ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2021-06-02

Przewodniczący Regionów m.in. o polityce informacyjnej, Pakiecie Mobilności i systemie e-TOLLSEKCJA


We wtorek 1 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie online Przewodniczących Regionów ZMPD z władzami statutowymi Zrzeszenia. Tematami posiedzenia były m.in. polityka informacyjna ZMPD w okresie pandemii, przygotowania do wdrożenia przepisów Pakietu Mobilności oraz zmiana systemu poboru opłat drogowych w Polsce.


Prezes ZMPD Jan Buczek po przywitaniu uczestników spotkania i przedstawieniu jego agendy nakreślił aktualną sytuację związaną z pandemią, a także przedstawił działania ZMPD mające na celu przeciwdzia łanie negatywnym jej skutkom.
 

Na unijną pomoc czeka też transport drogowy


– COVID-19 wywołał spustoszenie w światowej gospodarce co doprowadziło do podjęcia przez Unię Europejską decyzji o pomocy członkom UE. Mamy nadzieję, że większość tej pomocy trafi do realnej gospodarki. Jeśli tak się stanie, to nasza gospodarka ma szansę na utrzymanie dotychczasowego kursu, a spowolnienie jej rozwoju będzie, jak na skalę pandemii, stosunkowo niewielkie. To będzie także dobra wiadomość dla międzynarodowego transportu drogowego. W innym przypadku będziemy musieli dostosować się do warunków, w mniejszym stopniu uczestnicząc w wymianie bilateralnej, przesuwając akcenty na kabotaż i transport pomiędzy innymi państwami unijnymi – powiedział na wstępie Jan Buczek, podkreślając rolę Zrzeszenia w informowaniu członków organizacji o aktualnej sytuacji w Europie. Temat ten przedstawiła dyrektor Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji Anna Brzezińska-Rybicka, prezentując politykę informacyjną ZMPD, skupioną przede wszystkim na szczegółowym informowaniu przewoźników-członków Zrzeszenia o zasadach wykonywania przewozów międzynarodowych podczas pandemii, w tym na ograniczeniach (i ich luzowaniu), które pojawiały się niemal codziennie w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich granic.
 

Informacja to najcenniejszy towar na rynku


– W czasie pandemii byliśmy w stałym kontakcie z najważniejszymi przedstawicielami zarówno polskiej jak i zagranicznej administracji państwowej. Nasze interwencje przynosiły zamierzony efekt; dzięki naszej aktywności udało się m.in. odblokować wschodnie granice Polski. Poza wysyłanymi regularnie pisemnymi interwencjami, odbyliśmy liczne spotkania online, podczas których tłumaczyliśmy nasz punkt widzenia na najważniejsze dla przewoźników kwestie – powiedziała dyr. Anna Brzezińska-Rybicka. – Interakcja z przewoźnikami odbywała się podczas licznych webinarów oraz konferencji prasowych, a także poprzez ankiety, dzięki którym mieliśmy szansę monitorować aktualną sytuację w branży – przypomniała dyrektor Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji Zrzeszenia. Nadal ważnym elementem polityki ZMPD jest promocja zawodu kierowca-mechanik. W ostatnim czasie Zrzeszenie, wspólnie z partnerem strategicznym – firmą Mercedes-Benz Trucks Polska, przeprowadziło dwie duże akcje z tym wiązane. – 14 maja w Ostrołęce w uroczysty sposób rozpoczęliśmy akcję przekazywania pomocy naukowych 11 szkołom w całym kraju, natomiast w dniach 18-20 maja przeprowadziliśmy lekcje online z zakresu bezpieczeństwa, a "modelem" był najnowszy produkt Mercedesa, Actros 5 – powiedziała dyr. Anna Brzezińska-Rybicka. W tym wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt placówek.

Dyr. Anna Brzezińska-Rybicka przypomniała jednocześnie o decyzji z października 2020 r. o ograniczeniu dostępu do wiadomości znajdujących się na stronie internetowej ZMPD dla osób postronnych. – Ta decyzja miała na celu wyróżnienie członków Zrzeszenia i przede wszystkim zapewnienie im przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku – podkreśliła dyr. DWSSiK.

Przed nami kolejne wyzwania i zagrożenia dla przewozów międzynarodowych, jakimi są przede wszystkim wchodzący we wrześniu nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL oraz kolejne przepisy Pakietu Mobilności, które zaczną obowiązywać od lutego 2022 r. Zrzeszenie szeroko informuje o tych wydarzeniach zarówno na stronie internetowej, jak i wysyłając newslettery członkowskie. Podczas wielu spotkań najważniejsi przedstawiciele ZMPD jednoznacznie wyrażają opinię Zrzeszenia na temat systemu e-TOLL, co przekazywaliśmy na bieżąco w swoich publikatorach.

Pandemia to także szansa na zmianę sposobu komunikacji


Doradca Zarządu ZMPD Sławomir Jeneralski wspomniał o rewolucji w komunikacji, jaka zaszła w ciągu ostatniego roku, a która również nie ominęła ZMPD. – Rozwój naszych kompetencji technicznych w ciągu ostatnich miesięcy jest bezprecedensowy. Dziś mamy doskonałą okazję do tego, by wykorzystać zaistniałą sytuację do zmiany formy komunikacji. Łatwość organizowania spotkań w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie, z osobami będącymi na jego krańcach, jest bezcenna. To nie tylko kwestia logistyki i poświęconego, straconego czasu na przejazdy nierzadko przez całą Polskę, lecz przede wszystkim oszczędność gigantycznych pieniędzy, które musiałyby zostać wydane na transport, zakwaterowanie itd. Gdyby nie nowoczesne technologie, nie moglibyśmy np. gościć podczas Forum Transportu Drogowego eksperta z Szanghaju i wysłuchać jego opinii na temat perspektyw handlu z Chinami. To nas nie kosztowało nawet złotówki. W normalnych warunkach trzeba byłoby opłacić mu przelot, hotel i wyżywienie. Zaoszczędzone pieniądze można dziś wykorzystywać chociażby na opracowania merytoryczne dotyczące transportu międzynarodowego – powiedział Sławomir Jeneralski, zachęcając Przewodniczących Regionów do zastanowienia się nad nowoczesnymi formami komunikowania się w przyszłości.
 

Pakiet Mobilności i e-TOLL – kolejne zagrożenia dla branży


Kolejne dwa tematy – Pakiet Mobilności i wdrażany system poboru opłat e-TOLL – w syntetyczny sposób przedstawił dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel. Obie kwestie wywołały ożywioną dyskusję, w której przewijały się wątki braku odpowiedniej pomocy ze strony ministerstwa infrastruktury (Pakiet Mobilności), oraz braku zrozumienia dla potrzeb transportu drogowego ze strony KAS (system e-TOLL). Szczególnie krytyczny pod tym względem był prezes Jan Buczek. Przypomniał wspólną interwencję ZMPD, TLP, OZPTD i PIGTSiS u ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka dotyczącą informacji zwrotnej na temat zakresu, sposobu i realizacji wprowadzania przepisów Pakietu Mobilności dotyczące wynagrodzenia kierowców. – Nadal czekamy na konkretną odpowiedź ministerstwa – powiedział prezes ZMPD. – Projekt zmian przepisów krajowych miał być gotowy w okolicach Wielkanocy, niestety do dzisiaj go nie ma – potwierdził dyr. Piotr Mikiel przypominając jednocześnie, że kierowca zawodowy co do zasady jest uznawany za pracownika delegowanego w przypadku przewozów kabotażowych i typu cross-trade; zwolnienia z delegowania będą dotyczyły przewozów tranzytowych i bilateralnych – czyli tak, jak dotychczas. Różnica jest taka, że zasada ta już nie będzie oparta o uznanie poszczególnych państw, lecz będzie wpisana w unijne ramy prawne.

– 20 kwietnia 2021 r. minister infrastruktury zapowiedział, że przygotowywane przez resort konieczne zmiany w krajowych przepisach sprowadzają się w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym do odejścia uznania ich pracy za podróż służbową – przypomniał dyr. Departamentu Transportu ZMPD. Będzie to oczywiście miało swoje konsekwencje dla firm transportowych w postaci kolejnych kosztów w postaci obowiązku pełnego wynagrodzenia obowiązującego na terenie danego państwa, a nie – jak to jest dziś – tylko i wyłącznie płacy minimalnej. Co do zasady – diety i ryczałty za nocleg nie będą wliczane do zagranicznego wynagrodzenia. Dlatego właśnie trzeba zmienić krajowe przepisy dotyczące zasad wynagradzania kierowców i – najprawdopodobniej – odejść od delegowania, wracając tym samym do stanu prawnego obowiązującego w Polsce przed 2010 r. – Gdybyśmy zostali przy tych przepisach, które mamy dziś, należności stanowiące obecnie od 50 do 60 proc. wynagrodzenia nie można byłoby wliczyć do płacy minimalnej. To spowodowałoby wzrost kosztów o ok. 50 proc. Na to nikt nie może sobie pozwolić. Dlatego ministerstwo chce odstąpić od wypłaty diet i ryczałtów, co spowoduje wzrost kosztów o ok. 30 proc., nie oferując w zamian żadnego rozwiązania minimalizującego wzrost tych kosztów. I o to się właśnie upominamy. Niestety, po stronie rządu nie ma żadnej woli do dyskusji – powiedział dyr. Piotr Mikiel.

Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD przedstawił także zasady działania nowego systemu poboru opłat. Po przedstawionej prezentacji w tej sprawie zabrał głos prezes Jan Buczek. – Jestem bardzo sceptyczny co do funkcjonowania e-TOLL. Chętnie będę uczestniczył za kilka miesięcy w dyskusjach oceniających jego działanie – powiedział prezes ZMPD. – Z całą pewnością jest on nieprzyjazny dla branży transportowej; przerzuca wszystkie ryzyka na nas a operator, czyli państwo, umywa ręce od wszystkich ryzyk. Daje produkt będący de facto zastawioną na przewoźników potężną pułapką. Z tym nie możemy się zgodzić. Nie jesteśmy uwikłani w żaden polityczny spór i nie chcemy, by państwo poniosło jakikolwiek uszczerbek finansowy, ale przedstawiciele administracji nie chcą zrozumieć, że ten system jest po prostu niedopracowany – dodał szef Zrzeszenia.

Opr. ZMPD/DWSK/PG

SEKCJA      
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD