ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Materiał partnera
2022-09-06

Ubezpieczenie CASCO – nowoczesne rozwiązanie dla zawodowcówSEKCJA
Fot. Adobe Stock

Fot. Adobe Stock

Z okazji wprowadzenia na rynki Europy Wschodniej nowego produktu Lutz Assekuranz - ubezpieczenia CASCO (AC) dyrektor Sekcji Serwisowej Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD) oraz kierownik działu umów ubezpieczeniowych Lutz Assekuranz (LUTZ) spotkali się, aby porozmawiać o nowym produkcie i jego specyfice.

 

W informatorze dotyczącym nowego produktu możemy przeczytać: "Ubezpieczenie CASCO to produkt opracowany specjalnie dla przewoźników międzynarodowych, który obejmuje wiele klasycznych, ale i specjalnych ryzyk". Co to dokładnie oznacza?

W przypadku szkód w towarach Lutz Assekuranz towarzyszy swoim klientom w zakresie ubezpieczeń OCP i CARGO przez cały czas - od wystąpienia zdarzenia aż do jego końcowego rozliczenia. W ten sposób zdobyliśmy również duże doświadczenie w obszarze szkód w pojazdach, które przewożą te towary, jak i problemów, które mogą pojawić się w trakcie likwidacji szkody w produktach CASCO (AC). Stąd też narodził się pomysł, aby stworzyć kompleksowy produkt, który pomaga przewoźnikowi tam, gdzie kończy się typowa ochrona z tytułu ubezpieczenia CASCO lokalnych ubezpieczycieli. Przykład: Wiele dostępnych lokalnie polis ubezpieczeniowych CASCO posiada ograniczenia dotyczące naprawy pojazdu za granicą. Ponieważ stawki za roboczogodzinę są tam wyższe niż w Polsce, klienci - jeśli to możliwe  - są zmuszeni do przeprowadzania napraw w kraju, ponieważ na pełną naprawę za granicą zwykle nie ma zgody ubezpieczyciela. Nasza polisa pozwala na przeprowadzenie pełnej naprawy w miejscu wypadku, w najbliższym kompetentnym warsztacie, który jest w stanie naprawić szkodę. Takie podejście do problemu oznacza oszczędność czasu dla przewoźnika, który zwykle musi dotrzymać terminu dostawy lub jest w drodze na kolejny załadunek, a także zmniejsza problemy organizacyjne.

Powszechnie znanym problemem w skali międzynarodowej są wypadki za granicą, zwłaszcza w Europie Zachodniej, w takich krajach jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania, które mogą skutkować kosztownymi operacjami ratowniczymi. Jak do tego podchodzi Lutz?

Pojazdy, które po wypadku nie są w takim stanie technicznym, który uprawniałby je do dalszej jazdy, muszą - zazwyczaj na polecenie policji - w krótkim czasie zostać usunięte z miejsca zdarzenia. W wielu przypadkach jedynym wyjściem są prywatne firmy holownicze, które za swoje usługi pobierają wysokie opłaty, zwłaszcza za operacje nocne. Do tego dochodzi ewentualny późniejszy wynajem miejsca parkingowego. Bez wniesienia odpowiednich opłat, pojazd z towarem jest zatrzymywany jako depozyt. W konsekwencji niepracujący pojazd może spowodować trudności finansowe dla przewoźnika z uwagi na takie koszty, jak ubezpieczenie, coroczny przegląd, wynagrodzenie dla kierowcy, szkody z powodu niedotrzymania terminu dostawy, uszkodzenie towaru wymagającego kontrolowanej temperatury itd. Znamy problem wysokich kosztów holowania oraz napraw za granicą, dlatego nasz produkt nie przewiduje podlimitów. Koszty holowania oraz napraw są traktowane jako część kosztów odzyskania pojazdu do wartości odtworzeniowej, pomniejszonej o wartość wraku. Przykład: koszt holowania 15 tys. euro; koszt naprawy 10 tys. euro; wartość odtworzeniowa pojazdu 50 tys. euro; wartość wraku 15 tys. euro; koszty holowania i naprawy (łącznie 25 tys. euro) są pokrywane w całości, ponieważ nie została przekroczona łączna kwota 35 tys. euro (wartość odtworzeniowa minus wartość wraku). W ten sposób klienci Lutz mogą bardzo szybko odzyskać swój pojazd i uniknąć finansowych szkód następczych.

Co w przypadku, gdy pojazd poniósł szkodę całkowitą, np. spłonął, lub jeśli jego naprawa jest nieopłacalna ze względu na wartość odtworzeniową?

To bardzo dobre pytanie. Nasza ochrona sięga tam, gdzie kończą się usługi innych firm ubezpieczeniowych. Polisa Lutz pokrywa koszty usunięcia wraku i koszty utylizacji (zniszczenia) wraku do ustalonego limitu - jest to zazwyczaj procent od NOWEJ ceny pojazdu, lub - po uzgodnieniu - do ustalonej kwoty ryczałtowej. Zdarza się, że klienci Lutz sprowadzają swój pojazd po szkodzie całkowitej do domu i tam go naprawiają, wykorzystując pieniądze z ubezpieczenia przewidziane na naprawę oraz inne osobiste fundusze. Oznacza to, że również starsze pojazdy o niskiej wartości odtworzeniowej, w przypadku których ekonomiczna szkoda całkowita osiągana jest stosunkowo szybko, mogą być ponownie użyte do pracy. Polisa Lutz osiąga więc znacznie więcej niż klasyczna polisa CASCO, która jako ubezpieczenie majątkowe nastawiona jest przede wszystkim na przywrócenie/zastąpienie ubezpieczonego przedmiotu.

Na początku wspomniał Pan, że polisa Lutz może pokryć ryzyka specjalne. Proszę o rozszerzenie tego tematu.

Klasyczne ubezpieczenie CASCO opiera się na koncepcji wypadków. Literatura i orzecznictwo definiują wypadek jako "Bezpośrednie i nagłe zdarzenie zewnętrzne, oddziałujące z siłą mechaniczną". Odróżnia się od tego - z reguły nieubezpieczoną w CASCO - czystą szkodę gospodarczą, czyli (szkodę) spowodowaną przez zagrożenie, które jest związane z sposobem używania pojazdu. Typowe przykłady w branży transportowej to: 
  1. przesunięcie ładunku, który uszkadza/przebija się przez wewnętrzną ścianę przyczepy w wyniku manewru hamowania. Zdarzenie uszkadzające nie pochodzi z "zewnątrz", lecz z „wewnątrz” samochodu ciężarowego,
  2. zbyt mocne skręcenie. Ciężarówka chce zawrócić i cofa się, ale kierowca tworzy zbyt mocny kąt. Pojazd z naczepą skręcają na tyle mocno, że powodują wzajemne uszkodzenie. 
W obydwu sytuacjach definicja wypadku nie jest spełniona (uszkodzenie z zewnątrz) i w zasadzie nie można byłoby uzyskać odszkodowania z ubezpieczenia CASCO. Lutz Assekuranz oferuje klientom możliwość włączenia szkód wynikających z przesunięcia ładunku i skręcenia pojazdu z naczepą do polisy CASCO, w niektórych przypadkach nawet bez dopłaty.

Wielu naszych członków przewozi towary do Wielkiej Brytanii lub południowej Europy i w tym celu rezerwuje przeprawy promowe typu RORO. Coraz częściej słyszymy o wypadkach statków. Wasz produkt obejmuje tzw. składki/gwarancje dla „Awarii Wspólnej”. Czy może Pan to wyjaśnić szczegółowo?

Rzeczywiście, w ostatnich latach liczba statków uczestniczących w wypadkach znacznie wzrosła. Przykłady z niedalekiej przeszłości to Costa Concordia (2012), Evergiven (2021), Euroferry Olympia (2022) czy Felicity Ace (2022). Jak pokazuje praktyka, przyczyny wypadków na morzu mogą być bardzo różne - pożar, błędy podczas manewrowania, wzburzone morze, powódź itp. Po wypadku, jeśli postanowi tak kapitan statku, działania ratownicze są prowadzone w ramach tzw. "Awarii Wspólnej".  Określa się ją wtedy, gdy ze względu na nadzwyczajne okoliczności świadomie akceptuje się szkody lub koszty, aby uratować statek i ładunek przed wspólnym niebezpieczeństwem. Bardzo często są to straty z tytułu poświęcenia towarów/pojazdów oraz koszty holowania statku. Następnie koszty te obciążają wszystkie strony uczestniczące w transporcie morskim, proporcjonalnie do ratowanego majątku (pojazdów, towarów itp.), a więc także przewoźników, którzy znajdują się na statku. Zazwyczaj po akcji ratunkowej armatorzy dochodzą swoich praw do uratowanych aktywów, co oznacza, że zatrzymują je do czasu, gdy dany uczestnik zapłaci swoją część kosztów „Awarii Wspólnej” lub przedstawi gwarancję - na przykład w formie polisy ubezpieczeniowej - na późniejszą zapłatę. Dokładnie te gwarancje (koszty „Awarii Wspólnej”) zostaną pokryte przez naszą polisę CASCO do wysokości wartości odtworzeniowej pojazdu. Oznacza to, że przewoźnicy ubezpieczeni w Lutz otrzymują swój pojazd zwolniony natychmiast po przybyciu do portu i mogą dalej wykonywać swoją pracę.
Ważna uwaga: Jeśli w tym czasie przewoźnik przewozi również towar, należy zadbać o to, by także on został zwolniony. W przypadku polisy OCP lub CARGO firmy Lutz nie stanowi to problemu, ponieważ jest w nich zapewniona ochrona ubezpieczeniowa w zakresie „Awarii Wspólnej”. W przypadku braku ubezpieczenia przewoźnik powinien poprosić nadawcę o instrukcje i nalegać, aby ten lub osoba zainteresowana towarem jak najszybciej przekazała przedsiębiorstwu żeglugowemu niezbędne składki w zakresie „Awarii Wspólnej”, aby można było kontynuować transport.

Jestem przekonany, że wielu naszych członków będzie zadowolonych z takiego rozwiązania. Czy istnieją jeszcze inne korzyści z tego produktu i ile on w ogóle kosztuje?

W zakres ubezpieczenia standardowo włączone jest np. przywłaszczenie, kiedy pracownik firmy zniknie z pojazdem (ukradnie go). W czasach globalnego niedoboru kierowców i związanej z tym konieczności zatrudniania kolejnych nowych osób, w tym także z zagranicy, takie rozwiązanie bardzo się przydaje. Kolejną zaletą dla naszych klientów jest to, że po szkodzie suma ubezpieczenia nie musi być uzupełniana. Pozostaje niezmienna, bez konieczności doliczania składki, a więc bez konieczności płacenia za ubezpieczenie po raz drugi. Dodatkowo polisa Lutz nie przewiduje likwidacji szkody w stylu „nowe za stare”. W przypadku szkody częściowej koszty niezbędnych części zamiennych są wypłacane w całości, a nie pomniejszane o wartość zużycia starych części. W ten sposób chcemy zrobić coś korzystnego dla klientów którzy zgłaszali, że często nie są w stanie w pełni naprawić swojego pojazdu z odszkodowań lokalnych ubezpieczycieli. Produkt oferuje również inne ciekawe elementy ochrony ubezpieczeniowej, ale pełna lista zapewne wykraczałaby poza ramy tego miejsca. Co do kosztów: Składka produktu CASCO zależy od kilku czynników ryzyka, o które pytamy w trakcie procesu konsultacji. Ale ogólnie można powiedzieć, że jest ona relatywnie niska w stosunku do oferowanego zakresu ochrony.

To prowadzi nas bezpośrednio do kolejnego pytania. Jakie dokumenty musi przesłać potencjalny klient, aby Lutz Assekuranz mógł przedstawić ofertę?

Potrzebujemy aktualną listę pojazdów z następującymi danymi: typ pojazdu, model, data pierwszej rejestracji, numer podwozia, numer tablicy rejestracyjnej, ewentualne wyposażenie specjalne i żądana suma ubezpieczenia. Pojazdy nie powinny być dużo starsze niż 10 lat, choć w zależności od indywidualnego przypadku możliwe są wyjątki. Zdjęcia pojazdów zwiększają szansę na lepszą wycenę. Statystyki szkodowości z lat poprzednich są wymagane tylko w przypadku większych flot.

Z kim mogą się skontaktować zainteresowani, jeśli chcą uzyskać więcej informacji o produkcie?

Na naszej stronie internetowej https://www.lutz-assekuranz.eu/pl/aktualnosci/faq w różnych językach znajdują się "Najczęściej zadawane pytania (FAQ)" dotyczące naszych produktów. Dodatkowo nasze zespoły obsługi klienta, jak również zespół sprzedaży - w znanych lokalizacjach, a zwłaszcza w centrum obsługi klienta w ZMPD - są zawsze do dyspozycji, służąc radą i pomoc. Chętnie prześlą na życzenie kartę informacyjną produktu i ogólne warunki ubezpieczenia.
 
SEKCJA
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     THB  0,1304     USD  4,8796     AUD  3,2120     HKD  0,6216     CAD  3,6066     NZD  2,8310     SGD  3,4269     EUR  4,7591     HUF  1,1720     CHF  4,9701     GBP  5,4530     UAH  0,1258     JPY  3,4151     CZK  0,1930     DKK  0,6400     ISK  3,3969     NOK  0,4656     SEK  0,4367     HRK  0,6326     RON  0,9625     BGN  2,4333     TRY  0,2652     ILS  1,3977     CLP  0,5164     PHP  0,0832     MXN  0,2436     ZAR  0,2740     BRL  0,9535     MYR  1,0660     IDR  3,2450     INR  6,0274     KRW  0,3457     CNY  0,6856     XDR  6,2023     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD