifrance.gouv.frInformacje z 18 maja

Austria


Od 18 maja przywraca się zakazy weekendowe i świąteczne dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

Włochy

Nie ma już obowiązku wypełniania deklaracji przy wjeździe do Włoch, ani jej wysyłania do lokalnych sanepidów.

Od 18 maja deklaracja obowiązuje tylko w ruchu pomiędzy dwoma różnymi regionami.

Źródło IRUInformacje z 15 maja

Łotwa/ Rosja


26 maja w godzinach 12-16 rosyjsko-łotewskie drogowe przejście graniczne Terechowo - Buraczki będzie zamknięte z powodu prac remontowych.  

Źródło: Urząd celny w PskowieInformacje z 14 maja

Niemcy


Od 16 maja otwarta będzie granica Niemiec z Luksemburgiem. Na granicy z Austrią, Szwajcarią, Francją i Danią  kontrole będą przeprowadzane losowo. Przywrócony zostaje ruch na wszystkich przejściach granicznych z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią. Otwarcie granic z Austrią, Szwajcarią, Francją planowane jest na 16 czerwca.
 
Źródło: IRU/ BGL


Informacje z 11 maja

Turcja

Zniesiono obowiązek opuszczania Turcji przez zagranicznych kierowców, którzy nie wykazują objawów COVID-19, w ciągu 72 godzin od wjazdu. 

Zagraniczni kierowcy muszą jednak zobowiązać się do jak najszybszego opuszczenia Turcji. Tylko w takim przypadku nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie.

Źródło: IRU

 


Informacje z 8 maja
 

Słowacja 

Do 27 maja przedłużono kontrole graniczne.
Nie zmieniła się lista przejść, przez które możliwy jest wjazd i wyjazd do/ ze Słowacji.

Słowacja - Polska
Trstená - Chyżne
Vyšný Komárnik - Barwinek

Słowacja - Austria
Bratysława - Jarovce - Kittsee (autostrada)
Bratysława - Jarovce - Kittsee (stara droga)
Bratysława - Petržalka - Berg
Moravský Svätý Ján – Hohenau

Słowacja - Węgry
Bratysława Czunowo - Rajka (autostrada)
Medveďov - Vámosszabadi
Komárno - Komárom
Štúrovo - Esztergom
Šahy - Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján
Kráľ - Bánréve
Milhosť - Tornyosnémeti (droga nr I / 17)
Milhosť - Tornyosnémeti cesta (droga nr R4)
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely 

Słowacja - Czechy
Svrčinovec - Mosty koło Jabłonkowa
Makov - Bílá-Bumbálka
Horné Srnie - Brumov-Bylnice
Drietoma - Starý Hrozenkov
Moravské Lieskové - Strání
Lysá pod Makytou - Střelná
Vrbovce - Velká nad Veličkou
Brodské - Břeclav (autostrada)
Holíč - Hodonín
Skalica - Sudoměřice (nowa droga)

Źródło: IRU

Włochy

Niedzielne i świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy są zniesione do odwołania.

Źródło: Confetra

 

Informacje z 7 maja

Kazachstan

Kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy podlegają na przejściach granicznych Kazachstanu obowiązkowi przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa.

Podczas oczekiwania na wyniki testu na obecność koronawirusa COVID-19 (do 2 dni) kierowca powinien znajdować się w kabinie pojazdu lub w pomieszczeniu do tzw. tymczasowej kwarantanny. W tym czasie środek transportu ma znajdować się na wyznaczonym parkingu. 

W przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa COVID-19, kierowca zostanie odesłany do szpitala zakaźnego. Jeśli wynik testu okaże się negatywny, kierowca będzie mógł kontynuować przejazd. 

Źródło: Krajowe Centrum Zdrowia Społecznego Kazachstanu

Zarządzenie nr 35 (1.05.2020 r.) w sprawie środków bezpieczeństwa dla ludności Kazachstanu… 


Ukraina

Otwarcie przejścia granicznego Rawa Ruska – Hrebenne. 

To efekt opublikowanego 7 maja Zarządzenia Rady Ministrów Ukrainy nr 504 z 6.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Rady Ministrów nr 288 z 13.03.2020 r.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem opublikowania, natomiast faktyczne otwarcie przejścia w Hrebenne nastąpi po  otrzymaniu przez ukraińskie służby celne i graniczne wewnętrznych instrukcji.  

Zarządzenie - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-13-bereznya-2020-r-288-504060520


Informacje z 6 maja

Gruzja

Pojazdy towarowe zarejestrowane w obcym kraju poruszają się przez terytorium Gruzji na następujących warunkach:

- po zakończeniu procedur w punkcie kontroli celnej środek transportu przemieszcza się non-stop do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Zatrzymywanie dozwolone tylko na specjalnie wyznaczonych obszarach - PUNKTY STOP (STOP POINT), do miejsca zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (https://www.tpl.ge/en/salespoints) oraz na parkingi znajdujące się w pobliżu punktu kontroli celnej;

- specjalnie wyznaczone obszary STOP POINT służą do tankowania samochodów ciężarowych, uiszczenia opłaty drogowej, obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu silnikowego zarejestrowanego w innym kraju. Jest tam możliwość zakupu artykułów osobistych, jedzenia, oraz toalety, itp.;

- w nagłych przypadkach lub specjalnych potrzebach (wypadek samochodowy, problemy zdrowotne, itp.) kierowca powinien skontaktować się z odpowiednimi służbami i pozostać w kabinie, zanim przedstawiciele tych służb dotrą do kierowcy. W tym celu kierowca musi zadzwonić do Centrum Reagowania Ratunkowego i Operacyjnego na numer 112.

Ciężarówka powinna opuścić terytorium Gruzji:

a) w przypadku ruchu tranzytowego (z wyjątkiem wyjazdu na promie) środki transportu opuszczają terytorium Gruzji:
- w przypadku wjazdu lub wyjazdu przez punkt kontroli celnej „Kazbegi” – w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju;  
- jeśli trasa przejazdu nie prowadzi przez punkt kontroli celnej „Kazbegi” – w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;

b) w przypadku rozładunku środka transportu w Gruzji i załadunku tego samego środka transportu w Gruzji podczas jednego przejazdu – w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wjazdu do kraju; 

c) w przypadku jeśli  środek transportu jest rozładowany w Gruzji i następuje wyjazd z Gruzji na promie – w ciągu 7 dni kalendarzowych;

d) w innym przypadku, w ciągu 48 96 godzin (4 doby);

Zaleca się dokonywanie wyłącznie płatności bezgotówkowych (zakup online, karta plastikowa, itp.) oraz używanie osobistego wyposażenia ochronnego (maska medyczna, rękawiczki, itp.).

Uwaga!
Naruszenie zasad (pojazd bez pozwolenia na wyjazd, zatrzymanie się w obszarach zabronionych, naruszenie warunków ruchu, itp.), z wyjątkiem sytuacji, gdy warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne utrudniają i/lub uniemożliwiają przestrzeganie zasad, kierowca pojazdu zostanie ukarany grzywną z 3000 GEL (1 lari gruzińskie to w przeliczeniu 1,34 zł) za naruszenie stanu wyjątkowego państwa zgodnie z dekretem prezydenckim nr 1 z 21 marca 2020 r., art. 8 i zostanie umieszczony w 14-dniowej kwarantannie, a środki transportu zatrzymane.

PUNKTY STOP znajdują się w:
- Urbnisi – dystrykt Kareli, kod katastralny: 68.16.45.054;
- Terjola – dystrykt Trejola, wieś Siktarva, kod katastralny: 33.08.38.224;
- Gori - dystrykt Gori, wieś Tiniskhidi, kod katastralny: 66.44.02.033;
- Zestaponi – rejon Zestapoini, wieś Argveta, kod katastralny: 32.03.34.211.

Niedozwolone jest przebywanie w kabinie pojazdu cudzoziemców niebędących kierowcami  tego pojazdu, np. spedytorów.

Pojazdy wjeżdżające do Gruzji wcześniej niż 14 dni po wyjeździe ze stref ryzyka, określonych przez WHO, podlegają następującym zasadom:
- pełna dezynfekcja ciężarówki pod nadzorem uprawnionego organu celnego;
- w przypadku tranzytu – konwój do wyznaczonego miejsca;
-w przypadku przewozu dwustronnego lub przewozu z kraju trzeciego – zamiana kierowców na przejściu granicznym;
- zamiana ciągnika i naczepy – w przypadku jeśli zostanie to uznane za konieczne. 

Źródło: IRU, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji, Agencja Transportu Naziemnego Gruzji. 


Uzbekistan 

Wyznaczono następujące przejścia graniczne do wjazdu na terytorium Uzbekistanu:

 • Teremez – z Afganistanem

 • Olot – z Turkmenistanem

 • Sarosijo, Ojbek i Plotina – z Tadżykistanem

 • Dustlik, Uzbekiston, Wodil, Czszma i Ok Kija – z Kirgistanem

 • Daut-Ata, Gulistan, Jałłama, Zangiota i Taszkient – z Kazachstanem.

Kierowcy wjeżdżający przez te przejścia do Uzbekistanu otrzymują mapkę z drogami wyznaczonymi do przejazdu, miejscami  do postoju, zakupu żywności, serwisu.
 
Od 30 kwietnia br.  wszystkie pojazdy ciężarowe wjeżdżające do Uzbekistanu kierowane są na specjalne parkingi, gdzie kierowcy poddawani są testom na obecność koronawirusa i gdzie muszą oczekiwać na wyniki testów.
 
Jeśli test nie wykaże obecności koronawirusa, to kierowca może kontynuować jazdę, pod warunkiem założenia kombinezonu ochronnego, maski i rękawiczek. Jeśli test wykaże obecność koronawirusa, to kierowca zostaje przewieziony do punktu medycznego, a ewentualny drugi kierowca zostaje poddany kwarantannie. W takim przypadku pojazd zostaje poddany dezynfekcji,  a przewóz może kontynuować inny kierowca lub towar zostaje przeładowany na drugą ciężarówkę. 

Zagraniczny kierowca po wykonaniu dostawy musi opuścić terytorium Uzbekistanu w ciągu 10 dni. 

Brak kombinezonu ochronnego, masek, rękawiczek, dokumentów przekroczenie terminu wyjazdu lub przejazd inną trasą niż wyznaczona jest traktowane jako naruszenie zasad kwarantanny i skutkuje poniesieniem odpowiedzialności prawnej. 

Źródło: Ministerstwo Transportu Uzbekistanu 

Włochy

Uaktualniona samodeklaracja dla kierowców i pracowników transportu wjeżdżających do Włoch.Informacje z 5 maja

Kazachstan

Kazachstan przedłużył do 1 czerwca 2020 r. ruch bezwizowy, tryb pobytu i tranzytu przez terytorium Kazachstanu dla kierowców zagranicznych realizujących przewozy międzynarodowe. Przedłużył również do 1 lipca 2020 r. wyjazd cudzoziemców (bez pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej), którzy wjechali na obszar Kazachstanu przed 1 czerwca 2020 r.

[Aktualizacja informacji z 30 kwietnia]
Kazachstan wprowadził zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców i ciężarowych środków transportu do krajów, które wprowadziły zakaz wjazdu. Obowiązkowe jest także przeczepianie na granicy naczepy do ciągnika przewoźnika swojego kraju (Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan).

Źródło: Nota Ambasady Kazachstanu w Polsce


Informacje z 4 maja

Wznowienie prac urzędów konsularnych na Białorusi i Ukrainie

Białoruś

Od 1 maja do 31 maja 2020 Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny w Brześciu oraz Konsulat Generalny w Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów w niektórych obszarach pracy urzędu.

1.    W sprawach obywatelskich, prawnych przyjmowane są osoby wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula.

2.    Zawieszone jest przyjmowanie wniosków o wydanie wiz  bezpośrednio w urzędach konsularnych. Od 11 maja 2020 r. Centra Wizowe w Mińsku, Brześciu i Grodnie wznawiają, w ograniczonym zakresie, przyjęcia  wniosków wizowych. Uprawnionymi do złożenia wniosków wizowych będą wyłącznie następujące kategorie osób:
•    PRACA – osoby zatrudnione w Polsce, posiadające ważne zezwolenia na pracę, oświadczenia o  powierzeniu pracy lub zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji pracy sezonowej;
•    KARTA POLAKA – posiadacze Karty Polaka;
•    KIEROWCY – osoby zatrudnione w transporcie międzynarodowym.

W celu umówienia terminu złożenia wniosku wizowego w jednym z Centrów Wizowych prosimy o kontakt:
info.polminsk@vfshelpline.com – Centrum Wizowe w Mińsku;
info.polgrodno@vfshelpline.com – Centrum Wizowe w Grodnie;
info.polbrest@vfshelpline.com – Centrum Wizowe w Brześciu.

Osoby planujące wyjazd do Polski w innych celach niż powyższe będą przyjmowane w kolejnych etapach wznawiania przyjęć wniosków w Centrach Wizowych

3.    Zawieszone zostają przyjęcia osób wnioskujących o wydanie Karty Polaka.

Numery telefonów konsulów dyżurnych:
- konsul dyżurny w WK Ambasady RP w Mińsku: +375 29 670 33 74
- konsul dyżurny w KG RP w Brześciu: +375 29 200 94 00
- konsul dyżurny w KG RP w Grodnie: +375 33 311 77 70

Źródło: https://www.gov.pl/web/bialorus

Ukraina

Od 4 maja br. urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz. W początkowym okresie przyjmowane będą wyłącznie wnioski wizowe na wizę w celu wykonywania pracy w transporcie międzynarodowym, rolnictwie i ogrodnictwie.

Można się rejestrować na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat dla osób posiadających dokumenty do pracy.  

Osoby, które zarejestrują się na dostępne terminy w innym celu niż praca w rolnictwie, ogrodnictwie oraz transporcie międzynarodowym, nie będą przyjęte. 

Rejestracja w systemie e-konsulat wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad: 

- w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;
- drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie;
- należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;
- oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;
- wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;
- wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ukraina/czesciowe-wznowienie-wydawania-wiz


Informacje z 30 kwietnia

Czechy

Stan wyjątkowy obowiązuje do 17 maja. Zwolnienia z ograniczeń jazdy zostały odpowiednio przedłużone.

Źródło: IRU/ CESMAD

Kazachstan

Kazachstan wprowadził zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców i ciężarowych środków transportu do krajów, które wprowadziły zakaz wjazdu. Obowiązkowe jest także przeczepianie na granicy naczepy do ciągnika przewoźnika swojego kraju (Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan).

Źródło: Ambasada RP w Kazachstanie

Rosja

Do 25 maja przedłużono wstrzymanie kontroli wagowej masy ogólnej oraz nacisku na osie pojazdów ciężarowych. 

Dotyczy: samochodów ciężarowych przewożących towary spożywcze oraz towary przemysłowe z grupy pierwszej potrzeby w naczepach, przyczepach, platformach plandekowych, chłodniach, izotermach multitemperaturowych i ogrzewanych oraz tzw. małych pojazdów ciężarowych.  

Źródło: Rostransnadzor

Słowacja

Zniesiono zakazy jazdy, które pierwotnie planowano na 1, 3, 8 i 10 maja.

Źródło: IRU/ CESMAD

Włochy

Uzupełniona lista sanepidów.

Źródło: IRU


Informacje z 29 kwietnia

Białoruś


Aktualizacja mapy tras dla pojazdów przejeżdżających przez terytorium państwa, z uwzględnieniem miejsc odpoczynku:

 • dodano M-1/E30 Brest (Kozlovichi) - Mińsk – granica z Rosją (Redki), 6 km (po prawej stronie) – stacja benzynowa Tatbelnefteprodukt

Mapy można pobrać w wersji rosyjskiej i angielskiej.

Źródło: BAMAP


Informacje z 28 kwietnia

Włochy


Aktualna lista sanepidów we Włoszech - dotyczy komunikatu z 22 kwietnia.


Informacje z 27 kwietnia

Gruzja (zmiany wyróżnione kolorem)

Pojazdy towarowe zarejestrowane w obcym kraju poruszają się przez terytorium Gruzji na następujących warunkach:

- Po zakończeniu procedur w punkcie kontroli celnej środek transportu przemieszcza się non-stop do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Zatrzymywanie dozwolone tylko na specjalnie wyznaczonych obszarach - PUNKTY STOP (STOP POINT), do miejsca zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (https://www.tpl.ge/en/salespoints) oraz na parkingi znajdujące się w pobliżu punktu kontroli celnej;

- Specjalnie wyznaczone obszary STOP POINT służą do tankowania samochodów ciężarowych, uiszczenia opłaty drogowej, obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu silnikowego zarejestrowanego w innym kraju. Jest tam możliwość zakupu artykułów osobistych, jedzenia, oraz toalety, itp.

- W nagłych przypadkach lub specjalnych potrzebach (wypadek samochodowy, problemy zdrowotne, itp.) kierowca powinien skontaktować się z odpowiednimi służbami i pozostać w kabinie, zanim przedstawiciele tych służb dotrą do kierowcy. W tym celu kierowca musi zadzwonić do Centrum Reagowania Ratunkowego i Operacyjnego na numer 112;

Ciężarówka powinna opuścić terytorium Gruzji:
a) w przypadku ruchu tranzytowego (z wyjątkiem przemieszczania się z/do punktu kontroli celnej „Kazbegi” i wyjazdu na promie) środki transportu opuszczają terytorium Gruzji w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;
b) w przypadku przejazdu do lub z punktu kontroli celnej "Kazbegi" w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju (z wyjątkiem wyjazdu na promie);
c) w przypadku wyjazdu na promie podczas tranzytu kraju - w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wjazdu do kraju;
d) w innym przypadku, w ciągu 48 godzin od wjazdu do kraju. Jednak w przypadku gdy pojazd ciężarowy po zakończeniu importu i rozładunku w Gruzji jest ładowany towarem przeznaczonym do eksportu z Gruzji lub jeśli wjazd i/lub wyjazd pojazdu ciężarowego z Gruzji jest wykonywany przy użyciu promu - w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wjazdu do kraju;

b) w innym przypadku (w tym w przypadku importu i tranzytu przy wjeździe/wyjeździe przez punkt kontroli celnej „Kazbegi” w ciągu 48 godzin. Czas potrzebny na załatwienie formalności celnych i zatrzymanie się na parkingach w pobliżu gruzińskich organów celnych (przejście graniczne) nie jest liczone

- Zdecydowanie zaleca się dokonywanie wyłącznie płatności bezgotówkowych (zakup online, karta plastikowa, itp.) oraz używanie osobistego wyposażenia ochronnego (maska medyczna, rękawiczki, itp.).

Uwaga!
Naruszenie zasad (pojazd bez pozwolenia na wyjazd, zatrzymanie się w obszarach zabronionych, naruszenie warunków ruchu, itp.) z wyjątkiem sytuacji, gdy warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne utrudniają i/lub uniemożliwiają przestrzeganie zasad, kierowca pojazdu zostanie ukarany grzywną z 3000 GEL (1 lari gruzińskie to w przeliczeniu
1,34 zł) za naruszenie stanu wyjątkowego państwa zgodnie z dekretem prezydenckim nr 1 z 21 marca 2020 r., art. 8 i zostanie umieszczony w 14-dniowej kwarantannie, a środki transportu zatrzymane.

PUNKTU STOP znajdują się w:
- Urbnisi – dystrykt Kareli, kod katastralny: 68.16.45.054;
- Terjola – dystrykt Trejola, wieś Siktarva, kod katastralny: 33.08.38.224;
- Gori - dystrykt Gori, wieś Tiniskhidi, kod katastralny: 66.44.02.033;
- Zestaponi – rejon Zestapoini, wieś Argveta, kod katastralny: 32.03.34.211.

Źródło: GIRCA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Turcja

Od 27 kwietnia znosi się 14-dniową kwarantannę dla kierowców samochodów ciężarowych. Kierowcy poddawani są badaniu lekarskiemu; zobowiązani są także do podpisania oświadczenia, że opuszczą terytorium Turcji w ciągu 72 h od wjazdu.

Źródło: gov.pl


Informacje z 24 kwietnia

Austria

Do 17 maja wydłużono zniesienie ograniczeń weekendowych i świątecznych. 

Francja

Francja przywraca zakaz prowadzenia pojazdów w weekendy i święta oraz cofa złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdów zg. z 561/2006. 

Kazachstan

Kazachstan wprowadził zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców i ciężarowych środków transportu do krajów, które wprowadziły zakaz wjazdu. Obowiązkowe jest także przeczepianie na granicy naczepy do ciągnika przewoźnika swojego kraju (Tadżykistan, Turkmenistan). 

Źródło:
Nota Ambasady Kazachstanu w Warszawie
*

Przyjazd do Kazachstanu w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal wymaga wizy. Zgodnie z Postanowieniem Rządu Republiki Kazachstanu nr 220 z dnia 17 kwietnia 2020 r., ruch bezwizowy m.in. dla obywateli polskich podróżujących do Kazachstanu został zawieszony od 17 kwietnia do 1 listopada 2020 r.  

Na podstawie: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kazachstan

Źródło: Nota Ambasady Kazachstanu w Warszawie


Informacje z 22 kwietnia

Włochy


Nowy formularz przy wjeździe do Włoch

Kierowca musi zgłosić swój wjazd do Włoch do odpowiedniej jednostki ASL/ USSL (odpowiadającej miejscu przekroczenia granicy), wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną. Formularz musi być wypełniony w jęz. włoskim.

Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny. Ten czas może zostać przedłużony na kolejne 48 godzin w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przedłużając okres przebywania na terenie Włoch o kolejne 48 godzin należy wypełnić kolejne oświadczenie i wysłać je do tego samego ASL/USSL. Kierowca cały czas musi mieć przy sobie wypełnione oświadczenia.

Nowe przepisy obowiązują do 4 maja 2020 r.

Instrukcja wypełnienia jest dostępna na stronie włoskiego ministerstwa (jęz. angielski):  
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari

Link do strony z adresami jednostek ASL/USSL:  
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ125-2020.pdf 

Adres do Bolzano przy przekroczeniu granicy w Brennero: coronavirus@sabes.it 


Informacje z 17 kwietnia

Wielka Brytania


Dotychczas dopuszczone złagodzenia przepisów dotyczących godzin pracy kierowcy, które obowiązują do 21 kwietnia, będą przedłużone (oprócz złagodzenia wymogów UE dotyczących przerw) do godz. 23:59 w niedzielę 31 maja.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie brytyjskiego Departamentu Transportu 

Niemcy

Tymczasowo złagodzono przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku do 17 maja dla transportu drogowego towarów codziennego użytku, w tym żywności, sprzętu medycznego i paliwa. 
Zniesione środki są następujące:
- możliwość przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin pięć razy w tygodniu;
- możliwość wykonania dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynku w ciągu czterech tygodni.
Zasady te dotyczą profesjonalnych i prywatnych firm transportowych. Więcej informacji tutaj 

Grecja 

Tymczasowo złagodzono przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku w okresie od 18 kwietnia do 31 maja. Maja zastosowanie do wszystkich kierowców, niezależnie od ich obywatelstwa, podczas prowadzenia działalności na terytorium Grecji:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin;
- zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy 56 godzin na 58 godzin;
- zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy 90 godzin na 96 godzin;
- zastąpienie wymogów dot. minimalnych dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;
- ograniczenie dziennego odpoczynku 11 do 9 godzin;
- odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów lub skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin;
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.
Te same odstępstwa dotyczą operacji transportu międzynarodowego w Grecji, które są przeprowadzane zgodnie z przepisami AETR (1970).

Polska

Do 31 maja 2020 r. przedłużono odstępstwa od przepisów dotyczących czasu pracy kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy:
- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin 
- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin 
- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin
- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut 
- kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
 
Kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób podlegają tym odstępstwom wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.
 
Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia:
- kierowcy, o których mowa powyżej, wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw,
- stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rosja

Rosyjska służba graniczna nie zezwala kierowcom polskich samochodów ciężarowych, posiadaczom wielokrotnych rosyjskich wiz wjazdowych, na podstawie których nie nastąpił wcześniej wjazd na terytorium FR, na przekraczanie granicy w m. Krasnyj Kamien (punkt graniczny na rosyjsko - białoruskiej granicy). 
W tej sytuacji rekomendujemy, aby polscy kierowcy samochodów ciężarowych udający się do Rosji, jako miejsce przekraczania granicy wybierali przejścia na polsko-rosyjskiej granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim: Bezledy - Bagrationowski, Grzechotki - Mamonowo II lub kierowali się na przejścia na granicy łotewsko/estońsko - rosyjskiej.
Źródło: KAS

Słowacja

 

1. Zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, od 6 kwietnia od godz. 7 do odwołania na przejściu granicznym Vysny Komarnik-Barwinek, na kierunku wjazdowym do Słowacji wprowadzono kontrolę wszystkich kierowców aut ciężarowych i osobowych. Kontrola polega na sprawdzeniu dokumentów osób w bazach danych (oprócz kontroli sanitarnej).
Źródło: KAS
2. Zniesiono ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na wszystkich rodzajach dróg w dwie najbliższe niedziele, 19 i 26 kwietnia.
Więcej na stronie MSW Słowacji


Informacje z 16 kwietnia

Ukraina

15 kwietnia rząd Ukrainy zatwierdził mechanizm umożliwiający, na zasadzie wzajemności, podjęcie środków ograniczających wobec tych krajów, które wprowadziły ograniczenia wobec Ukrainy.
Na zasadzie wzajemności można zastosować odpowiednie środki wobec kierowców i załogi pojazdów ciężarowych z krajów, które nałożyły ograniczenia przekraczania granicy na kierowców i załogę ukraińskich pojazdów ciężarowych.
Tymczasem przekraczanie granicy państwowej Ukrainy jest dozwolone dla kierowców i załogi pojazdów ciężarowych z krajów, które nie nałożyły żadnych ograniczeń na ukraińskich kierowców pojazdów i załogę.

Finlandia

Od 17 kwietnia wchodzą w życie specjalne umowy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.
Dzięki umowom specjalnym (M326, M327 i RID 4/2020) okresowe kontrole naczyń ciśnieniowych, zbiorników ONZ i pojemników UN-MEG, które wygasłyby w czasie epidemii, wyjątkowo pozostaną w mocy ze specjalnymi ustaleniami w Finlandii i innych krajach będących sygnatariuszami umowy. Umowy specjalne mogą mieć zastosowanie do transportu drogowego i kolejowego, które są najczęściej wykorzystywane do przewozu towarów niebezpiecznych. Umowy będą dostępne na stronie internetowej Agencji Transportu i Komunikacji - Traficom. Agencja przekaże informacje w języku fińskim i szwedzkim.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, członkowie mogą zapoznać się z następującymi stronami: UNECE i OTIF 

Niemcy

16 kwietnia niemiecki region Hamburga postanowił przedłużyć stosowanie niedzielnych i świątecznych zakazów ruchu pojazdów ciężarowych. Wyłączenia obowiązują do 24 czerwca. Najbardziej aktualną listę wyłączeń obecnie obowiązującą w Niemczech można znaleźć tutaj 

Luksemburg

16 kwietnia przedłużono rozluźnienie przepisów dot. czasu jazdy i odpoczynku. Nowe zasady obowiązują od 18 kwietnia do 31 maja włącznie i są następujące:
- zwiększenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, nie więcej niż trzy razy w tygodniu
- wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do 96 godzin
- odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów z obowiązkiem wyrównania w następnym tygodniu
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania, dla każdego kierowcy i pojazd jest nieruchomy.

Turcja

9 kwietnia tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie wniosków przedsiębiorców oraz porozumienia Rady Bezpieczeństwa dot. COVID-19,  wydało okólnik z nowymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów.
Okólnik w oryginale (j. angielski) jest dostępny tutaj, robocze tłumaczenie fragmentów - tutaj 
Pomimo zgodności dokumentu z zaleceniami dot. kontroli stanu zdrowia przy wjeździe na granicę i dalszych działań następczych na trasie, w praktyce okólnik zmienia nieco złagodzenia wprowadzonych środków zapobiegawczych dla kierowców z większości państw członkowskich UE, którzy realizują dostawy do Turcji (z wyjątkiem niezbędnego transportu). Na przejściach granicznych (z wyjątkiem Kapýkule) nie stosuje się szybkich testów diagnostycznych. 
W konsekwencji kierowcy wszystkich narodowości realizujący tranzyt przez Turcję mogą wjechać do kraju - pod pewnymi warunkami i zgodnie z tzw. „systemem śledzenia pojazdów” (maksymalnie do 48 godzin pobytu w kraju). Kierowcy spoza Turcji realizujący transport do tego kraju mogą zamieniać naczepy w wyznaczonym do tego miejscu na granicy. W innym przypadku obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna. 
Odstępstwo od tej zasady dotyczy kierowców bułgarskich, gruzińskich i azerskich. Ponadto kierowcy spoza Turcji wwożący niezbędne towary, takie jak lekarstwa, zaopatrzenie medyczne czy dostawy żywności, zwolnieni są z obowiązku 14-dniowej kwarantanny, muszą jednak przejść badania/kontrole stanu zdrowia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wywozu takich towarów z Turcji. Źródło: MI/GITD

W związku z zablokowaniem wjazdu polskich przewoźników do Turcji prezes ZMPD Jan Buczek skierował kolejną interwencję do premiera Morawieckiego

Włochy

Zniesiono krajowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 t w dniach: 19 kwietnia, 25 kwietnia, 26 kwietnia, 1 maja, 3 maja.
Przypominamy, że świąteczne zakazy ruchu pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech zostały zniesione do odwołania.

Norwegia

Złagodzono do 13 maja (godz. 24) zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców transportujących towary. 
· Dzienny czas prowadzenia pojazdu wydłuża się z 9 godzin do 11 godzin.
· Maksymalny tygodniowy czas jazdy zwiększony z 56 godzin do 58 godzin.
· Maksymalny dwutygodniowy limit jazdy zwiększony z 90 godzin do 96 godzin.
· Zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 godzin do 9 godzin.
· Po tygodniowym odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny musi następować tygodniowy odpoczynek wynoszący 45 godzin, co oznacza, że skrócony tygodniowy odpoczynek jest dozwolony co drugi tydzień. Skrócony tygodniowy odpoczynek nie musi być rekompensowany.

Irlandia

15 kwietnia złagodzono przepisy dot. czasu jazdy i odpoczynku na kolejne 6 tygodni. Zwolnienia będą obowiązywać od 17 kwietnia do 31 maja 
- dwutygodniowy limit jazdy zwiększa się z 90 do 112 godzin.
- maksymalnie trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku między dowolnymi dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku zostały zwiększone z trzech do pięciu; jeżeli kierowca osiągnie maksymalną liczbę pięciu w ciągu pierwszych pięciu dni po zakończeniu poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku, a następnie kontynuuje jazdę szóstego z kolei dnia, dzienna rejestracja nie może przekraczać trzynastu godzin dla szóstego dnia.
- obowiązują obecne zasady dot. tygodniowego odpoczynku, ale nie będzie wymagana rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowcy muszą kontynuować co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny, przy jednoczesnym zapewnieniu, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż sześć 24-godzinne okresy od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
- wprowadzono możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.

Informacje z 15 kwietnia

Niemcy 

Przedłużono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Danią, Włochami i Hiszpanią o kolejne 20 dni - do 4 maja.
Więcej informacji tutaj 

Rumunia

Przedłużono stan wyjątkowy o dodatkowe 30 dni, poczynając od 15 kwietnia. Obowiązują te same warunki. 
Tekst dekretu można przeczytać tutaj (tylko w języku rumuńskim).

Francja

15 kwietnia FNTR i inne francuskie stowarzyszenia transportowe opublikowały wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, których muszą przestrzegać pracownicy firm transportowych i logistycznych, aby zapewnić kontynuację działalności, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. 
Wytyczne można pobrać tutaj 

Portugalia


Przedłużono stan wyjątkowy do 14 maja (godz. 00:00). Granice pozostają zamknięte dla przepływu osób. 
Międzynarodowy transport towarowy (niezależnie od używanego pojazdu lub przewożonych towarów), osoby dojeżdżające do pracy za granicą i pojazdy ratownicze są zwolnione z ograniczeń. 
Otwarte będą główne przejścia graniczne z Hiszpanią: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja) .
Gmina Ovar pozostaje w kwarantannie (stan klęski). Transport towarowy do gminy jest dozwolony wyłącznie w celu zaopatrzenia uprawnionych gałęzi przemysłu (których wykaz znajduje się  tutaj ), supermarketów, aptek i stacji benzynowych.

Belgia


Od 13 kwietnia do 31 maja obwiązują zmienione przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w Belgii. 
W przypadku kierowców przewożących niezbędne towary (zapasy żywności, leki, sprzęt medyczny, paliwo) obowiązują następujące zasady:
- zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin do 60 godzin
- zwiększenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy z 90 godzin do 96 godzin
- możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku poza okresy 7-24 godzin (zamiast sześciu)
- możliwość skorzystania z 2 kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że:
a) kierowca bierze co najmniej 4 tygodniowe przerwy w ciągu 4 kolejnych tygodni, z czego 2 to regularne przerwy tygodniowe; i
b) rekompensatę za skrócony tygodniowy odpoczynek pobiera się przed końcem czwartego tygodnia.
Dla wszystkich innych kierowców istnieje możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem, że ma on odpowiednie miejsce do spania i jest nieruchomy. Takie wyłączenia dotyczą krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Czechy


14 kwietnia weszły w życie nowe zasady przekraczania granicy czeskiej.
Zasady obwiązujące w międzynarodowym transporcie drogowym (dotyczące kierowców ciężarówek) czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określiło w tym dokumencie
Dostępne jest tam podsumowanie obowiązków pracowników transportu międzynarodowego, które niżej kopiujemy:
- obowiązkowa kwarantanna: NIE (wyjątek w przypadku, kiedy oczekiwany czas pobytu w Czechach jest dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub jeżeli okres podróży trwał dłużej niż 14 dni kalendarzowych)
- obowiązek ograniczenia bezpośredniego kontaktu osobistego na terytorium zagranicznym: TAK
- zakaz swobodnego przemieszczania się w Republice Czeskiej z wyjątkami: TAK
- ograniczenie czasu podróży: NIE
- odległość: bez ograniczeń
- przejścia graniczne: zarówno te z reżimem 24/7, jak i dla pendlerów (pracowników dojeżdżających do pracy w Czechach)
- obowiązek posiadania certyfikatu dla pracownika transportu międzynarodowego LUB innego dowodu kompetencji zawodowych: TAK - certyfikat dostępny na stronach mvcr.cz i mdcr.cz .
- obowiązek noszenia sprzętu ochronnego (maski) w Czechach i ograniczania ruchu w Czechach: TAK.
Wzór certyfikatu dla pracowników transportu międzynarodowego

 

Hiszpania


Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 31 maja poprzez:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin
- zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin
- możliwość wykonania dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynków trwających co najmniej 24 godziny, pod warunkiem że:
a) kierowca bierze co najmniej 4 tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu tych 4 kolejnych tygodni, z których co najmniej dwa muszą być normalnymi tygodniowymi okresami odpoczynku trwającymi co najmniej 45 godzin
b) nie jest wymagana rekompensata za skrócone tygodniowe przerwy w pracy
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.
Maksymalne limity jazdy wynoszą 56 godzin (art. 6.2) i 90 godzin (art. 6.3).

Austria

Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 15 maja poprzez:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin
- zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin do 60 godzin
- zwiększenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy z 90 godzin do 100 godzin.

Rosja

Wprowadzony 15 kwietnia obowiązek posiadania przepustek na wjazd do obwodu moskiewskiego i do Moskwy NIE dotyczy międzynarodowych przewozów drogowych towarów.
Tak wynika z informacji na stronie rosyjskiego stowarzyszenia przewoźników 

Informacje z 14 kwietnia

UWAGA 


W niektórych krajach zakończyły się terminy obowiązywania odstępstw od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (rozporządzenie (WE) 561/06).
Zalecamy sprawdzenie czasu obowiązywania zwolnień na wykazie Komisji Europejskiej , który jest zamieszczony również wyżej.

Włochy

Przedłużono dekretem rządowym środki stosowane w okresie epidemii do 3 maja.
Władze włoskie zaktualizowały również listę punktów kontaktowych dla kierowców wjeżdżających do Włoch.

Dania

Rząd duński nie przedłużył zwolnienia z niektórych regulacji rozporządzenie (WE) 561/06. Tak więc od 12 kwietnia rozporządzenie to obowiązuje w pełnym zakresie. 

Hiszpania

Rząd hiszpański nie przedłużył czasu obowiązywania wyjątków od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. 
Dlatego IRU przypomina przewoźnikom, że przestały obowiązywać zwolnienia zgłoszone Komisji Europejskiej przez rząd hiszpański dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.
Od 13 kwietnia kierowcy działający w Hiszpanii muszą przestrzegać regulacji zawartych rozporządzeniu (WE) 561/2006.
Hiszpańskie stowarzyszenia przewoźników zwróciły się do rządu o przedłużenie terminu zwolnień.
Źródło: ASTIC i CETM

Bułgaria - komunikat z godz. 17

Bułgarska agencja ds. infrastruktury drogowej tymczasowo zawiesiła świąteczny zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton.

Przedłużono tymczasowe zwolnienie z egzekwowania przepisów czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (odstępstwa od rozporządzenia (WE) 561/2006) na okres od 17 kwietnia od godz. 00.00 do 17 maja do godz. 24 poprzez:
- zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy 9 h na 11 h;
- zastąpienie minimalnych wymagań dziennej przerwy przez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie; 
- możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających minimum 24 godziny, pod warunkiem, że:
    • kierowcy biorą co najmniej 4 cotygodniowe przerwy w ciągu 4 kolejnych tygodni, a co najmniej dwa z nich powinny być regularnymi cotygodniowymi przerwami
    • dwa skrócone tygodniowe odpoczynki powinny być kompensowane przed następnym okresem odpoczynku
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe przez kierowcę, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.

Bułgaria - komunikat z godz. 10

Bułgarska Agencja Infrastruktury Drogowej opublikowała interaktywną mapę zielonych korytarzy (Green Line) do transportu drogowego towarów przewożonych przez terytorium Bułgarii. Mapa zawiera informacje na temat miejsc odpoczynku i miejsc parkingowych, urządzeń sanitarnych, możliwości zakupu żywności, dostępności połączenia internetowego, oświetlenia, nadzoru wideo, stacji paliw, najbliższych miejsc służb ratunkowych, liczby miejsc do tankowania chłodni, itp.
Mapa dostępna tutaj  lub tutaj

Białoruś

Władze celne informują, że czas na wykonanie przewozu towaru w obrębie Białorusi lub w tranzycie do najbliższych rosyjskich organów celnych wynosi jedną dobę. Analogiczne przepisy obowiązują w przypadku tranzytu na pusto lub z załadunkiem na Białorusi w drodze powrotnej z Rosji do Polski przez Białoruś.
Kierowcy, którzy nie przestrzegają tego przepisu, są karani grzywną z art. 23.4 kodeksu wykroczeń administracyjnych Białorusi w wysokości od 5 do 50 tzw.  jednostek bazowych, tj. od 50 do 500 euro.
Obowiązek przestrzegania wyznaczonego czasu na przejazd w tranzycie dotyczy wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy, w tym również obywateli Białorusi zatrudnionych w firmach zagranicznych (czyli także polskich).

Turkmenistan

Stała Misja Turkmenistanu przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie poinformowała IRU o następujących procedurach dotyczących transportu towarów w Turkmenistanie i zwróciła się do IRU o przekazanie tego wszystkim zainteresowanym stronom. Proszę wziąć pod uwagę te informacje przy planowaniu transportu w Turkmenistanie.
Informacja o procedurach tutaj 

Informacje z 11 kwietnia

Francja


Władze francuskie zezwalają kierowcom spoza Francji na skorzystanie z formularza zawartego w załączniku 3 komunikatu WE w sprawie zielonych pasów - wzór zaświadczenia dla pracowników transportu międzynarodowego - na wjazd do Francji.
Źródło: Komisja Europejska

Rumunia

Wykaz przejść granicznych całkowicie lub częściowo zamkniętych przez cały okres stanu wyjątkowego zamknietych na mocy rozporządzenia rumuńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych :
Na granicy z Węgrami: Turnu (okręg Arad), Salonta, Sãcuieni i Valea lui Mihai (okręg Bihor); Carei (okręg Satu Mare).
Na granicy z Bułgarią: Negru Vodã, Lipnița i Dobromir (okręg Constanca); Zimnicea, Turnu Mãgurele (okręg Teleorman); Bechet (hrabstwo Dolj). 
Na granicy z Ukrainą: Sighetu Marmaieie (okręg Marmarosz), Isaccea (okręg Tulcea).
Na granicy z Mołdawią: Rãdãuți-Prut (okręg Botoșani); Oancea (okręg Galați).
Na granicy z Serbią: Porțile de Fier II, Drobeta-Turnu Severin i Orșova (okręg Mehedinți); Mołdawia Nouã i Naidãș (okręg Caraș-Severin); Vãlcani, Stamora-Moravița, Lunga, Foeni i Jimbolia (okręg Timiș);

Zabroniony albo zawieszony jest wywóz niektórych rolniczych produktów spożywczych: 
1. zboże i meslin - kod taryfy 1001;
2. jęczmień - kod taryfy 1053;
3. owies - kod taryfy 1004;
4. kukurydza - kod taryfowy 1005;
5. ryż - kod taryfowy 1006;
6. mąka pszenna lub meslin - kod taryfy 1101;
7. soja, nawet rozdrobniona - kod taryfowy 1201;
8. nasiona słonecznika nawet rozbite - kod taryfowy 1206;
9. olej słonecznikowy, szafranowy lub z nasion bawełny i ich frakcje nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - kod taryfowy 1512;
10. cukier trzcinowy lub fasolowy i chemicznie czysta sacharoza w stanie stałym - kod taryfowy 1701;
11. wyroby piekarnicze, cukiernicze i herbatniki, nieopakowany chleb, puste kapsułki z liści skrobi używanych do leków, gofry z pokrywką, suszony makaron z mąki, skrobi, skrobia ekstrahowana z ziemniaków i podobnych produktów - kod taryfowy 1905;
12. ciastka i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub aglomerowane w postaci granulek, powstałe w wyniku ekstrakcji oleju sojowego - kod taryfowy 2304;
13. ciastka i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub aglomerowane w postaci granulek powstałych z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te z pozycji 2304 lub 2305 - kod taryfowy 2306;
Uwagi:
- Wywóz wyżej wymienionych produktów jest zabroniony/zawieszony w państwach trzecich.
- Wywóz wyżej wymienionych produktów jest dozwolony tylko wtedy, gdy państwo członkowskie UE udowodni, że nabyte produkty są przeznaczone na własny rynek krajowy lub inne państwo członkowskie UE, a nie na wywóz poza UE. Oświadczenie dotyczące wykorzystania nabytych towarów musi być wypełnione.

Źródło: UNTRR, Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Informacje z 10 kwietnia

Turcja

9 kwietnia tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określiło nowe uregulowania  (tutaj tłumaczenie) związane z ograniczaniem epidemii. Zgodnie z nimi wszyscy kierowcy będą poddawani kontroli zdrowotnej. Osoby wykazujące objawy chorobowe nie będą mogły wjechać do Turcji.
Kierowcy z krajów wymienionych na liście według dyrektywy tureckiego MSW z 21 marca, zawierającej zakaz wjazdu dla obywateli państw trzecich na terytorium Turcji, objęci są obowiązkową kwarantanną. Do tych państw należą m.in. Ukraina, Słowenia, Kosowo, Mołdawia, Węgry, Polska, Łotwa, Czechy, Czarnogóra, Macedonia Północna, Portugalia, Włochy, Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, Szwecja i Norwegia. 

Rozpoczęcie kwarantanny liczone jest od dnia wyjazdu z państwa znajdującego się na liście.

Nie ma możliwości odbycia kwarantanny na terytorium Turcji lub w państwach objętych dyrektywą z 21 marca. W przypadku, gdy kierowca nie był 14 dni w tranzycie, istnieje możliwość odbycia kwarantanny w jednym z państw tranzytowych, jeżeli nie znajdują się na ww. liście – m. in. w Bułgarii, Rumunii, Grecji.
Kierowcy wyjeżdżający z Turcji do Bułgarii poddawani są badaniu lekarskiemu. 
Powyższe warunki wynikają z decyzji władz tureckich w zakresie zasad przekraczania granicy. Jak na razie podtrzymano możliwość na granicy zamiany kierowców (na tureckich), naczep lub przeładunku towarów w wyznaczonych do tego specjalnych strefach. 
Źródło: IRU, Ministerstwo Sprawa Wewnetrznych Turcji oraz Ambasada RP w Turcji

Hiszpania

Przedłużono stan wyjątkowy do 26 kwietnia. Dotychczasowe zniesienia zakazów nadal obowiązują. 

Ukraina

Od 7 kwietnia na granicy ukraińskiej działa 19 przejść granicznych:

Na granicy z Polską: Krakowiec-Korczowa, Jagodin-Dorohusk.
Na granicy z Białorusią: Senkivka – Veselivka, Novi Yarylovychi-Nova Huta, Slavutych-Komaryn, Vystupovychi-Nova Rudnia, Domanove-Mokrany.
Na granicy ze Słowacją Uzhhorod-Vyshnie-Niemetske.
Na granicy z Węgrami Chop (Tysa) -Zakhon.
Na granicy z Rumunią: Diakove-Khalmeu, Porubne-Siret.
Na granicy z Mołdawią: Palanka-Maiaky-Udobne, Starokozache-Tudora, Reni-Dzhiurdzhiulesht, Mohyliv-Podilskyi-Otach
Na granicy z Rosją: Hoptivka-Nekhotieievka, Iunakivka-Sudzha, Bachivsk-Troiebortne, Senkivka-Novi Yurkovychi.
Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy 


Informacje z 9 kwietnia

Białoruś


Rozporządzeniem nr 208 z 8 kwietnia wprowadzono dodatkowe ograniczenia, które wchodzą w życie 10 kwietnia.

Wymogi dotyczące samoizolacji będą miały również zastosowanie do kierowców po zakończeniu międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na terytorium Białorusi. Dotyczy to również kierowców, którzy zostali zastąpieni w trakcie operacji transportu tranzytowego i przybywają z krajów, w których zarejestrowano COVID-19. Dotyczy to kolejnej operacji transportu drogowego lub w ciągu 14 dni kalendarzowych .
Kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium Białorusi muszą mieć w pojeździe środki ochrony osobistej (maski medyczne, rękawiczki) i używać ich po opuszczeniu kabiny.

Białoruś rozszerzyła listę miejsc, w których kierowcy tranzytowi mogą zatrzymać się (zaparkować) w celu odpoczynku i posiłków lub tankowania pojazdów.
Dostęp do zaktualizowanej mapy w j. rosyjskim i j. angielskim 
 

Zwolnienia ze świątecznych zakazów ruchu

Austria - zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony w weekendy i święta jest zawieszony do 19 kwietnia 2020 r. Obowiązują zakazy jazdy w Tyrolu.

Czechy - ograniczenia jazdy w niedziele i święta państwowe są zniesione w okresie stanu wyjątkowego.

Francja - ograniczenia dotyczące jazdy w weekendy i święta są zniesione do 20 kwietnia (dodatkowe informacje na temat normalnych zakazów można znaleźć tutaj )

Niemcy - we wszystkich niemieckich landach transport drogowy towarów jest obecnie zwolniony z  obowiązku stosowania się do zakazów ruchu w niedziele i święta. Zakres czasowy tymczasowego złagodzenia przepisów nie jest wszędzie jednakowy.
Konkretne terminy i inne szczegóły znajdują się tutaj

Grecja - do 21 kwietnia (prawosławna Wielkanoc) są zawieszone zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. Zawieszenie obowiązuje także od 30 kwietnia do 3 maja (weekend w święto pracy).

Włochy - zniesiono krajowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony od 10 do 14 kwietnia. Również zniesione do odwołania są świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech.

Portugalia - w okresie wielkanocnym zawodowi kierowcy muszą mieć podpisane przez swojego pracodawcę oświadczenie potwierdzające, że kierowca wykonuje przewóz. Deklaracja ma na celu zapobieganie niepotrzebnemu przemieszczaniu się ludzi w tym okresie. Formularz można pobrać tutaj Posiadanie takiego dokumentu jest obowiązkowe od 9 kwietnia do godz. 00:00 w dniu 13 kwietnia. W tym okresie przepływ osób będzie dozwolony wyłącznie ze względów zawodowych (w tym kierowcy transportu towarowego) lub ze względu na szczególne potrzeby (aby udać się do szpitala, apteki lub kupić żywność).

Rumunia - zniesiono ograniczenia prowadzenia pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony na odcinku Ploiesti - Brasov na drodze krajowej DN1 (E60). Zniesienie obowiązuje do 16 kwietnia. Nadal obowiązują ograniczenia jazdy na odcinku DN1 w Bukareszcie - Ploeszti.

Hiszpania - Na cały czas stanu wyjątkowego są zawieszone następujące ograniczenia:
- Tygodniowe zakazy ruchu dla pojazdów powyżej 7,5 t
- Weekendowe i świąteczne zakazy dla pojazdów ADR
- Tygodniowe, świąteczne i weekendowe zakazy dotyczące nienormalnego transportu
- Wszystkie zakazy ruchu dla pojazdów transportowych w Katalonii i Kraju Basków.

Słowacja - słowacka policja zniosła ograniczenia prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie większej niż 3,5 tony w dniach 10, 12 i 13 kwietnia (w sobotę nie obowiązują ograniczenia dotyczące jazdy).

Mołdawia

Od 7 kwietnia 2020 r. przejścia graniczne Criva-Mamaliga i Mirnoe-Tabaki są zamknięte dla ruchu pasażerskiego i towarowego.
Pozostają otwarte przejścia:
Granica z Rumunią:
Leușeni (MD) - Albița (RO)    
Sculeni (MD) - Sculeni (RO)            
Giurgiulești (MD) - Galați (RO)          
Granica z Ukrainą:
Otaci (MD) - Mohylew-Podolsk (UA)          
Giurgiuleşti (MD) - Reni (UA)
Palanca (MD) - Maiaki-Udobnoe (UA)
Tudora (MD) - Starokazacie (UA)     
Ponadto do 10 kwietnia ruch pojazdów z przyczepami lub naczepami wjeżdżających do Mołdawii w Otaci - Mohylew-Podolsk będzie ograniczony ze względu na roboty drogowe.

Belgia

Tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców obowiązuje od 26 marca do 25 kwietnia. 
- Zawieszenie zakazu spędzania przez kierowców normalnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu.
- Złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców przewożących niezbędne towarów i leki  od 1 do 30 kwietnia poprzez: 
- zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy: z 56 godzin do 60 godzin;
- zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy: z 90 godzin na 96 godzin;
- odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu-24 godzin;
- skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

Litwa

Rząd litewski przedłużył ogólnokrajową kwarantannę do 27 kwietnia.
Obowiązują nadal ograniczenia na granicach z Polską i Łotwą. 
Zagraniczny przewóz towarów jest dopuszczalny, ale załoga lub członkowie załogi wykonujący międzynarodowy transport handlowy dowolnym rodzajem pojazdu muszą podróżować przez terytorium Republiki Litewskiej bez konieczności zatrzymywania się bez potrzeby.
Po wykryciu objawów zakażenia koronawirusem na granicy Litwy u kierowcy/załogi, pojazd nie będzie mógł wjechać do kraju, chyba że są oni obywatelami lub rezydentami Litwy.
Przejścia graniczne wjazdowe na Litwę:
Kalvarijos-Budzisko, Lazdijų-Ogrodniki, Saločių-Grenstalės, Būtingės-Rucavos, Smėlynės-Medumės, Medininkų-Kamenyj Log, Raigardo-Privalkos, Kybartų-Černyševskojės, Panemunės-Sovetsko, Kenos-Gudagojo, Šalčininkų-Benekainių, Mockavos-Trakiškių, Lavoriškės –Koty.

Informacje z 8 kwietnia

Kirgistan


Ministerstwo Gospodarki Kirgistanu opublikowało zalecenia dla przedsiębiorców i kierowców samochodów ciężarowych wykonujących przewóz ładunków podczas pandemii. 

Drogowe przejścia graniczne czynne dla pojazdów ciężarowych wg stanu na dzień 2 kwietnia 2020 r.:

 • z Kirgistanu do Kazachstanu i z Kazachstanu do Kirgistanu oraz tranzyt: Ak-Tilek-Awtodorożnyj i Czon-Kapka-Awtodorożnyj

 • z Kirgistanu do Uzbekistanu i z Uzbekistanu do Kirgistanu oraz tranzyt: Dostuk-Awtodorożnyj – Dustlik-Awtodorożnyj oraz Kyzył-Kija-Awtodorożnyj – Uzbekistan –Awtodorożnyj

 • z Kirgistanu do Tadżykistanu i z Tadzykistanu do Kirgistanu oraz tranzyt: Kyzył-Beł-Awtodorożnyj – Guliston-Awtodorożnyj oraz Kajragicz-Awtodorożnyj – Madanijat-Awtodorożnyj. 

Kierowcy muszą posiadać środki indywidualnej ochrony tj. maski, rękawiczki. Brak tych środków oznacza niedopuszczenie do kontroli paszportowej. Na granicy kierowcy muszą poddać się obowiązkowej kontroli stanu zdrowia i testom na wykrycie koronawirusa.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia Kirgistanu nr 208 z 30.03.2020 r. kierowcy, którzy przyjechali z krajów objętych pandemią, muszą być objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W przypadku braku możliwości odbycia kwarantanny w warunkach domowych kierowca zostanie skierowany na 14-dniową obserwację do miejsca wyznaczonego przez Ministerstwo Zdrowia Kirgistanu.

Szczegółowe informacje

Turcja

Z uwagi na pojawiające się sprzeczne informacje informujemy, że:
1. Odprawa celna w Polsce jest początkiem 14-dniowej kwarantanny (dokument T2 lub karnet TIR);
2. Kierowcy, którzy spędzili w tranzycie mniej niż 14 dni, nie mogą „brakujących” dni kwarantanny odbyć po stronie tureckiej;
3. Zakaz wjazdu przestał obowiązywać państwa wymienione w Rozporządzeniu MSW Republiki Tureckiej z 23 marca. Oznacza to także możliwość wjazdu dla kierowców ukraińskich.
Informacje powiązane

Francja

Aktualizacja 8 i 9 kwietnia wieczorem:


Po przeprowadzonych dzisiaj szeroko zakrojonych konsultacjach IRU zaleca firmom, aby dostarczyły kierowcom 3 rodzaje dokumentów.
Wszystkie formularze dostępne są TUTAJ

Wymagane dokumenty:
1. certyfikat podróży do Francji - attestation de deplacement international (Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France) - tłumaczenie na j. polski
2. certyfikat przemieszczania się („attestation de déplacement”) - tłumaczenie na j. polski
3. certyfikat dla profesjonalistów („Justificatif de déplacement professionalnel”) - tłumaczenie na j. polski

Formularze są w języku francuskim i angielskim. Właściwie wypełnione formularze należy przekazać kierowcy przed rozpoczęciem przewozu; kierowca musi przedstawić je na granicy.

***


W nawiązaniu do naszego komunikatu z 26 marca, w którym pisaliśmy o wątpliwościach dotyczących wymagania od kierowców pojazdów ciężarowych (wszystkich, nie tylko francuskich) posiadania świadectwa uzasadniającego przemieszczanie się w celach zawodowych (justificatif de déplacement professionalnel) informujemy: świadectwo kierowcy jest wymagane.
Dziś otrzymaliśmy formalne potwierdzenie tego obowiązku od służb francuskich, za pośrednictwem GITD, do którego wystąpiliśmy z prośbą o uzyskanie wyjaśnienia.
GITD w ramach członkostwa w organizacji Euro Contrôle Route skontaktowało się z przedstawicielem francuskiego ministerstwa rozwoju, który potwierdził konieczność posiadania przy sobie tych dokumentów. Jako podstawę prawną wskazano francuskie rozporządzenie 

Certyfikaty są dostępne w języku francuskim i angielskim pod linkiem, który podaliśmy w naszym wcześniejszym komunikacie: można je pobrać tutaj 

Białoruś

Przekazujemy wyjaśnienia Państwowego Komitetu Celnego Białorusi w sprawie czasu tranzytu.

- czas na przewóz towaru w obrębie Białorusi lub do organów celnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej znajdujących się w pobliżu granicy białorusko-rosyjskiej wynosi jedną dobę.  W przypadku przewozu do kilku miejsc dostawy czas ulega zwiększeniu o jedną dobę za każde kolejne miejsce dostawy.
- czas na przewóz do rosyjskich organów celnych znajdujących się w obrębie do 1000 km od granicy białorusko-rosyjskiej celnego wynosi dwie doby. W przypadku przewozu na większą odległość ulega zwiększeniu o jedną dobę co 300 km. 
- w przypadku konieczności przeładunku oraz zamiany środka transportu czas tranzytu celnego ulega zwiększeniu o jedna dobę. 
- w przypadku wykonania przewozu do Kazachstanu lub Kirgistanu czas tranzytu wynosi 15 dób. 
Czas liczenia tranzytu celnego rozpoczyna się w dniu następującym po zwolnieniu towaru zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego. 

Bułgaria

Stan wyjątkowy został przedłużony do 13 maja.
W nowym postanowieniu wydanym 6 kwietnia minister zdrowia potwierdził tymczasowy zakaz wjazdu wszystkich obywateli państw trzecich (spoza UE) przez wszystkie przejścia graniczne wszystkimi środkami transportu. Zakazy wjazdu dotyczą wszystkich osób przybywających z następujących krajów, niezależnie od ich obywatelstwa: Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Lichtenstein i Luksemburg.

Wyłączono z powyższych zakazów personel transportowy zajmujący się przewozem towarów. Zakazami nie objęto też tranzytu towarów.

Wprowadzono obostrzenia dla bułgarskich kierowców przybywających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki Covid-19. 
Kierowców zagranicznych z krajów, w których zarejestrowano przypadki Covid-19, obowiązują poniższe zasady: 
- kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Bułgarii, rozładować przewożone towary i/lub załadować towary oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii; 
- kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone do innych krajów mogą przejeżdżać przez Bułgarię na trasie określonej przez Agencję Infrastruktury Drogowej.

Krajowy organ poboru opłat wydaje kierowcy instrukcje dot. przejazdu przez terytorium Bułgarii, które zawierają: 
- datę i godzinę, o której powinni opuścić terytorium Bułgarii,
- przejście graniczne, przez które muszą wyjechać z Bułgarii.
Termin opuszczenia terytorium Republiki Bułgarii nie może przekroczyć 24 godzin od wydania noty instruktażowej.
W przypadkach, w których kierowcy pojazdów ciężarowych dopuszczonych do tranzytu w Bułgarii, ale z powodu zakazu ze strony sąsiedniego państwa, nie mogą opuścić Bułgarii, zostanie określone miejsce, w którym ciężarówka i kierowca muszą pozostać do momentu zniesienia zakazu, po czym opuścić kraj.

Przypominamy: od 30 marca do odwołania przejście graniczne między Bułgarią a Grecją „Zlatograd-Thermes” jest zamknięte z powodu rozprzestrzenienia się Covid-19 i ogłoszono kwarantannę w odpowiednim regionie granicznym Grecji.

Specjalne punkty kontrolne ustanowiono przy wszystkich wjazdach i wyjazdach z miasta Bansko i wszystkich centrów regionalnych: Błagojewgrad, Burgas, Warna, Wielkie Tyrnowo, Widin, Wraca, Gabrowo, Dobricz, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo, Shumen, Yambol.
Kierowcy ciężarówek mogą przejechać przez te punkty kontrolne, ale możliwe są opóźnienia.

 Nadal obowiązują tymczasowe zwolnienia z egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku kierowców (do 16 kwietnia): 
- zastąpienie dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin jednym 11-godz.,
- zastąpienie minimalnych wymagań dziennej przerwy przerwą 45-mi. po 5 i pół godzinie,
- skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.


Informacje z 7 kwietnia

Słowacja 


Na okres 8-17 kwietnia przywrócono kontrole graniczne.
Wjazd i wyjazd ze Słowacji możliwy będzie jedynie przez następujące przejścia graniczne:

Słowacja - Polska
Trstená - Chyżne
Vyšný Komárnik - Barwinek
Procedury na przejściach granicznych na zielonych pasach pozostają niezmienione.

Słowacja - Austria
Bratysława - Jarovce - Kittsee (autostrada)
Bratysława - Jarovce - Kittsee (stara droga)
Bratysława - Petržalka - Berg
Moravský Svätý Ján – Hohenau

Słowacja - Węgry
Bratysława Czunowo - Rajka (autostrada)
Medveďov - Vámosszabadi
Komárno - Komárom
Štúrovo - Esztergom
Šahy - Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján
Kráľ - Bánréve
Milhosť - Tornyosnémeti (droga nr I / 17)
Milhosť - Tornyosnémeti cesta (droga nr R4)
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely 

Słowacja - Czechy
Svrčinovec - Mosty koło Jabłonkowa
Makov - Bílá-Bumbálka
Horné Srnie - Brumov-Bylnice
 Drietoma - Starý Hrozenkov
Moravské Lieskové - Strání
Lysá pod Makytou - Střelná
Vrbovce - Velká nad Veličkou
Brodské - Břeclav (autostrada)
Holíč - Hodonín
Skalica - Sudoměřice (nowa droga)
Ponadto słowacka policja zniosła ograniczenia prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie większej niż 3,5 tony w dniach 10, 12 i 13 kwietnia.

Włochy

Od 7 kwietnia zniesiono krajowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o masie większej niż 7,5 tony od 10 do 14 kwietnia. 
Wakacyjne zakazy ruchu dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech zostały zniesione do odwołania.

Austria

Zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony w weekendy i święta zostanie zawieszony do 19 kwietnia 2020 r.
Należy jednak pamiętać, że sektorowe zakazy jazdy obowiązujące obecnie w regionie Tyrolu pozostaną ważne.
Źródło: AISÖ

Portugalia

Przedłużono termin obowiązywania tymczasowych zasad do 17 kwietnia 2020 r.

Granice wewnętrzne są zamknięte dla ruchu drogowego, za wyjątkiem międzynarodowego transportu towarowego. 
Otwarte są tylko główne przejścia graniczne z Hiszpanią: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja) .

Międzynarodowy transport towarów i towarów jest dozwolony niezależnie od rodzaju świadczonych usług lub rodzaju transportowanych towarów. Jednak kierowcy powinni przestrzegać określonych wymagań higienicznych i sanitarnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

W okresie wielkanocnym zawodowi kierowcy muszą mieć podpisane przez swojego pracodawcę oświadczenie, że kierowca wykonuje przewóz. Deklaracja ma na celu zapobieganie niepotrzebnemu przemieszczaniu się ludzi w tym okresie wielkanocnym. Formularz można pobrać tutaj. Obowiązek posiadania takiego dokumentu wejdzie w życie od godz. 00:00 w dniu 9 kwietnia i potrwa do godz. 00:00 w dniu 13 kwietnia. W tym okresie przepływ osób będzie dozwolony wyłącznie ze względów zawodowych (w tym kierowcy transportu towarowego) lub szczególnych potrzeb (aby udać się do szpitala, apteki lub kupić żywność).

Dania 

Ograniczenia na granicach duńskich są przedłużone do 10 maja włącznie; okres ten może zostać przedłużony w zależności od okoliczności. Transport towarów i towarów pozostaje zwolniony z ograniczeń.
Źródło: ITD.

Finlandia 

Przedłużono ważność czasowego przywrócenia kontroli granicznych na granicach i ograniczeń w ruchu; kontrole graniczne będą przeprowadzane do 13 maja. 
Nadal obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu osób.

Granice są otwarte dla transportu drogowego, ale poprzednie ograniczenia nadal obowiązują. 
Ograniczenia nałożone przez Rosję na granicy fińsko-rosyjskiej obowiązują do 1 maja.
Źródło: FinMobility


Informacje z 6 kwietnia


Rumunia - zmiana wczorajszego komunikatu


IRU wprowadziło zmiany i uzupełnienia do poprzedniego komunikatu.
Poniżej kopiujemy wiadomość z 5 kwietnia, z zaznaczeniem nowych informacji.

Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie nr 7, którym wprowadzono nowe zasady transportu drogowego osób i towarów:

Artykuł. 12. - Dotyczy tylko kierowców rumuńskich. Po wjeździe do Rumunii kierowcy pojazdów ciężarowych o masie większej niż 2,4 t, którzy nie mają objawów związanych z COVID-19, wypełniają deklarację na własną odpowiedzialność, według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Komunikacji, w którym podają miejsce, pod jakim można się z nimi skontaktować w okresie między dwoma transportami. Nie podlegają izolacji domowej w ramach kwarantanny, pod warunkiem, że pracodawca zapewni materiały ochronne przed COVID-19.

Artykuł. 14.1 - Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie ponad 2,4 tony, którzy przejeżdżają przez terytorium Rumunii, nie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia epidemiologicznego po wjeździe do Rumunii, jeżeli spełniają następujące warunki minimalne:
a) korzystają wyłącznie z korytarzy tranzytowych i przejść granicznych na końcach korytarzy zatwierdzonych przez Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Komunikacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy czym odstępstwa od nich są zabronione.
b) tranzyt przez terytorium Rumunii odbywa się w minimalnym terminie, nie przekraczającym 48 godzin od wjazdu do Rumunii, w którym zawarte są okresy postoju na codzienny odpoczynek.
c) parkowanie pojazdu odbywa się wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w określonych korytarzach tranzytowych.

Kierowcy tranzytujący Rumunię muszą wypełnić ten formularz przy wjeździe do kraju. Formularz należy przekazać na granicy przy wyjeździe.

UWAGA. W tym przypadku rumuński Inspektorat Kontroli Transportu Drogowego potwierdził, że od zawodowych kierowców wymaga również wypełnienia FORMULARZA zamieszczonego w Załączniku 3 „Wzór zaświadczenia dla pracowników transportu międzynarodowego” (wytyczne KE dotyczącego Green Line – zielonych korytarzy).

Artykuł 14.2 - W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 kierowca pojazdu będzie zobowiązany do kwarantanny na 14 dni, ponosząc koszty z nią związane.

Artykuł 14.3 - Po wjeździe do Rumunii kierowca zobowiązany jest naklieć na przednią szybę specjalną NAKLEJKĘ udostępnioną przez Państwowy Inspektorat Kontroli Transportu Drogowego i zachować formularz tranzytowy, którego wzór jest ustalony przez ministra transportu.

Władze rumuńskie opublikowały interaktywną mapę zawierającą korytarze, stacje tankowania i miejsca odpoczynku.

Polska/Ukraina – zamknięte Hrebenne

Od dziś - 6 kwietnia od godz. 23.00 strona ukraińska zamyka przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska. W Korczowej i Dorohusku będą mogły przekraczać granicę wyłącznie samochody osobowe i ciężarowe. Nie będzie możliwy ruch pieszy i autobusowy.
 
Nadal obowiązują wyłączenia z ruchu części przejść (m.in. Medyka – Szeginie), co oznacza, że należy liczyć z możliwością wydłużonego czasu oczekiwania na odprawę. 
Zamknięcie przejścia wprowadzono zmianą rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 288


Chorwacja 

Od 6 kwietnia w Chorwacji komunikacja pomiędzy miejscowościami będzie możliwa wyłącznie za okazaniem e-przepustki. 
Obowiązek dotyczy również kierowców samochodów ciężarowych, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.
W przypadku kierowców w ruchu międzynarodowym (tranzytowym i docelowym) e-przepustkę może zastąpić jeden z następujących dokumentów:
- CMR,
- list przewozowy,
- inny dokument zawierający imię i nazwisko kierowcy, oznaczenie towaru oraz oznaczenie numeru rejestracyjnego pojazdu przewożącego towar.

Białoruś

Kierowcy międzynarodowi wykonujący tranzyt towarów przez Białoruś są zobowiązani do korzystania wyłącznie z dróg krajowych (zawartych w tym wykazie) i parkowania w wyznaczonych miejscach odpoczynku kierowców oraz tankowania pojazdów.

Lista zatwierdzonych miejsc odpoczynku została teraz uzupełniona o sześć dodatkowych:

a) М-1/ Е30 Brześć (Kozłowicze) – Mińsk – granica z Rosją (Redźki),  514 km - stacja tankowania nr 59 Biełaruśnieft;
b) М-1/ Е30 Brześć (Kozłowicze) – Mińsk – granica z Rosją (Redźki),  514 km, stacja tankowania nr 60 Biełaruśnieft;
c) М-3 Mińsk – Witebsk,  102 km, stacja tankowania nr 18 Biełaruśnieft;
d) М-3 Mińsk – Witebsk,  237 km, stacja tankowania nr 72 Biełaruśnieft;
e) М-3 Mińsk – Witebsk,  156 km, stacja tankowania Lukoil Bielarus;

f) М-8/Е-95 granica z Rosją (Jezeriszcze) – Witebsk – Homel – granica z Ukrainą (Nowa Huta), 73 km, stacja tankowania nr 68 Biełaruśnieft 

Źródło: mintrans.gov.by
Mapa: w j. rosyjskim yadi.sk oraz w j. angielskim

Tadżykistan

Rząd Tadżykistanu wydał rozporządzenie określające tymczasowe zasady dotyczące międzynarodowego przewozu towarów (nieoficjalne tłumaczenie z Abbat tutaj).

Wjazd pojazdów i kierowców zagranicznych  jest możliwy tylko do terminali granicznych, a w przypadku ich braku - do strefy kontroli celnej na granicy Tadżykistanu. Tu ma następować odczepienie naczepy i przeczepienie do ciągnika tadżyckiego lub przeładunek ładunku na środki transportu Tadżykistanu. Przewozy tranzytowe przez terytorium Tadżykistanu odbywają się pod konwojem. 
W wyjątkowych przypadkach – jeśli przewożony jest ładunek specjalny przeznaczony do obiektów strategicznych lub jest to ładunek humanitarny, wjazd zagranicznych pojazdów jest możliwy za zgodą odpowiednich władz i pod konwojem. 
Na granicy Tadżykistanu kierowcy poddawani są medycznym procedurom kontrolnym.

Rozporządzenie w tłumaczeniu na język angielski i rosyjskiInformacje z 5 kwietnia

Rumunia


Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie nr 7, którym wprowadzono nowe zasady transportu drogowego osób i towarów:

Artykuł. 12. - Po wjeździe do Rumunii kierowcy pojazdów ciężarowych o masie większej niż 2,4 t, którzy nie mają objawów związanych z COVID-19, wypełniają deklarację na własną odpowiedzialność, według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Komunikacji, w którym podają miejsce, pod jakim można się z nimi skontaktować w okresie między dwoma transportami. Nie podlegają izolacji domowej w ramach kwarantanny, pod warunkiem, że pracodawca zapewni materiały ochronne przed COVID-19.

Artykuł. 14.1 - Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie ponad 2,4 tony, którzy przejeżdżają przez terytorium Rumunii, nie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia epidemiologicznego po wjeździe do Rumunii, jeżeli spełniają następujące warunki minimalne:
a) korzystają wyłącznie z korytarzy tranzytowych i przejść granicznych na końcach korytarzy zatwierdzonych przez Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Komunikacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy czym odstępstwa od nich są zabronione.
b) tranzyt przez terytorium Rumunii odbywa się w minimalnym terminie, nie przekraczającym 48 godzin od wjazdu do Rumunii, w którym zawarte są okresy postoju na codzienny odpoczynek.
c) parkowanie pojazdu odbywa się wyłącznie na parkingach zlokalizowanych w określonych korytarzach tranzytowych.

Kierowcy tranzytujący Rumunię muszą wypełnić ten formularz przy wjeździe do kraju. Formularz należy przekazać na granicy przy wyjeździe.

Artykuł 14.2 - W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 kierowca pojazdu będzie zobowiązany do kwarantanny na 14 dni, ponosząc koszty z nią związane.

Artykuł 14.3 - Po wjeździe do Rumunii kierowca zobowiązany jest nałożyć na przednią szybę specjalną naklejkę udostępnioną przez Państwowy Inspektorat Kontroli Transportu Drogowego i zachować formularz tranzytowy, którego wzór jest ustalony przez ministra transportu.

Władze rumuńskie opublikowały interaktywną mapę zawierającą korytarze, stacje tankowania i miejsca odpoczynku.

Gruzja 

Pojazdy towarowe zarejestrowane w obcym kraju poruszają się przez terytorium Gruzji na następujących warunkach:

- Po zakończeniu procedur w punkcie kontroli celnej środek transportu przemieszcza się non-stop do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Zatrzymywanie dozwolone tylko na specjalnie wyznaczonych obszarach - PUNKTY STOP (STOP POINT), do miejsca zakupu obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (https://www.tpl.ge/en/salespoints) oraz na parkingi znajdujące się w pobliżu punktu kontroli celnej;

- Specjalnie wyznaczone obszary STOP POINT służą do tankowania samochodów ciężarowych, uiszczenia opłaty drogowej, obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu silnikowego zarejestrowanego w innym kraju. Jest tam możliwość zakupu artykułów osobistych, jedzenia, oraz toalety, itp.

- W nagłych przypadkach lub specjalnych potrzebach (wypadek samochodowy, problemy zdrowotne, itp.) kierowca powinien skontaktować się z odpowiednimi służbami i pozostać w kabinie, zanim przedstawiciele tych służb dotrą do kierowcy. W tym celu kierowca musi zadzwonić do Centrum Reagowania Ratunkowego i Operacyjnego na numer 112;

Ciężarówka powinna opuścić terytorium Gruzji:
a) w przypadku ruchu tranzytowego (z wyjątkiem przemieszczania się z/do punktu kontroli celnej „Kazbegi”) środki transportu opuszczają terytorium Gruzji w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;

b) w innym przypadku (w tym w przypadku importu i tranzytu przy wjeździe/wyjeździe przez punkt kontroli celnej „Kazbegi” w ciągu 48 godzin. Czas potrzebny na załatwienie formalności celnych i zatrzymanie się na parkingach w pobliżu gruzińskich organów celnych (przejście graniczne) nie jest liczone.

- Zdecydowanie zaleca się dokonywanie wyłącznie płatności bezgotówkowych (zakup online, karta plastikowa, itp.) oraz używanie osobistego wyposażenia ochronnego (maska medyczna, rękawiczki, itp.).

Uwaga!
Naruszenie zasad (pojazd bez pozwolenia na wyjazd, zatrzymanie się w obszarach zabronionych, naruszenie warunków ruchu, itp.) z wyjątkiem sytuacji, gdy warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne utrudniają i/lub uniemożliwiają przestrzeganie zasad, kierowca pojazdu zostanie ukarany grzywną z 3000 GEL (1 lari gruzińskie to w przeliczeniu
1,34 zł) za naruszenie stanu wyjątkowego państwa zgodnie z dekretem prezydenckim nr 1 z 21 marca 2020 r., art. 8 i zostanie umieszczony w 14-dniowej kwarantannie, a środki transportu zatrzymane.

PUNKTU STOP znajdują się w:
- Urbnisi – dystrykt Kareli, kod katastralny: 68.16.45.054;
- Terjola – dystrykt Trejola, wieś Siktarva, kod katastralny: 33.08.38.224;
- Gori - dystrykt Gori, wieś Tiniskhidi, kod katastralny: 66.44.02.033;
- Zestaponi – rejon Zestapoini, wieś Argveta, kod katastralny: 32.03.34.211.

Źródło: GIRCA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Turcja

5 kwietnia granica Turcji została otwarta dla polskich kierowców – informuje polskie MSZ.

Kierowcy poddawani są badaniu temperatury ciała i jeżeli w tranzycie przez kraje takie jak: Bułgaria, Serbia, Rumunia, Grecja spędzili wymaganą przez władze tureckie 14-dniową kwarantannę, mogą przekroczyć granicę. 
Po stronie bułgarskiej (Kapitan Andreevo) ciężarówki są grupowane na terenie lotniska koło miasta Haskovo (50 km od granicy). Gdy zbierze się ich 25 - 30, eskortowane są przez policję na granicę bułgarsko-turecką. 
Na wyjazd z Turcji w Kapikule oczekuje ok. 1000 tirów. Kierowcy wjeżdżający do Bułgarii poddawani są przeglądowi medycznemu (temperatura + lekarz) i ruszają w drogę. 

Rumunia

Zniesiono ograniczenia ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony na odcinku Ploiesti-Brasov na drodze krajowej DN1 (E60) do 16 kwietnia.
Nadal obowiązują ograniczenia jazdy na odcinku DN1 w Bukareszcie-Ploeszti. 


Informacje z 4 kwietnia

Grecja


2 kwietnia rząd grecki opublikował nowy dekret ministerialny w sprawie procedury kwarantanny, której muszą przestrzegać osoby wjeżdżające do Grecji z zagranicy. 
Zapisy dekretu tutaj

Art. 2 dekretu zawiera przepisy dotyczące kierowców ciężarówek:
Pracownicy wszystkich narodowości zaangażowani w międzynarodowe operacje transportowe (lądowe, powietrzne, morskie) muszą po wjeździe do Grecji bezzwłocznie przejechać tranzytem przez kraj, albo dotrzeć do miejsca docelowego w kraju. Po dotarciu do miejsca docelowego w Grecji kierowcy muszą rozpocząć tymczasowy okres 14-dniowej izolacji.

Odstępstwa od tej zasady są w następujących przypadkach:
- Gdy zachodzi potrzeba rozpoczęcia nowej operacji transportu międzynarodowego (np. transport dwustronny). W takim przypadku obowiązkową kwarantannę można znieść w dowolnym momencie, nawet następnego dnia po jej rozpoczęciu.
- Gdy zachodzi potrzeba wykonania transportu krajowego (na terytorium Grecji). W takim przypadku kierowca musi spędzić co najmniej 7 dni w izolacji, począwszy od dnia wjazdu do kraju. Ze względu na obowiązkowy tydzień spędzony w izolacji operacje kabotażowe nie będą możliwe.

Powyższe zasady obowiązują od 2 do 20 kwietnia.
W przypadku naruszenia nakładana jest grzywna w wysokości 5 000 euro.

Szwajcaria

 

Kontrole graniczne przedłużono do 24 kwietnia. Przedłużenie dotyczy granic z państwami Schengen, za wyjątkiem granic lądowych i powietrznych z Francją, Włochami, Hiszpanią, Austrią i Niemcami, które zostały przedłużone osobno. Granice z Księstwem Liechtensteinu są zwolnione z tego przepisu.

Kontrole na granicach z Francją, Niemcami i Austrią przedłużono do 15 kwietnia, z Włochami do 12 kwietnia.

Źródło: Szwajcarski Federalny Departament Sprawiedliwości

Informacje z 3 kwietnia

Serbia


Wprowadzono czasowy zakaz wjazdu cudzoziemców. 
Nie dotyczy to transportu drogowego towarów. Jednak w przypadku tranzytu kierowca musi wyjechać z Serbii do 12 godzin od momentu wjazdu.
Konwojowanie przez policję samochodów ciężarowych w tranzycie zostało zniesione z dniem 2 kwietnia.
Ciężarówki w tranzycie mogą zatrzymać się tylko w wyznaczonych punktach spoczynku i na stacjach paliw oznaczonych znakiem TRANSIT. Kierowcy otrzymają mapę wyznaczonych punktów odpoczynku na przejściach granicznych. Zatrzymywanie się lub parkowanie poza tymi konkretnymi punktami jest surowo zabronione i podlega sankcjom. Kierowcy muszą nosić maski ochronne i rękawice.

45 przejść granicznych Serbii jest nadal tymczasowo zamkniętych (lista tutaj). 

Litwa

Ogólnokrajowa dwutygodniowa kwarantanna została przedłużona do 13 kwietnia. Wprowadzono obostrzenia wjazdu cudzoziemców od 4 kwietnia.    
Nadal funkcjonują ograniczenia na granicach z Polską i Łotwą. 
Kierowcy międzynarodowego transportu drogowego są zobowiązani do oznaczenia miejsc postoju, w dowolnym formularzu, ze wskazaniem celu i czasu trwania.

Liczba przejść granicznych do wjazdu na Litwę została zmniejszona do:
Kalvarijos - Budzisko, Lazdijai - Ogrodniki, Saločių - Grenstalės, Būtingės - Rucavos, Smėlynės - Medumės, Medininkų - Kamenyj Logo, Raigardo - Privalkos, Kybartų - Černyševskojės, Panemunės - Sovetsko, Kenos - Gudagojo, Bozinski - Brzeg. 

Źródło: Litewska Straż Graniczna Linava

Węgry

Można nadal wykonywać międzynarodowe przewozy drogowe (przewozy do i z węgierskich miejsc docelowych, a także tranzytowe), ale tylko przez wyznaczone przejścia graniczne. Trasy tranzytowe znajdują się na tej mapie i zaznaczone są na niebiesko.
Ponadto:
- przystanki są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach odpoczynku i na stacjach paliw,
- przewoźnicy muszą posiadać znaczki policyjne,
- w kabinie może przebywać tylko kierowca; brak pasażerów (bez podwójnego personelu),
- kierowcy powinni przekraczać terytorium tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, bez naruszania przepisów ruchu drogowego - w punktach wyjścia obowiązują procedury policyjne.

Oficjalna strona rządu tutaj 


Włochy

Przedłużono termin obowiązywania obecnie stosowanych tymczasowych zasad do 13 kwietnia.
Źródło: Dekret premiera z 1 kwietnia 
 

Informacje z 2 kwietnia

Kazachstan

Kazachska służba graniczna od 4 kwietnia tymczasowo zamyka następujące przejścia graniczne dla transportu drogowego.

Granica Kazachstan - Rosja:

· Kandibai (region Kostanaj)
· Akbalshik (region Kostanaj)
· Kyzyl Zhar (region Północnego Kazachstanu)
· Naiza (region Pawłodar)
· Zheskent (region wschodniego Kazachstanu)
· Baitanat (region wschodniego Kazachstanu)
· Koanbai (region wschodniego Kazachstanu)
· Orda (region Zachodniego Kazachstanu)
· Shagan (region Zachodniego Kazachstanu)
· Karashatau (region Atyrau).

Granica Kazachstan-Chiny:

· Kolzhat (obwód Almaty)
· Bachty (region wschodniego Kazachstanu)
· Maykapchagay (region wschodniego Kazachstanu).

Granica Kazachstan - Kirgistan:

· Aukhatty (region Zhambyl)
· Kordai (region Zhambyl)
· Sapatai Batir (region Zhambyl)
· Sartobe (region Zhambyl)
· Kagen (region Ałma Ata).

Granica Kazachstan - Uzbekistan:

· Tselinniy (region Turkestan)
· Sirdaria (region Turkestan).

Holandia

Holenderski minister infrastruktury i gospodarki wodnej przedłużył czas odpoczynku i jazdy do 1 czerwca.

Obowiązują te same warunki co dotychczas:
· Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu - 11 godzin
· Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu - 60 godzin
· Maksymalny dwutygodniowy limit jazdy - 96 godzin
· Odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów.

Włochy

Kierowcy powinni posiadać wydruk wypełnionego formularza.


Poniżej instrukcja wypełnienia deklaracji
 

• należy wypełnić ją WIELKIMI LITERAMI
• deklarację należy wypełnić przy wjeździe do Włoch, musi być w pojeździe aż do wyjazdu, nawet jeśli osoba, która ją wypełniła, nie prowadzi samochodu
• w razie kontroli deklaracja musi zostać wręczona policjantowi. Następnie nowa deklaracja musi zostać wypełniona i trzymana w pojeździe
• deklaracja jest ważna maksimum przez 72 godziny od wjazdu do Włoch. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, można przedłużyć pobyt o kolejne 48 godzin. W takiej sytuacji nowa deklaracja musi zostać wypełniona.  

 1. imię i nazwisko
 2. miejsce i państwo urodzenia
 3. data urodzenia (d/m/r)
 4. obywatelstwo
 5. miejsce zamieszkania (miasto, państwo)
 6. pełny adres miejsca zamieszkania
 7. rodzaj dokumentu identyfikacyjnego (dowód/ paszport), numer, organ wydający, data wydania i okres ważności 
 8. numer telefonu komórkowego, w tym numer kierunkowy kraju
 9. nazwa przejścia granicznego, którym wjechało się do Włoch, data (d/m/r) i czas (godz: xx.xx) wjazdu, cel podróży we Włoszech i data (d/m/r) i czas wyjazdu (godz: xx.xx) 
 10. podaj powód pobytu we Włoszech np. „doręczenie towaru...” (consegna merci a ...) lub „odbiór towaru...” (ritiro merci a ...)
 11. miejsce i data, które wypełnia policjant w czasie kontroli
 12. imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację. Deklaracja musi zostać podpisana w obecności policjanta


Informacje z 1 kwietnia


Grecja


31 marca greckie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zawiesiło zakazy ruchu pojazdów ciężarowych w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia i piątek 1 maja.


Hiszpania

Wczoraj, tj. 31 marca hiszpańskie Ministerstwo Transportu wyjaśnieniem do dekretu 10/2020, wycofało stosowanie statusu „towar podstawowy” dla uzasadniania przewozu towarów.
Uznano sektor transportu za niezbędny niezależnie od rodzaju przewożonych towarów.
30 marca hiszpańskie MT opublikowało listę obiektów turystycznych, które będą otwarte m.in. dla kierowców zajmujących się transportem pasażerów i towarów. Interaktywna mapa znajduje się tutaj 
Wobec dzisiejszych informacji należy uznać za nieaktualną wczorajszą informację:
Hiszpańskie stowarzyszenie przewoźników ASTIC, wobec niepewności co do procedur i kontroli przeprowadzanych w transporcie drogowym i do czasu uzyskania dalszych wyjaśnień, zachęca kierowców do posiadania na certyfikatu podpisanego przez nadawcę lub odbiorcę, który stwierdza, że przewożone towary są niezbędne, zgodnie z załącznikiem z dekretu królewskiego 10/2020.

Węgry 

ZMPD jest informowane o przypadkach nakładania kwarantanny na polskich kierowców samochodów ciężarowych, którzy wykonują przewozy docelowe na Węgry. 
Według informacji z węgierskiego stowarzyszenia MKFE służby nie powinny nakładać tej procedury na kierowcę zagranicznego. Jednak jeśli to nastąpi, należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie Ambasady RP w Budapeszcie

Ponadto przypominamy. 

Zakazany jest wjazd na Węgry ciężarówek z Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Izraela. 
Wyjątkiem jest tranzytowanie Węgier, pod warunkiem, że stan kierowcy kwalifikuje go do prowadzenia samochodu i jeżeli wiezie on towar tranzytem przez terytorium Węgier.
Samochody mogą się poruszać wyłącznie tzw. „korytarzem humanitarnym” i korzystać z wyznaczonych na tej trasie stacji benzynowych i parkingów. Dojazd do korytarza humanitarnego następuje najkrótszą drogą wskazaną przez policję.

Od 26 marca obowiązują badania sanitarne na granicy przy wjeździe na Węgry. Kierowcy ciężarówek są wpuszczani, jeśli nie wykazują symptomów zarażenia.
• W przypadku przewozu z miejscem przeznaczenia na Węgrzech, pojazd musi opuścić kraj w ciągu 24 godzin od rozładunku,
• W przypadku tranzytu pojazd musi opuścić Węgry w możliwie najkrótszym czasie i na wyznaczonej trasie tranzytowej,
• Kierowca musi nosić maskę na usta i gumowe rękawiczki podczas podróży na/przez terytorium Węgier.

Więcej szczegółów w komunikacie ambasady.

Turcja

IRU wzywa UE do interwencji ws. granict tureckiej

IRU wezwała przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE) Ursulę von der Leyen do interwencji w sprawie traktowanie kierowców ciężarówek na tureckich granicach.
Przewodniczący IRU Radu Dinescu wraz z sekretarzem generalnym IRU Umberto de Pretto zwrócili się 30 kwietnia do przewodniczącego Komisji Europejskiej  z pisemną prośbą o jej natychmiastową i zdecydowaną interwencję dyplomatyczną w sprawie obecnych środków nałożonych przez władze tureckie na pojazdy użytkowe i kierowców ciężarówek jadących od z i spoza UE. 
Ograniczenia graniczne i ścisła kwarantanna
Turcja obecnie nie zezwala na wjazd obywateli z 66 różnych krajów i ustanowiła surowe procedury kwarantanny. Kierowcy ciężarówek dostarczających niezbędne towary z i do UE przez Turcję stoją w 14-dniowym okresie kwarantanny na granicy turecko-unijnej - głównie na przejściu granicznym Kapikule między Bułgarią a Turcją.
W swoim komunikacie do UE, IRU skrytykowała te obostrzenia, które nie tylko wpływają na wymianę handlową w regionie, ale także zakłócają szersze przepływy handlowe w Eurazji ze względu na geograficznie strategiczne położenie Turcji. 
IRU podniosło tę kwestię do nowo mianowanego tureckiego ministra transportu, HE Adila Karaismailoğlu w osobnym oświadczeniu, również wydanym wczoraj.
Niezbędne towary do walki z COVID-19
Ponieważ świat stoi w obliczu jednego z najgorszych globalnych kryzysów w historii, IRU zdecydowanie opowiada się za tym, aby kierowcy ciężarówek mogli wykonywać swoją ważną pracę w najbezpieczniejszy, jak najbardziej efektywny i wydajny sposób. 
„Transport drogowy jest siłą napędową światowej gospodarki. W tych trudnych czasach niezbędne towary muszą dotrzeć do tych, którzy najbardziej ich potrzebują ”- powiedział de Pretto. „Podczas gdy kraje muszą podjąć odpowiednie środki w celu ochrony swoich populacji, transport towarów musi być kontynuowany, aby zapewnić niezbędne dostawy medyczne i żywnościowe”.
ZMPD podejmuje interwencje w tej sprawie od ponad tygodnia, o czym przypominamy tutaj 

Niemcy

Kraj związkowy Bawaria przedłużył zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta we wszystkich pojazdach ciężarowych do 19 kwietnia.
Hesja rozszerzyła zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta na wszystkie pojazdy ciężarowe. Zwolnienie obowiązuje do 30 czerwca.


Informacje z 31 marca

Hiszpania 


Hiszpańskie stowarzyszenie przewoźników ASTIC, wobec niepewności co do procedur i kontroli przeprowadzanych w transporcie drogowym i do czasu uzyskania dalszych wyjaśnień, zachęca kierowców do posiadania na certyfikatu podpisanego przez nadawcę lub odbiorcę, który stwierdza, że przewożone towary są niezbędne, zgodnie z załącznikiem z dekretu królewskiego 10/2020 
Zaleca się również, aby kierowcy posiadali na pokładzie deklarację odpowiedzialności, podpisaną przez firmę, zawartą w załączniku do rozporządzenia 307/2020
Źródło: ASTIC

Bośnia i Hercegowina

Kierowcy samochodów ciężarowych
nie podlegają kwarantannie pod warunkiem, że ich pobyt na terytorium BiH nie przekroczy 12 godzin.  Pojazdy ciężarowe z „państw trzecich”, które przejeżdżają przez Republikę Chorwacji w eskorcie chorwackiej policji są kierowane do wyznaczonych trzech przejść granicznych:  Bijača, Gradiška i Šamac.

Na granicy BiH z Serbią możliwy jest przejazd pojazdów ciężarowych na przejściach granicznych Krakaj, Vardište i Rača.
Źródło: Konsulat RP w BiH

Słowenia 

Granica słoweńsko-włoska jest zamknięta dla kolejowego transportu pasażerskiego oraz okazjonalnych i regularnych międzynarodowych połączeń autobusowych.

Pojazdy ciężarowe, których miejscem docelowym jest Słowenia, oraz przewożące przesyłki pocztowe, sprzęt medyczny, produkty farmaceutyczne i pomoc humanitarną mogą wjechać do Słowenii. 
Konwoje
Słowenia i kraje sąsiednie tworzą konwoje pojazdów pasażerskich i towarowych, z powodu kolejek na granicach, w porozumieniu z Chorwacją, Serbią, Bułgarią, Rumunią, Turcją i Ukrainą (informacje tutaj ). Od 14 marca zorganizowano 71 konwojów towarowych (Włochy-Chorwacja i Włochy-Węgry). Każdy konwój musi uzyskać pozwolenie przed rozpoczęciem podróży.
Granica z Włochami
Otwarte są cztery przejścia graniczne: Vrtojba, Fernetiči, Škofije i Krvavi Potok. Trzy są otwarte 24 godziny, Krvavi Potok od 5 do 23. Wszystkie pozostałe przejścia graniczne są zamknięte.
Granica z Austrią
Otwarte są przejścia: Gornja Radgona (cały czas), Kuzma (cały czas), Holmec (od 5 do 21), Karavanke (cały czas ), Jurij (od 6 do 21), Vič (od 5 do 23), Ljubelj (cały czas), Trate (cały czas), Radlje (cały czas), Gederovci (cały czas), Šentilj (autostrada, cały czas), Šentilj (autostrada, od 6 do 21) i Korensko (od 5 do 23). 
Granica z Chorwacją
Otwarte są przejścia dla tranzytu pojazdów z Włoch: Gruškovje , Obrezje i Starod. Dotychczas dla konwojów przybywających z Włoch otwarte było tylko Obrezje.
Granica z Węgrami
Otwarte są przejścia: Dolga vas, Pince i Pince R1/232. (Pince R1/232 tylko dla obywateli Słowenii i Węgier.) Wszystkie pojazdy wjeżdżające na Węgry podlegają kontroli. Kierowcy pojazdów wjeżdżających do Słowenii powinni unikać kontaktu z innymi i mieć przy sobie sprzęt ochronny.
Zwolnienia
Od 27 marca transport drogowy towarów jest dozwolony w weekendy.
Zwolnienia z przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku obowiązują do 16 kwietnia dla kierowców pojazdów przewożących niezbędne towary w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zwolnienie jest udzielane zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
Pełny zapis środków podjętych przez Słowenię jest tutaj 

Chorwacja 

Transport drogowy
· Nie ma ograniczeń tranzytu na przejściach granicznych - przy korzystaniu z zielonych korytarzy, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej . Zielone pasy są otwarte zarówno dla tranzytu (w zestawach 50 ciężarówek), jak i dla rozładunku ciężarówek w Chorwacji;
· W odniesieniu do dokumentów papierowych Chorwacja postępuje zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania zielonych pasów ruchu, 
· Konwoje organizowane są na słoweńskich przejściach granicznych z Austrią i Włochami. W tranzycie jadą konwojem przez granicę chorwacką, nadal w obrębie kraju, aż do granicy następnego kraju docelowego. 
· Nie ma konwoju dla towarów dostarczanych na teren Chorwacji.
Punkt kontaktowy uprava.infrastruktura@mmpi.hr 

Tymczasowe zwolnienie (do 16 kwietnia) z egzekwowania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku dotyczy kierowców w krajowym i międzynarodowym transporcie niezbędnych towarów, w szczególności dystrybucji żywności, karmy dla zwierząt, paliwa; surowców, leków i sprzętu medycznego, sprzętu do szpitali i innych instytucji publicznych.
 
Przydatne strony internetowe:
http: //www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/coronavirus-control-str
https://www.koronavirus.hr/ 

Informacje z 30 marca

Rumunia


Wobec wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z nowymi przepisami, wyjaśniamy.

31 marca w Rumunii wejdą w życie nowe przepisy, które nakładają na kierowców pojazdów powyżej dmc 2,4 t obowiązek kwarantanny/izolacji na maksymalny okres 14 dni między podróżami. 
Te zasady dotyczą TYLKO rumuńskich kierowców.

Więcej informacji na temat obecnych przepisów w Rumunii stronie internetowej UNTRR 


Hiszpania

Ustawą 10/2020 wydaną o północy 29 marca wprowadzono zaostrzenie przepisów, poprzez obowiązkowy płatny urlop od 30 marca do 9 kwietnia dla osób pracujących w obszarach uznanych za nieistotne.
Hiszpanie zalecają, aby firmy zajmujące się transportem towarów i logistyką drogową skontaktowały się ze swoimi klientami z siedzibą w Hiszpanii, aby sprawdzić, czy ich działalność należy do tych, którzy działają w tych dniach.
Źródło: ASTIC


Informacje z 29 marca

Rumunia


Rumuńskie Ministerstwo Transportu publikuje codzienne informacje o sytuacji na przejściach granicznych na stronie internetowej 
Aktualizowany czas oczekiwania na granicy można również znaleźć tutaj


Informacje z 28 marca

Rosja zamyka granice 30 marca - transport bez ograniczeń

Od 30 marca od godz. 00.00. Rosja zamyka tymczasowo swoje granice - w tym wszystkie przejścia lądowe: drogowe, kolejowe, piesze, rzeczne, w tym również granicę z Białorusią.
Nowe zasady wprowadzono Zarządzeniem rządu FR nr 763 z 27.03.2020 r.    

Z nowych regulacji wyłączono międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie zarządzenia z 16 marca

Finlandia

28 marca fiński rząd zamknął region Uusimaa (region stołeczny Helsinek). Oznacza to, że w praktyce ustanowiono tymczasową granicę wewnętrzną. Uusimaa oddzielono od reszty kraju, bowiem tam odnotowano najwięcej zakażeń.
Ograniczenia przemieszczania się do i z regionu Uusimaa będą obowiązywać do 19 kwietnia. 
Transport towarów nie podlega ograniczeniom, ale spodziewane są opóźnienia na około 30 przejściach granicznych do i z Uusimaa. Nie wprowadzono jeszcze zielonych korytarzy dla ciężarówek.
Więcej informacji: fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych , Ministerstwo Transportu , policja fińska

Szwajcaria

Wszystkie przejścia graniczne są otwarte dla międzynarodowego ruchu towarowego. Na niektórych przejściach wprowadzono zielone pasy (Green Line) dla importu, eksportu i tranzytu produktów medycznych, artykułów spożywczych, paliwa i poczty. Lista przejść granicznych wyposażonych w zielone pasy do transportu towarów znajduje się tutaj 

Obowiązują ograniczenia dla osób, które chcą wjechać do Szwajcarii z Włoch, Francji, Niemiec i Austrii – wjechać mogą tylko obywatele Szwajcarii, mieszkańców i osoby w celach zawodowych.

Słowacja

Jak informuje słowacka policja, w sobotę od godz. 10 ponownie czynne są wszystkie przejścia graniczne.
Rekomendujemy sprawdzanie bieżącej sytuacji na stronie policji słowackiej

Informacje z 27 marca

Włochy

Przedłużono zawieszenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony na drogach pozamiejskich na kolejne dwie niedziele, 29 marca i 5 kwietnia 2020 r. 

Mołdawia

W niedzielę 29 marca o godz. 8:00. zostaną tymczasowo zamknięte przejścia graniczne „Costești-Stanca” (granica z Rumunią) i „Briceni-Rossoșanî” (granica z Ukrainą). Tak zadecydowała 26 marca Komisja ds. Sytuacji Wyjątkowych Republiki Mołdawii
Źródło: AITA

Słowacja - 27 marca po południu zamknięto granice dla transportu ciężkiego

Według informacji Policji Republiki Słowackiej wszystkie przejścia graniczne z wyjątkiem przejścia granicznego Brodské (SK) - Břeclav (CZ) ponownie otworzono o godz. 23.00.
W piątek 27 marca Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Polską, Czechami, Węgrami i Austrią dla ruchu towarowego wykonywanego pojazdami powyżej 7,5 t.
Jako uzasadnienie podano konieczność zlikwidowania rosnących kolejek i utrudnień drogowych wokół przejść granicznych i na terytorium Słowacji. 
Zalecamy sprawdzanie aktualnej sytuacji na stronie policji słowackiej

Wyjątkiem jest transport zwierząt, towarów łatwo psujących się i pojazdów objętych GREEN LANE. Można także wjechać ciężarówkami, które mają rozładunek w Republice Słowackiej.

Zakazy będą obowiązywać do odwołania.

Węgry

Węgierski Krajowy Dyrektor ds. Zdrowia wydał 26 marca br.  nową rezolucję, zgodnie z którą wchodzą w życie następujące zasady:

- obowiązkowe badania sanitarne na granicy przy wjeździe do Węgier. Zagraniczni obywatele, w tym kierowcy pojazdów ciężarowych, będą wpuszczani na terytorium tego kraju tylko pod warunkiem, że nie wykazują symptomów zarażenia wirusem SARS –CoV- 2.

Dodatkowo dla transportu międzynarodowego wprowadzono powyższe ograniczenia:

• w przypadku przewozu z miejscem przeznaczenia na terytorium Węgrzech, pojazd musi opuścić kraj w ciągu 24 godzin od rozładunku przesyłki,
• w przypadku ruchu tranzytowego pojazd musi opuścić terytorium Węgier w możliwie najkrótszym czasie i na wyznaczonej trasie tranzytowej,
• kierowca musi nosić maskę na usta i gumowe rękawiczki podczas podróży na/przez terytorium Węgier

Powyższe przepisy (w języku węgierskim) dostępne są tutaj

Z informacji przekazanych przez MKFE wynika także, że 27 marca na niektórych przejściach granicznych z Węgrami zaobserwowano wydłużone kolejki samochodów ciężarowych. Jest to związane z wprowadzaniem nowych przepisów i obowiązkową kwarantanną dla obywateli Węgier powracających z zagranicy.
Mapa przejść granicznych dla samochodów ciężarowych i tras tranzytowych przez Węgry

Źródło: MKFE

Słowenia

Do 16 kwietnia obowiązuje tymczasowe i ograniczone złagodzenie zasad egzekwowania prawa jazdy i odpoczynku kierowców pojazdów przewożących niezbędne towary w transporcie międzynarodowym. 


Kazachstan

Dla obywateli Polski nie ma zakazów na wjeździe do Kazachstanu (na podst. telefonogramu wiceministra transportu, nr 04-1-27/1776-И z 26.03.2020 r.).

Kwarantanna nie obowiązuje kierowców wykonujących międzynarodowe drogowe przewozy ładunków, pod warunkiem zapewnienia środków sanitarno-epidemiologicznych. Wszyscy kierowcy mają sprawdzaną temperaturę i odpowiadają na pytania służb kontrolujących. 


Informacje z 26 marca


Turcja

Granica bułgarsko-turecka jest zamknięta dla przewoźników z wielu państw, w tym z Polski. 
Źródło: GITD

Słowenia

Od 25 marca obowiązują nowe zasady przemieszczania się osób oraz transportu towarów.
Warunki dotyczące wjazdu z Włoch
Otwarte są tylko cztery przejścia graniczne: Vrtojba, Fernetiči, Škofije i Krvavi Potok. Trzy z nich są otwarte 24 godziny na dobę, wyjątkiem jest Krvavi Potok, który jest czynny w godzinach 5 - 23. Wszystkie pozostałe przejścia graniczne są zamknięte.
Transport drogowy towarów z Włoch do Słowenii jest zawieszony, za wyjątkiem transportu przesyłek pocztowych, leków, sprzętu ochronnego i urządzeń medycznych, a także pomocy humanitarnej.
Możliwy jest wjazd ciężarówek, dla których miejscem docelowym jest Słowenia.
Na podstawie umów z różnymi sąsiadującymi krajami transport drogowy towarów jest obecnie obsługiwany w zorganizowanych konwojach, we współpracy z policją i przy pomocy usługi kontroli opłat drogowych DARS.
Wjazd do Słowenii z Austrii
Czynnych jest 13 punktów wejścia: Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Karavanke, Jurij, Vič, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj (autostrada), Šentilj (autostrada) i Korensko.
Dopuszczalny jest transport towarowy, pojazdów ratunkowych/pogotowia ratunkowego oraz tranzytu przeprowadzanego w zorganizowanych konwojach humanitarnych.

Finlandia

26 marca rządowym dekretem przedłużono czas prowadzenia pojazdu oraz skrócono okresy odpoczynku kierowców autobusów i pojazdów ciężarowych.
Zwolnienie dla transportu drogowego wprowadzono na okres od 27 marca do 25 kwietnia. Skrócono dzienny okres odpoczynku kierowców do 9 godzin, a tygodniowy okres odpoczynku do 24 godzin. Minimalny okres odpoczynku, wynoszący 45 minut, może być podzielony na okresy 15 i 30 minut w ciągu czterech i pół godziny.
Komunikat prasowy
Źródło: Ministerstwo Transportu i Komunikacji

Białoruś

Zarządzeniem z 25 marca określono nowe regulacje związane z epidemią.
Z ograniczeń dotyczących przemieszczania się osób wyłączono m.in. kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym towarów.

Kierowcy wykonujący tranzyt przez Białoruś, w tym z terytorium Federacji Rosyjskiej do państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy, między dwoma punktami przekraczania granicy państwowej Republiki Białorusi w miejscach określonych prawem, są zobowiązani do przejazdu tylko drogami krajowymi, na których zatrzymywanie (parkowanie) w celu odpoczynku i posiłków dla kierowców, tankowanie pojazdów jest możliwe, zgodnie z listą dróg i specjalnych miejsc.
Kierowcy wykonujący przewozy tranzytowe są zobowiązani do opuszczenia Białorusi najkrótszą trasą, nie później niż w dniu następującym po dniu wjazdu na jego terytorium. Odstępstwa są dopuszczone jedynie w nielicznych przypadkach, np. awaria, czy konieczność wymiany pojazdu, jeżeli jest to przewidziane w umowie przewozu i wskazane w dokumentach przewozowych. Operacje te należy przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie.

Podczas okresu postoju (parkowania) kierowcy wykonujący przewozy tranzytowe nie mogą opuszczać terytorium punktów postoju (parkowania) w celu odpoczynku i posiłków kierowców, tankowania pojazdów.

Wykaz dróg, po których może być wykonany tranzyt przez Białoruś jest opublikowany w Zarządzeniu.

Rumunia 

Ustanowiono korytarze tranzytowe mapa
Korytarz 1:
· Alternatywa 1: Nădlac (przejście graniczne) - Arad - Timișoara - Lugoj - Ilia - Deva - Simeria - Sebeș - Sybin - Râmnicu Vâlcea - Pitești - Bukareszt - Giurgiu (przejście graniczne).
· Alternatywa 2: Borș (przejście graniczne) - Oradea - Kluż Napoka - Alba Iulia - Sebeș - Sybin - Râmnicu Vâlcea - Pitești - Bukareszt - Giurgiu (przejście graniczne).
· Dodatkowy korytarz z Bukaresztu do Konstanca A2.
Korytarz 2:
· Giurgiu (przejście graniczne) - Bukareszt - Urziceni - Buzãu - Focșani - Bacãu - Suczawa - Siret (przejście graniczne).
Korytarz 3:
· Nădlac (przejście graniczne) - Arad - Timișoara - Lugoj - Caransebeș - Orșova - Drobeta Turnu Severin - Șimian - Maglavit - Calafat (przejście graniczne).
Korytarz 4:
· Moravița (przejście graniczne) - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare - Halmeu (przejście graniczne).
Korytarz 5:
· Nãdlac (przejście graniczne) - Arad - Timișoara - Lugoj - Ilia - Deva - Simeria - Sebeș - Sybin - Brașov - Târgu Secuiesc - Lepșa - Focșani - Tesila - Tecuci - Bârlad - Huși - Albița (przejście graniczne).

Rumuńskie Ministerstwo Transportu publikuje codzienne informacje o sytuacji na przejściach granicznych tutaj. Informacje są aktualizowane codziennie o 20.
Zgodnie z informacjami z 25 marca na przejściach granicznych z Węgrami i Bułgarią są długie kolejki ciężarówek i długie czasy oczekiwania.

Francja

Transport towarowy jest zwolniony z ograniczeń w ruchu.
Pojawiły się wątpliwości co do tego, czy świadectwo uzasadniające przemieszczanie się w celach zawodowych (justificatif de déplacement professionalnel) jest również wymagane w przypadku kierowców niefrancuskich.
Te certyfikaty są obecnie dostępne w języku francuskim i angielskim i można je pobrać tutaj 
W oczekiwaniu na oficjalne potwierdzenie IRU zaleca, aby wszyscy zawodowi kierowcy posiadali przy sobie ten certyfikat, aby uniknąć niepotrzebnych kar.

Hiszpania


Stan wyjątkowy przedłużono do 11 kwietnia. 
Transport towarów krajowy i międzynarodowy jest nadal zwolniony z ograniczeń. 
Zawieszono:
- egzekwowanie 6-miesięcznego okresu, w którym posiadacz zagranicznego prawa jazdy (ważnego na prowadzenie pojazdu w Hiszpanii) może prowadzić na terytorium kraju
- tygodniowe zakazy ruchu dla pojazdów powyżej 7,5 t dmc
- weekendowe i świąteczne zakazy dla pojazdów ADR
- tygodniowe, świąteczne i weekendowe zakazy dotyczące transportu ponadnormatywnego 
- wszystkie zakazy ruchu dla pojazdów transportowych w Katalonii i Kraju Basków.


Norwegia

Granica norwesko-rosyjska  jest zamknięta.
Transport towarów do i z Norwegii odbywa się normalnie. Na przejściach nie ma kolejek.
Oprócz standardowych procedur celnych kontrola graniczna została wzmocniona przez przedstawicieli policji i wojska. Ich głównym zadaniem jest sprawdzenie tożsamości kierowców (paszport, prawa jazdy, itp.).
Norweskie przepisy dotyczące kwarantanny nie uległy zmianie: wszyscy, którzy wjeżdżają do kraju, muszą przebywać w kwarantannie przez 2 tygodnie, z wyjątkiem kierowców ciężarówek przybywających samochodem i kierowców ciężarówek, którzy przyjeżdżają do pracy.

 

Informacje z 25 marca


Grecja

Kierowcy muszą przedstawić formularz zaświadczenia  od swojego pracodawcy, a także paszport / dowód osobisty i CMR, aby udowodnić działalność transportową na terytorium Grecji.
W urzędzie celnym Evzoni (BCP Grecja-Macedonia Północna) ograniczenia w ruchu ciężarówek są egzekwowane codziennie od 22 - 6. Ciężarówki przewożące alkohol etylowy, towary łatwo psujące się i zaopatrzenie medyczne są zwolnione z tego przepisu.

Rosja

Wprowadzono tymczasowe zezwolenie na korzystanie z jednostek pokładowych do dokonywania płatności w systemie Platon Electronic Toll Collection (ETC) w celu uiszczenia opłat za przejazd w ciągu następnych 90 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia ich usługi (weryfikacji) z możliwością przedłużenia tego okresu.

W przyszłym tygodniu (28 marca - 5 kwietnia) ogłoszono tydzień wolny od pracy w całej Rosji. Transport pasażerski i międzynarodowy transport drogowy są zwolnione z tego przepisu.

Ukraina

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy opublikowała listę punktów kontrolnych, które działają na granicach między Ukrainą a krajami sąsiadującymi.

Przejścia na granicy z Białorusią: w regionie Czernihowa: „Senkivka-Veselivka”, „Novi Yarylovichi-Nova Huta” „Slavutich-Komarin”; w rejonie Kijowa: „Wilcha-Alexandrovka”, w regionie Żytomierza: „Vystupovichi-Nova Rudnya”, w regionie Rówieńskim: „Gorodishche-Verkhny Terebezhiv”, „Applicants-Nevel”, w obwodzie wołyńskim: „Dolsk-Mokhro”, „Domanove-Mokran”, „Pulemets-Tomashivka”.
Na granicy z Polską: w obwodzie lwowskim: „Rava-Ruska-Hrebenne” i „Krakovets-Korczowa”, w obwodzie wołyńskim: „Jagodin-Dorohusk”.
Na granicy ze Słowacją: w regionie Zakarpacia: „Mały Berezniy-Ubły”, „Użhorod-Wiśniowo-Niemiecki”.
Na granicy z Węgrami: w regionie Zakarpacia: „Łużanka-Beregszuran”, „Wilok-Tisabech”, „Kosino-Barabasz”, „Bell-Lony” i „Chop (Tisa) Zakhon”.
Na granicy z Rumunią: w regionie Zakarpacia: „Dyakovo-Halmeu”, w regionie Czerniowiec: „Porubne-Siret”.
Na granicy z Mołdawią: w regionie Odessy: „Palanka-Beacons-Convenient”, „Starokozache-Tudor”, „Reni-Giurgiulesti”, „Tabaki-Mirne”, w obwodzie winnickim: „Mohylew-Podolski-Otach”, w regionie Czerniowiec: „Rossoshany-Brichen”, „Mamaliga-Kriv”.
Na granicy z Rosją: w regionie charkowskim: „Chugunovka-Verigovka”, „Pletenivka-Shebekino”, „Goptivka-Nekhoteevka”, w regionie Sumy: „Greater Pysarivka-Grayvoron”, „Yunakivka-Sudzha”, „Bachevsk-Trostrebne”, „Katerynivka-Krupets”, w regionie Czernihowa: „Gremyach-Pogar”, „Senkovka-Novy Yurkovichi”, w regionie Ługańska: „Milove-Chertkovo”, „Prosyane-Buhayivka”, „Tanyushivka-Rovenky”.

Źródło: Państwowe służby graniczne Ukrainy, AsMAP-Ukraina

Turcja

Zakaz wjazdu dla kierowców ciężarówek spoza Turcji. ZMPD interweniuje 
https://www.gov.pl/web/turcja/uwaga-polscy-przewoznicy

Władze tureckie od 21 marca br. wprowadziły zakaz przyjazdu do Turcji poprzez przejścia lotnicze, morskie, kolejowe i drogowe dla obywateli kilkudziesięciu państw, w tym Polski.

Zakaz ten jest przez tureckie służby graniczne interpretowany w ten sposób, że objęci nim zostają również kierowcy zawodowi z tych państw, wykonujący międzynarodowe przewozy pasażerskie i towarowe do Turcji. W praktyce tureckie służby graniczne zabraniają wjazdu kierowcy, jednak dopuszczają odprawę i przekroczenie granicy przez sam pojazd, prowadzony dalej przez kierowcę z Turcji.
Kolejna dzisiejsza informacja IRU: Procedury przeładunku towarów na inne pojazdy wewnątrz Turcji lub wymiany kierowców dotyczą pojazdów tureckich.

Turkmenistan

Od 24 marca transport drogowy towarów przez punkty kontrolne „Garabogaz” i „Farap”, a potem transport wewnątrz kraju, będzie realizowany przez turkmeńskich przewoźników. Towary mogą być przekazywane od zagranicznego przewoźnika do turkmeńskiego w wyznaczonych rejonach na granicy, pod warunkiem że odbędzie się to bez kontaktu.
Zagraniczne ciężarówki, które przybyły do międzynarodowego portu morskiego Turkmenbashi przed lub 23 marca (włącznie), mogą pozostawić przyczepy lub naczepy w wyznaczonych obszarach na terytorium portu morskiego Turkmenbashi dla późniejszego transportu do Turkmenistanu lub tranzytu przez turkmeńskie firmy transportowe. Zagraniczne pojazdy muszą wrócić wraz z kierowcą drogą morską.
Od 24 marca wszystkie ładunki przybywające do portu morskiego Turkmenbashi, w tym ładunki w tranzycie, mogą być wysyłane wyłącznie statkiem morskim, przyczepami lub naczepami bez ciągników, kierowców lub osób towarzyszących towarom.
Proponowane jest korzystanie z łączonych środków transportu (zarówno morskiego, jak i lądowego) do transportu towarów w kontenerach i wagonach kolejowych. Źródło: THADA

 

Informacje z 24 marca

Niemcy

Zaktualizowano wyjątki od zakazów jazdy w niedziele/święta. 
Najbardziej aktualną listę można znaleźć tutaj (zmiany wyróżnione kursywą i kolorem).
Źródło: BGL

 

Rosja

Tranzyt
Wszystkie osoby przybywające z zagranicy obwiązuje 14-dniowa kwarantanna.
Wyjątkiem są kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów.
Ta informacja wynika z wyjaśnienia Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej.
Kierowcy mają obowiązek używania/noszenia indywidualnego wyposażenia ochronnego i przestrzegania zasad higieny osobistej.
Import
Od 20 marca, na okres jednego miesiąca, rząd rosyjski znosi wszystkie ograniczenia (w tym cła) dotyczące dostaw podstawowych towarów konsumpcyjnych. Ustanowiono „zielony korytarz” dla importerów i dużych sieci detalicznych. Nałożono zerową stawkę ceł na import niektórych towarów, w tym leków i produktów medycznych.
http://government.ru/news/39221/
Kontrola wagi – zawieszona dla niektórych towarów 
Federalna Służba Kontroli Transportu Federacji Rosyjskiej (Rostransnadzor) ogłosiła, że  od 21 marca do 25 kwietnia 2020 r. kontrola wagi pojazdów przewożących podstawową żywność i nieżywnościowe towary konsumpcyjne (artykuły spożywcze, artykuły dziecięce, leki), w rodzaju platformy przyczepy i naczepy z namiotowymi bokami zostały zawieszone.

Obecnie nie ma szczególnych ograniczeń nałożonych na załogi wykonujące operacje transportu międzynarodowego w Rosji.

Źródło: ASMAP i właściwe organy rosyjskie

Kazachstan

Wyznaczono następujące przejścia graniczne dla międzynarodowego drogowego transportu towarów:
Granica Kazachstan - Kirgistan: 
Karasu (region Zhambyl); punkt kontrolny Aisha-bibi (region Zhambyl)
Granica Kazachstan - Uzbekistan:
Kolzhat (region Turkestan); Kazygurt (region Turkestan); Tazhen (region Mangistau)
Granica Kazachstan - Turkmenistan: 
Temir Baba (region Manistau);
Granica Kazachstan-Chiny: 
Kolzhat (region Ałma Ata); Nurzholy (region Ałmaty); Dostyk (obwód Almaty); Bachty (region wschodniego Kazachstanu); Maykapchagay (region wschodniego Kazachstanu)
Granica Kazachstan - Rosja: 
Kairak (region Kostanay); Zhana Zhol (region Północnego Kazachstanu); Karakoga (region północnego Kazachstanu); Sharbakty (region Pawłodar); Urlitobe (region Pawłodar); Kosak (region Pawłodar); Auyl (region wschodniego Kazachstanu); Ube (region wschodniego Kazachstanu); Zhaisan (region Aktobe); Alimbet (region Aktobe); Syrym (region Zachodniego Kazachstanu); Taskala (region Zachodniego Kazachstanu); Zhanibek (region Zachodniego Kazachstanu); Kurmangazy (region Atyrau).
Źródło: KAZATO

Turcja

Wprowadzno zakaz wjazdu na terytorium Turcji drogą lądową, kolejową, morską oraz powietrzną dla obywateli 46 krajów, w tym Polski i Ukrainy - na podstawie postanowienia tureckiego MSW z 21 marca br.

ZMPD wysłało 23 marca 2020 r. pismo w sprawie sytuacji w Turcji do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza z prośbą o pilną interwencję w związku z blokowaniem możliwości wjazdu na teren tego kraju polskich kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Więcej

Informacje z 23 marca


Grecja

Od 23 marca obowiązują znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się osób.
Cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać do Grecji, a obywatele greccy powracający do kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie domowej.

Transport towarów jest zwolniony ze wszystkich ograniczeń, a wszystkie granice są otwarte dla operacji transportu międzynarodowego.
Kierowcy ciężarówek są zwolnieni z samoizolacji.
W niektórych przypadkach władze portów mogą potrzebować formularza lokalizacyjnego przy wjeździe do Grecji. Kierowcy ciężarówek otrzymają formularz z prośbą o wypełnienie i podpisanie go. Formularz wymaga danych osobowych i kontaktowych rodziny – formularz w języku angielskim.
Obecnie nie jest jasne, czy zagraniczni operatorzy/kierowcy transportu będą musieli uzyskać formularz zaświadczenia od swojego pracodawcy (na wzór wymaganego w transporcie pasażerów). Stowarzyszenie OFAE zwróciło się o dodatkowe wyjaśnienia do władz greckich w tej sprawie.

Wprowadzono złagodzenie warunków rozporządzenia UE nr 561/2006 lub AETR
Obowiązuje od 19.03.2020 do 18.04.20 (włącznie):
- art. 6 (1): zastąpiono maksymalny dzienny limitu jazdy 9 godzin jednym z 11 godzin.
- art. 6 (2): zastąpiono maksymalny tygodniowego limitu jazdy 56 godzin jednym z 60 godzin.
- art. 7: zastąpiono minimalną dzienną przerwę - przerwą 45 minut po 5 i pół godzinie.
- art. 8 (1): zmniejszono dzienny odpoczynek z 11 do 9 godzin.
- art. 8 (6 ): odroczono tygodniowy okres odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinnych okresów.

Źródło: OFAE

Włochy 

22 marca wieczorem premier Włoch dekretem zawiesił wszystkie działania związane z produkcją przemysłową i handlową, za wyjątkiem działań wskazanych w załączniku 1 kody ATECO Postanowienia dekretu wchodzą w życie 23 i obowiązują do 3 kwietnia 2020 r.
To samo dotyczy regionów ze specjalnymi statutami oraz autonomicznych prowincji Trento i Bolzano, zgodnie z ich odpowiednimi statutami i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

W tej sytuacji sugerujemy, aby firma przewozowa/logistyczna skontaktowała się ze swoim klientem, który ma siedzibę we Włoszech, w celu sprawdzenia, czy załadunki i rozładunki towarów będą nadal możliwe.

Francja

Rząd francuski wydał mapę z informacjami dla kierowców ciężarówek o stacjach paliw: które są otwarte i które oferują niezbędne usługi (takie jak urządzenia sanitarne i restauracje na wynos). Mapa zawiera również informacje o tym, które centra techniczne pojazdów są otwarte.
Źródło: AFTRI

Informacje z 22 marca


Dania

Tymczasowe zwolnienie dla tygodniowego odpoczynku kierowców zostało przedłużone o kolejne 20 dni i będzie obowiązywać do 11 kwietnia (włącznie).

Dotyczy to zarówno regularnego tygodniowego odpoczynku, trwającego co najmniej 45 godzin, jak i skróconego tygodniowego odpoczynku, trwającego co najmniej 24 godziny - (art. 8 ust. 2 rozporządzenia 561/2006). Nadal należy przestrzegać zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i codziennego odpoczynku.

Ogłoszenie duńskiego ministra transportu

Francja 
  
Zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy. 
Dopuszczalny dzienny czas jazdy wydłużono do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu. 
Tygodniowy czas jazdy wydłużono do 60 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni nie może przekroczyć 102 godzin pod warunkiem, że spełnione są zasady dotyczące czasu pracy oraz obowiązkowych odpoczynków. Zmiany będą obowiązywać przez 30 dni. Dotyczą transportu krajowego oraz międzynarodowego. 
Dekret dostępny jest tutaj
 
We Francji dozwolona jest załoga dwóch kierowców w kabinie (ale nie załoga trzyosobowa), o ile zachowana jest minimalna odległość 1 metra. Tak wynika z dekretu opublikowanego 20 marca 
oraz oficjalnej informacji potwierdzonej przez stowarzyszenia członkowskie IRU we Francji (FNTR i AFTRI)

Łotwa

Wszystkie osoby wjeżdżające na Łotwę muszą wypełnić specjalne formularze. Ten wymóg dotyczy także kierowców towarowych (w tym cudzoziemców przejeżdżających przez Łotwę).
Formularz stanowi zobowiązanie do nie odwiedzania miejsc publicznych, ale nie dotyczące parkowania i stacji tankowania.
Formularz jest dostępny w języku łotewskimrosyjskim  i angielskim

Źródło: łotewskie Ministerstwo Transportu

Rumunia

Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 t,  którzy przyjeżdżają z lub przejeżdżają przez „obszary czerwone” lub „obszary żółte” nie podlegają kwarantannie ani izolacji, jeżeli na przejściu granicznym nie wykazują objawów związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
Kierowcy są zobowiązani na przejściu granicznym do posiadania na sobie i noszenia indywidualnych środków ochrony, takich jak maska na twarz, środek dezynfekujący, rękawiczki oraz do okazania dokumentów potwierdzających trasę podróży do miejsca docelowego .

Wszystkie osoby wjeżdżające do Rumunii będą musiały wypełnić formularz. Szablony tych formularzy są dostępne w języku rumuńskim i angielskim – obydwa tutaj 
Źródło: UNTRR

Wielka Brytania

Departament Transportu (DfT) wprowadził tymczasowe, ograniczone złagodzenie  
egzekwowania przepisów UE dotyczących godzin pracy kierowców  w Anglii, Szkocji i Walii. Wprowadzono także tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Wielkiej Brytanii w Anglii, Szkocji i Walii.
Dotyczy to tych, którzy podejmują drogowy przewóz rzeczy we wszystkich sektorach, od godz. 00.01 w poniedziałek 23 marca do 23.59 we wtorek 21 kwietnia (kontynuacja odpoczynku po 5 kwietnia podlega przeglądowi).
Złagodzono zasady poprzez:
a) Zastąpienie dziennego unijnego limitu jazdy na 9 godzin jednym z 11 godzin.
b) Zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.
c) Zniesienie tygodniowego (56 godzin) i dwutygodniowego limitu jazdy (90 godzin) odpowiednio do 60 i 96 godzin.
d) Odroczenie wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciodniowych 24 godzinach, po siedmiu 24-godzinnych okresach; chociaż w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
e) Dzienne przerwy 45-minutowe po 4,5 godzinach jazdy zastąpiono wymienionymi przerwami 45 minut po 5,5 godzinach jazdy.
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z zasad „a” i „d”. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku. Informacje DfT tutaj 
Od poniedziałku 23 marca wszystkie systemy opłat dla użytkowników dróg w stolicy zostaną tymczasowo zawieszone do odwołania. Obejmuje to opłatę za zator, centralny londyński ULEZ i ogólnodostępną LEZ.
Źródło: FTA

Turcja 

Aby wjechać do Turcji, trzeba przejść 14-dniową kwarantannę. Ten wymóg dotyczy także transportu.

Obywatele krajów wymienionych poniżej i obywatele państw trzecich, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, nie będą mogli wjechać do Turcji. 
Wszyscy kierowcy ciężarówek, którzy odwiedzili wymienione kraje w ciągu ostatnich 14 dni, zostaną poddani kwarantannie przez 14 dni na przejściu granicznym przed wjazdem do Turcji.
Kwarantannie muszą się poddać kierowcy z Polski, a także m.in. z Ukrainy, Kosowa, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Czech, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Portugalii. Pełna lista poniżej.

Wjazd do Turcji bez kwarantanny będzie możliwy dla tych kierowców  po 14 dniach od momentu wyjazdu ze swojego kraju

Lista państw:
Chiny / Iran / Włochy / Irak / Korea Południowa / Niemcy / Francja / Hiszpania / Norwegia / Dania / Belgia / Szwecja / Holandia / Austria / Egipt / Wielka Brytania / Szwajcaria / Arabia Saudyjska / Irlandia / Zjednoczone Emiraty Arabskie / Kuwejt / Bangladesz / Mongolia / NCTR / Ukraina / Kosowo / Maroko / Liban / Jordania / Kazachstan / Uzbekistan / Oman / Słowenia / Mołdawia / Dżibuti / Gwinea Równikowa / Kanada / Indie / Węgry / Gwatemala / Polska / Kenia / Sudan / Czad / Filipiny / Łotwa / Tajwan / Peru / Sri Lanka / Ekwador / Niger / Tunezja / Algieria / Wybrzeże Kości Słoniowej / Finlandia / Angola / Pull / Dominikana / Kamerun / Czarnogóra / Kolumbia / Macedonia Północna / Mauretania / Nepal / Portugalia / Panama

Konsulat turecki od piątku 20 marca do odwołania nie wydaje wiz, a od poniedziałku 23 marca do odwołania wstrzymał wizyty wizowe.


Więcej informacji dotyczących ograniczeń w całej Europie, zaktualizowanych do dnia 21 marca, dostępnych jest w komunikacie Europa: nowe zasady na granicach - aktualizacja 21 marca
 

     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     THB  0,1261     USD  3,9564     AUD  2,7551     HKD  0,5105     CAD  2,9164     NZD  2,5952     SGD  2,8450     EUR  4,4745     HUF  1,2646     CHF  4,2006     GBP  4,9886     UAH  0,1460     JPY  3,6955     CZK  0,1675     DKK  0,6010     ISK  2,8106     NOK  0,4184     SEK  0,4303     HRK  0,5938     RON  0,9237     BGN  2,2878     TRY  0,5780     ILS  1,1474     CLP  0,4993     PHP  0,0800     MXN  0,1759     ZAR  0,2357     BRL  0,7431     MYR  0,9275     RUB  0,0559     IDR  2,7427     INR  5,2623     KRW  0,3289     CNY  0,5651     XDR  5,4938     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD