ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Pakiet mobilności
2020-07-10

Pakiet Mobilności: Jan Buczek dziękuje europosłomSEKCJA


Prezes ZMPD Jan Buczek, w imieniu członków Zrzeszenia, podziękował polskim europosłom: Elżbiecie Łukacijewskiej, Kosmie Złotowskiemu i Bogusławowi Liberadzkiemu za wieloletnią pracę i trud włożony w obronę interesów polskich przewoźników, za gotowość do współpracy, otwartość na postulaty branży oraz regularny kontakt z Przedstawicielem ZMPD przy UE.


Treść podziękowań publikujemy poniżej oraz w załącznikach.
 
SEKCJA

Sz.P. Elżbieta Łukacijewska
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


Szanowna Pani Europoseł,

po latach wytężonych działań przyszedł moment zakończenia prac legislacyjnych nad pierwszą częścią Pakietu Mobilności, zawierającą przepisy prawne o kluczowym znaczeniu dla polskiej branży transportu drogowego. W imieniu członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce chciałbym złożyć na Pani ręce podziękowania za kilkuletnią pracę i trud włożony w obronę interesów polskich przewoźników. Dziękujemy za Pani gotowość do współpracy, otwartość na postulaty branży oraz regularny kontakt Pani biura z Przedstawicielem ZMPD przy UE.

Pomimo ogromnych wysiłków podjętych między innymi przez branżę oraz przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim nie udało się wypracować optymalnego rozwiązania. O ostatecznym kształcie Pakietu zaważyły rozbieżne interesy przewoźników z różnych krajów UE. Zabrakło rzeczowej i spokojnej dyskusji opartej na faktach oraz wspólnego zrozumienia interesu europejskiego sektora transportu drogowego, który już dzisiaj musi pozostawać konkurencyjny na poziomie globalnym. Pakiet Mobilności w obecnej formie z pewnością to utrudni.

Polskie firmy transportowe w ostatnich latach wyrosły na liderów branży w Unii Europejskiej. Z inwestycji, jakich dokonano w tabor oraz załogę, korzystają nie tylko polscy, ale także europejscy odbiorcy usług i konsumenci. Jako Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce nie ustaniemy w naszych działaniach na rzecz budowania silnej branży oraz zabiegania o dalszą liberalizację rynku, zgodnie z planami przedstawianymi niejednokrotnie w przeszłości przez Komisję Europejską.

Najbliższy czas będzie dla branży transportu drogowego towarów wyjątkowo wymagający. Konieczność niwelowania negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa stała się w ostatnich miesiącach najważniejszym zadaniem dla polskich i europejskich firm transportowych. Dlatego już dzisiaj zwracamy się do Pani Europoseł z prośbą o wsparcie w tym zakresie nie tyko na arenie europejskiej, ale także krajowej. Przewoźnicy oczekują na konkretne i szybkie wsparcie z instrumentów uruchomionych w ramach programu odbudowy, a przede wszystkim z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z programu inwestycyjnego InvestEU, z Instrumentu Wsparcia Wypłacalności oraz z funduszy strukturalnych w ramach projektu REACT-EU. Oczekujemy, że wsparcie dla sektora transportu drogowego będzie istotnym elementem polskiego programu na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii Covid-19.

Zarówno branża transportowa jak i cała gospodarka Unii Europejskiej muszą być gotowe na ewentualną drugą falę pandemii. Jeśli to nastąpi UE nie może pozwolić sobie na kolejny chaos wywołany przez nieskoordynowane zamykanie granic czy wprowadzanie zróżnicowanych wymogów dotyczących m.in. czasu jazdy i odpoczynków w krajach UE. Już dzisiaj należy opracować plan awaryjny na wypadek kolejnej fali pandemii, który będzie oparty o doświadczenia zdobyte w niedalekiej przeszłości. Zwracamy się do Pani o wsparcie powyższego postulatu podczas prac na arenie Parlamentu Europejskiego.

Jeszcze raz dziękuję za Pani zaangażowanie w prace nad Pakietem Mobilności oraz za wieloletnie zaangażowanie w prace komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Przed nami wiele ważnych tematów dla branży, takich jak chociażby Zielony Ład czy cyfryzacja. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Przedstawiciel ZMPD przy UE pozostają do Pani dyspozycji w tych oraz innych kwestiach. Liczymy na dalszą owocną współpracę.
 

Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD

SEKCJA 
SEKCJA

Sz.P. Kosma Złotowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego


Szanowny Panie Europośle,

po latach wytężonych działań przyszedł moment zakończenia prac legislacyjnych nad pierwszą częścią Pakietu Mobilności, zawierającą przepisy prawne o kluczowym znaczeniu dla polskiej branży transportu drogowego. W imieniu członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce chciałbym złożyć na Pana ręce podziękowania za kilkuletnią pracę i trud włożony w obronę interesów polskich przewoźników. Dziękujemy za Pana gotowość do współpracy, otwartość na postulaty branży oraz regularny kontakt Pana biura z Przedstawicielem ZMPD przy UE.

Pomimo ogromnych wysiłków podjętych między innymi przez branżę oraz przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim nie udało się wypracować optymalnego rozwiązania. O ostatecznym kształcie Pakietu zaważyły rozbieżne interesy przewoźników z różnych krajów UE. Zabrakło rzeczowej i spokojnej dyskusji opartej na faktach oraz wspólnego zrozumienia interesu europejskiego sektora transportu drogowego, który już dzisiaj musi pozostawać konkurencyjny na poziomie globalnym. Pakiet Mobilności w obecnej formie z pewnością to utrudni.
Polskie firmy transportowe w ostatnich latach wyrosły na liderów branży w Unii Europejskiej. Z inwestycji, jakich dokonano w tabor oraz załogę, korzystają nie tylko polscy, ale także europejscy odbiorcy usług i konsumenci. Jako Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce nie ustaniemy w naszych działaniach na rzecz budowania silnej branży oraz zabiegania o dalszą liberalizację rynku, zgodnie z planami przedstawianymi niejednokrotnie w przeszłości przez Komisję Europejską.

Najbliższy czas będzie dla branży transportu drogowego towarów wyjątkowo wymagający. Konieczność niwelowania negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa stała się w ostatnich miesiącach najważniejszym zadaniem dla polskich i europejskich firm transportowych. Dlatego już dzisiaj zwracamy się do Pana Europosła z prośbą o wsparcie w tym zakresie nie tyko na arenie europejskiej, ale także krajowej. Przewoźnicy oczekują na konkretne i szybkie wsparcie z instrumentów uruchomionych w ramach programu odbudowy, a przede wszystkim z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z programu inwestycyjnego InvestEU, z Instrumentu Wsparcia Wypłacalności oraz z funduszy strukturalnych w ramach projektu REACT-EU. Oczekujemy, że wsparcie dla sektora transportu drogowego będzie istotnym elementem polskiego programu na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii Covid-19.

Zarówno branża transportowa jak i cała gospodarka Unii Europejskiej muszą być gotowe na ewentualną drugą falę pandemii. Jeśli to nastąpi UE nie może pozwolić sobie na kolejny chaos wywołany przez nieskoordynowane zamykanie granic czy wprowadzanie zróżnicowanych wymogów dotyczących m.in. czasu jazdy i odpoczynków w krajach UE. Już dzisiaj należy opracować plan awaryjny na wypadek kolejnej fali pandemii, który będzie oparty o doświadczenia zdobyte w niedalekiej przeszłości. Zwracamy się do Pana o wsparcie powyższego postulatu podczas prac na arenie Parlamentu Europejskiego.

Jeszcze raz dziękuję za Pana zaangażowanie w prace nad Pakietem Mobilności oraz za wieloletnie zaangażowanie w prace komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Przed nami wiele ważnych tematów dla branży, takich jak chociażby Zielony Ład czy cyfryzacja. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Przedstawiciel ZMPD przy UE pozostają do Pana dyspozycji w tych oraz innych kwestiach. Liczymy na dalszą owocną współpracę.
 

Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD

SEKCJA 
SEKCJA

Sz. P. Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego


Szanowny Panie Europośle,

po latach wytężonych działań przyszedł moment zakończenia prac legislacyjnych nad pierwszą częścią Pakietu Mobilności, zawierającą przepisy prawne o kluczowym znaczeniu dla polskiej branży transportu drogowego. W imieniu członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce chciałbym złożyć na Pana ręce, jako członka Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, podziękowania za pracę nad tym ważnym zagadnieniem.

Pomimo ogromnych wysiłków podjętych między innymi przez branżę oraz przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim nie udało się wypracować optymalnego rozwiązania. O ostatecznym kształcie Pakietu zaważyły rozbieżne interesy przewoźników z różnych krajów UE. Zabrakło rzeczowej i spokojnej dyskusji opartej na faktach oraz wspólnego zrozumienia interesu europejskiego sektora transportu drogowego, który już dzisiaj musi pozostawać konkurencyjny na poziomie globalnym. Pakiet Mobilności w obecnej formie z pewnością to utrudni.
Polskie firmy transportowe w ostatnich latach wyrosły na liderów branży w Unii Europejskiej. Z inwestycji, jakich dokonano w tabor oraz załogę, korzystają nie tylko polscy, ale także europejscy odbiorcy usług i konsumenci. Jako Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce nie ustaniemy w naszych działaniach na rzecz budowania silnej branży oraz zabiegania o dalszą liberalizację rynku, zgodnie z planami przedstawianymi niejednokrotnie w przeszłości przez Komisję Europejską.

Najbliższy czas będzie dla branży transportu drogowego towarów wyjątkowo wymagający. Konieczność niwelowania negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa stała się w ostatnich miesiącach najważniejszym zadaniem dla polskich i europejskich firm transportowych. Dlatego już dzisiaj zwracamy się do Pana Europosła z prośbą o wsparcie w tym zakresie nie tyko na arenie europejskiej, ale także krajowej. Przewoźnicy oczekują na konkretne i szybkie wsparcie z instrumentów uruchomionych w ramach programu odbudowy, a przede wszystkim z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z programu inwestycyjnego InvestEU, z Instrumentu Wsparcia Wypłacalności oraz z funduszy strukturalnych w ramach projektu REACT-EU. Mamy ogromną nadzieję, że wsparcie dla sektora transportu drogowego będzie istotnym elementem polskiego programu na rzecz odbudowy gospodarki po pandemii Covid-19.

Zarówno branża transportowa jak i cała gospodarka Unii Europejskiej muszą być gotowe na ewentualną drugą falę pandemii. Jeśli to nastąpi UE nie może pozwolić sobie na kolejny chaos wywołany przez nieskoordynowane zamykanie granic czy wprowadzanie zróżnicowanych wymogów dotyczących m.in. czasu jazdy i odpoczynków w krajach UE. Już dzisiaj należy opracować plan awaryjny na wypadek kolejnej fali pandemii, który będzie oparty o doświadczenia zdobyte w niedalekiej przeszłości. Zwracamy się do Pana o wsparcie powyższego postulatu podczas prac na arenie Parlamentu Europejskiego.

Jeszcze raz dziękuję za Pana zaangażowanie w prace komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Przed nami wiele ważnych tematów dla branży, takich jak chociażby Zielony Ład czy cyfryzacja. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Przedstawiciel ZMPD przy UE pozostają do Pana dyspozycji w tych oraz innych kwestiach. Liczymy na dalszą owocną współpracę.
 

Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Podziękowania ZMPD dla Elżbiety Łukacijewskiejpobierz PDF
2Podziękowania ZMPD dla Kosmy Złotowskiegopobierz PDF
3Podziękowania ZMPD dla Bogusława Liberadzkiegopobierz PDF
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     THB  0,1201     USD  3,7393     AUD  2,6776     HKD  0,4825     CAD  2,7950     NZD  2,4673     SGD  2,7231     EUR  4,4023     HUF  1,2746     CHF  4,0843     GBP  4,8904     UAH  0,1355     JPY  3,5295     CZK  0,1676     DKK  0,5911     ISK  2,7412     NOK  0,4141     SEK  0,4276     HRK  0,5899     RON  0,9102     BGN  2,2508     TRY  0,5103     ILS  1,0982     CLP  0,4741     PHP  0,0762     MXN  0,1668     ZAR  0,2114     BRL  0,6875     MYR  0,8910     RUB  0,0508     IDR  2,5542     INR  4,9924     KRW  0,3150     CNY  0,5364     XDR  5,2563     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD