ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2024-06-28

Zachęcamy kolejnych przewoźników do wstąpienia w szeregi ZMPD. Członkostwo w Zrzeszeniu to niebagatelne korzyści. Jakie?SEKCJA


ZMPD jest największą organizacją skupiającą polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, a także liderem opinii. 


Nasz potencjał określają nasi pracownicy – specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą w każdej trudnej sytuacji. 
Zabieramy głos w każdej ważnej kwestii dotyczącej transportu drogowego, zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Regularnie przedstawiamy stanowiska naszych członków w największych ogólnopolskich mediach.

Jesteśmy pomysłodawcą i gospodarzem Forum Transportu Drogowego – istniejącej od ponad dekady jedynej w Polsce platformy skupiającej największe organizacje transportowe w naszym kraju.

Jedną z naszych przewag jest konkurencyjna wysokość składki członkowskiej.

Zachęcamy do kontaktu! Szczegóły: magdalena.puczkowska@zmpd.pl
tel. 22 536 10 38  kom. 609 019 512
www: jak zostać członkiem
 
SEKCJA

    
Korzyści wynikające z członkostwa

Wstępując do ZMPD nasi członkowie zyskują szereg kluczowych dla prowadzenia biznesu możliwości i rozwiązań. 
Dołącz do najlepszych 
SEKCJA

Unikalna informacja

 • Pełna informacja dostępna jedynie dla naszych członków to nasz priorytet. Każdego dnia zespół specjalistów analizuje dane napływające ze wszystkich rynków transportowych, na których są obecni polscy przewoźnicy. Tak powstają ekskluzywne informacje docierające wyłącznie do członków ZMPD. Tworzymy je sami, bierzemy pełną odpowiedzialność za ich jakość oraz wiarygodność.
 • Nasi członkowie nie muszą tracić czasu na samodzielnie poszukiwanie informacji. Robimy to za nich.
 • Potrafimy dostrzec każdy szczegół. Dysponujemy własnymi, sprawdzonymi źródłami informacji. 
 • Dzięki przynależności ZMPD (jako jedyna organizacja w Polsce) do IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) nasi członkowie otrzymują dostęp do unikalnych informacji dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.
 • Nasi członkowie otrzymują dostęp do informacji dotyczących zarówno dyskusji na temat proponowanych zmian w unijnym transporcie, jak i procedowanego prawa unijnego dotyczącego transportu.
 • Jesteśmy otwarci dla mediów. Dzielimy się swoją wiedzą z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Aktywnie działamy w Internecie. Doskonalimy własne media. Strona internetowa ZMPD jest najważniejszym w Polsce, kompleksowym źródłem informacji o transporcie drogowym. Wyjątkowe pismo „Przewoźnik” wypełniane podanymi w przystępny sposób artykułami tworzonymi przez najlepszych fachowców z branży, redagowane przez doświadczonych dziennikarzy i redaktorów nie ma swojego odpowiednika w całej Europie. 
 • Nadajemy ton przekazom informacyjnym na temat transportu drogowego dbając o każdy szczegół. Nasi członkowie mają prawo do pełnej wiedzy na temat transportu drogowego w Europie, a my czujemy się odpowiedzialni za jej dostarczenie. 
 • Dostęp do informacji o przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego i innych (zakazy, embargo, warunki wjazdu kierowców itp.) funkcjonujących w poszczególnych krajach poprzez subskrypcję newsletterów.
 • Dostęp do informacji o warunkach wykonywania przewozów do poszczególnych krajów.
 • Dostęp do bieżących informacji z zakresu ograniczeń w ruchu i sytuacji na granicach w Europie Zachodniej i w krajach wschodnich, przygotowywanych zarówno przez ekspertów wszystkich departamentów ZMPD, jak i otrzymywanych przez naszą organizację od krajowych oraz międzynarodowych instytucji, których jesteśmy aktywnym członkiem, na temat aktualnych zasad wykonywania transportu drogowego w kraju i za granicą. Co ważne, informacje te trafiają (w postaci newsletterów) wyłącznie do naszych członków, co pozwala im na zachowanie ich ekskluzywnej wartości, a co za tym idzie – utrzymywania przewagi konkurencyjnej.
 • Dostęp do badań i analiz ekonomicznych dotyczących działalności transportowej i tendencjach w branży.
 • Zbiorczy newsletter z przypomnieniem najważniejszych wiadomości dotyczących transportu i podejmowanych działań Zrzeszenia.
SEKCJA

Wpływ na legislację

 • Za pośrednictwem ZMPD nasi członkowie mają możliwość przedstawiania swoich propozycji zmian w przepisach ustawy o transporcie drogowym.
 • Odpowiedzi przedstawicieli najważniejszych instytucji w naszym kraju trafiają do członków ZMPD za pośrednictwem poczty elektronicznej.
SEKCJA

Postulaty Członków ZMPD

 • ZMPD utrzymuje stały kontakt zarówno z przedstawicielami administracji publicznej, którym bezpośrednio przekazywane są postulaty członków Zrzeszenia, jak również pośrednio, za pomocą ogólnopolskich i branżowych mediów.
SEKCJA

Pomoc merytoryczna ZMPD

 • Wskazywanie ścieżki postępowania w przypadku ukarania przewoźnika przez zagraniczne służby celne lub inspekcję transportową: informacje praktyczne – wskazanie możliwości odwołania od decyzji, udostępnienie kontaktów do prawników zagranicznych specjalizujących się w sprawach dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych znanych ZMPD.
SEKCJA

Aktywny udział w webinariach, konferencjach i debatach

 • Możliwość uczestniczenia w regularnie organizowanych przez Zrzeszenie spotkaniach z przedstawicielami administracji publicznej, konferencjach i debatach, podczas których nasi członkowie mają możliwość zabrania głosu i zadania pytań gościom specjalnym.
 • Za pośrednictwem ZMPD nasi członkowie otrzymują zaproszenia do udziału w konferencjach i webinariach przygotowywanych i prowadzonych przez organizacje oraz instytucje, z którymi współpracuje Zrzeszenie.
SEKCJA

Szkolenia i seminaria

 • Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez ZMPD, dedykowanych wyłącznie dla naszych członków bezpłatnych szkoleniach i seminariach.
 • W przypadku organizacji otwartych szkoleń, członkowie ZMPD otrzymują atrakcyjne zniżki.
SEKCJA

Działania wizerunkowe

 • Nasza stała obecność w mediach – portale internetowe, radio, prasa i telewizja – kształtuje oraz promuje wizerunek przedsiębiorców działających w transporcie drogowym.
 • Dzięki przynależności ZMPD do IRU nasi członkowie mają możliwość uhonorowania zatrudnionego przez siebie kierowcy dyplomem honorowym IRU za wieloletnią pracę.  Taki dyplom może też otrzymać – z rekomendacji ZMPD –  także przedsiębiorca.
 • Nasi członkowie uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, mając wpływ na podstawę programową w nauczaniu zawodu kierowca-mechanik.
 • Nasi członkowie uczestniczą w spotkaniach w szkołach branżowych, gdzie rozmawiają z młodzieżą zachęcając ją do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy. Wielu z przedsiębiorców-członków ZMPD oferuje praktyki, w ten sposób przysposabiając do zawodu swoich przyszłych pracowników.
SEKCJA

Usługi branżowe dla Członków w promocyjnych cenach

Ponadto oferujemy szeroką paletę usług dla przedsiębiorców z branży transportu drogowego:
 • Pośrednictwo w uiszczaniu opłat drogowych w kraju i za granicą. ZMPD BOX
 • Pośrednictwo w odzyskiwaniu podatku VAT z zagranicy. ODZYSKAJ PODATEK VAT
 • Pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla kierowców do Rosji, Turcji i na Białoruś, a także dla kierowców narodowości ukraińskiej i białoruskiej do Wielkiej Brytanii. WIZY DLA KIEROWCY
 • Realizacja polis OCP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który zawodowo zajmuje się transportem towarów. UBEZPIECZENIA OCP
 • Karnety TIR, a także gwarancje tranzytowe T1 i T2 i inne.
  
SEKCJA

Nowość: Licencja transportowa do 3,5 t

Zachęcamy również przewoźników wykonujących transport pojazdami od 2,5 do 3,5 t dmc do korzystania z naszego pośrednictwa przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji wspólnotowej oraz wniosku o wydanie świadectwa kierowcy w GITD.
  
SEKCJA

Jak zostać członkiem?

Zachęcamy do kontaktu! Szczegóły: magdalena.puczkowska@zmpd.pl
tel. 22 536 10 38  kom. 609 019 512
www: jak zostać członkiem
 
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD