ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2020-09-03

73. numer magazynu ZMPD „Przewoźnik”: kalendarium prac nad Pakietem MobilnościSEKCJA

Po 3 latach i 38 dniach Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności. Przez ten czas ZMPD na wielu polach angażowało się w prace nad jego kształtem. W aktualnym numerze „Przewoźnika” przypominamy te działania. 

 
SEKCJA

Kalendarium prac nad Pakietem Mobilności  

31 maja 2017 r.

Komisja Europejska zaprezentowała projekt Pakietu Mobilności podczas spotkania komisarzy.

1 czerwca 2017 r.

Briefing ZMPD. – Nie chcemy takiej Unii, w której jedni mogą więcej, drudzy mogą mniej. Mamy już dość pisania pism, bo Komisja Europejska traktuje nas niepoważnie. Dlatego jesteśmy zmuszeni do ostrej reakcji i domagania się swoich praw – informował prezes ZMPD Jan Buczek. Podziękował komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej za odwagę i zdanie odrębne wobec propozycji Pakietu Mobilności, co było sytuacją bez precedensu w historii Komisji Europejskiej. Podkreślił także jednoznaczne, nieugięte stanowisko polskiego rządu.

7 czerwca 2017 r.

Delegacja ZMPD z prezesem Janem Buczkiem na czele przeprowadziła w Brukseli szereg spotkań, których tematem był Pakiet Mobilności.
Przedstawiciele ZMPD wzięli udział w seminarium „Pakiet Drogowy – kwestie socjalne i zatrudnienie w transporcie”, współorganizowanym w PE przez polskie europosłanki Danutę Jazłowiecką i Elżbietę Łukacijewską.

27 czerwca 2017 r.

Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim, zorganizowane wspólnie przez posłów z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów z Komisji Transportu i Turystyki oraz z Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Tematem wysłuchania była wymiana poglądów w zakresie Pakietu Mobilności, przedstawionego przez Komisję Europejską 31 maja. W wysłuchaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych pracowników transportu oraz przedstawiciele pracodawców. Wśród zaproszonych gości był prezes ZMPD Jan Buczek, który reprezentował na posiedzeniu punkt widzenia przedsiębiorców - przewoźników.

28 sierpnia 2017 r.

Spotkanie ZMPD z ITD (Dania). Reprezentanci duńskich i polskich przewoźników zgodzili się, że objęcie transportu międzynarodowego zasadami delegowania uniemożliwi ich sprawne funkcjonowanie, zwiększy koszty działalności oraz naruszy podstawowe swobody Unii Europejskiej.

30 sierpnia 2017 r.

Udział ZMPD w posiedzeniu Sekcji ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) – organu UE reprezentującego interesy pracodawców i pracowników w Europie.

3 października 2017 r.

Forum Transportu Drogowego określiło negatywne stanowisko środowiska przewoźników wobec dyrektywy o delegowaniu i zaapelowało do polityków o odrzucenie propozycji KE. Stanowisko, które przekazano obecnej na posiedzeniu wiceminister infrastruktury, miało być wykorzystane przez premier Szydło w negocjacjach unijnych.

4 października 2017 r.

Bruksela. Podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) przedstawiciele kilkunastu narodowych organizacji transportowych zaprezentowali wielostronną deklarację, zawierającą sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej objęcia międzynarodowych przewozów drogowych (rozumianych jako tranzyt, przewozy dwustronne i przewozy transgraniczne) zasadami Dyrektywy WE 96/71 o delegowaniu pracowników (w skrócie PWD).

5 października 2017 r.

Deklarację Wielostronną, przyjętą przez stowarzyszenia transportowe z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Węgier i Wielkiej Brytanii, zawierającą wspólny sprzeciw wobec planu zastosowaniu do międzynarodowych przewozów drogowych przepisów Dyrektywy WE 96/71 o delegowaniu pracowników, przesłano władzom instytucji unijnych.

12 października 2017 r.

Udział ZMPD w seminarium Parlamentu Europejskiego „Pracownicy delegowani i Pakiet Mobilności. Wyzwania dla Przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej”.

20 - 21 listopada 2017 r.

Udział ZMPD w V Europejskim Kongresie Mobilności Pracy. Temat przewodni: „Delegowanie pracowników: szansa dla słabszych czy zagrożenie dla silniejszych?”.

27 lutego 2018 r.

Udział ZMPD w seminarium Komisji TRAN, poświęconym potencjalnemu wpływowi nowych aktów prawnych na funkcjonowanie sektora transportu drogowego.

21 marca 2018 r.

Konferencja prasowa zorganizowana przez ZMPD „Polski transport – europejskie problemy”. Historia dyrektywy o delegowaniu pracowników, aktualny stan procedowania, spodziewany wpływ na polski międzynarodowy transport drogowy.

6 kwietnia 2018 r.

Spotkanie przewoźników z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Przekazano stanowisko ZMPD w sprawie tych zapisów Pakietu Mobilności, których realizacja będzie szkodzić przedsiębiorcom i gospodarce.

26 kwietnia 2018 r.

Na forum transportowym w Bratysławie z udziałem ZMPD dyskutowano o przyszłości sektora, zagrożonej Pakietem Mobilności.

21 maja 2018 r.

Opole. Spotkanie przewoźników z posłanką do Parlamentu Europejskiego z regionu dolnośląsko - opolskiego Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Wydarzenie było współorganizowane przez ZMPD.

7 czerwca 2018 r.

Czat z prezesem ZMPD Janem Buczkiem i przedstawicielem ZMPD w Brukseli Piotrem Szymańskim. Tematem głównym było wyłączenie transportu drogowego z dyrektywy o delegowaniu.

13 lipca 2018 r.

Europosłanka Danuta Jazłowiecka w piśmie do prezesa ZMPD Jana Buczka podziękowała za ogromny wkład Zrzeszenia i samego prezesa w procedowanie aktów legislacyjnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności.

25 lipca 2018 r.

Delegacja ZMPD z prezesem Janem Buczkiem uczestniczyła w spotkaniu z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, którego głównym celem było omówienie bieżących prac oraz strategii dotyczącej przyszłych negocjacji pierwszej części Pakietu Mobilności.

10 stycznia 2019 r.

ZMPD w Brukseli przed budynkiem Parlamentu Europejskiego wzięło udział w międzynarodowym proteście przeciwko dyskryminującym naszych przewoźników planowanym przepisom Pakietu Mobilności. W akcji uczestniczyli przedstawiciele 19 organizacji przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej. ZMPD przekazało stanowisko branży europarlamentarzystom oraz ministrowi infrastruktury.

5 lutego 2019 r.

ZMPD przyłączyło się do apelu przewoźników z Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii i Węgier, wzywając przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego oraz przewodniczących wszystkich grup politycznych w PE do odłożenia prac nad Pakietem Mobilności na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego.

13-15 marca 2019 r.

Podczas Międzynarodowych Targów Transportu, Spedycji i Logistyki odbyła się konferencja „Polski transport dziś i jutro”. Przedstawiciele ZMPD wzięli udział w panelu „Transport drogowy – prawne, techniczne i edukacyjne kierunki rozwoju”.

13 maja 2019 r.

Przewodniczący Regionów ZMPD spotkali się w Kielcach z przedstawicielami Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia. Jednym z tematów dyskusji był Pakiet Mobilności.

13 czerwca 2019 r.

Przedstawiciele branży międzynarodowego transportu drogowego, w tym ZMPD, spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Podczas spotkania uzgodniono powołanie grupy roboczej w ministerstwie, która wraz ze stroną społeczną zajmie się wypracowaniem jednolitego stanowiska do proponowanych zmian w Pakiecie Mobilności.

5 sierpnia 2019 r.

Siedem europejskich stowarzyszeń przewoźników drogowych, w tym ZMPD, wystosowało list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie Pakietu Mobilności.

6 września 2019 r.

Kolejne - jedno z wielu - spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury poświęcone Pakietowi Mobilności i przygotowaniu delegacji rządowej do negocjacji trójstronnych (Trilogów).

15 listopada 2019 r.

ZMPD wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników europejskich wysłało list do decydentów w organach unijnych. Wskazywało w nim m.in., że niektóre z proponowanych środków doprowadzą do niepewności prawnej, zwiększą negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, spowodują podwyżkę cen dla konsumentów i zmniejszą globalną konkurencyjność Unii Europejskiej, nie poprawiając warunków pracy kierowców.

12 grudnia 2019 r.

Oświadczenie prezesa ZMPD Jana Buczka: przyjęte nocą przez Radę Europy rozwiązanie nie jest tym oczekiwanym przez nas, ale je akceptujemy, chociaż jest to niełatwy kompromis.

19 grudnia 2020 r.

Przedstawiciele ZMPD wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury dotyczącym zapisów Pakietu Mobilności, jego wpływu na branżę międzynarodowego transportu drogowego oraz możliwości dalszych zmian proponowanych przepisów.

29-30 stycznia 2020 r.

W Brukseli przedstawiciele ZMPD spotkali się z europosłami i reprezentantami Komisji Europejskiej oraz instytucji unijnych, aby przedstawić punkt widzenia przewoźników.

24 marca 2020 r.

ZMPD wystosowało pismo do unijnej komisarz transportu Adiny Vălean  z apelem o uwzględnienie w trakcie toczących się prac oraz planowanego studium skutków wpływu pandemii na sektor transportu drogowego.

7 kwietnia 2020 r.

Państwa członkowskie UE podjęły decyzję o przyjęciu Pakietu Mobilności w pierwszym czytaniu.  ZMPD wysłało apel do Komisji Europejskiej, wnioskując o rewizję zapisów Pakietu, a zwłaszcza uwzględnienie skutków pandemii COVID-19 dla sektora transportu drogowego.

27 kwietnia 2020 r.

W przededniu dyskusji na forum komisji TRAN, ZMPD wystosowało list do wszystkich jej członków z apelem o wzięcie pod uwagę negatywnych skutków, jakie pandemia Covid-19 powoduje dla sektora transportu drogowego. W liście wskazano zapisy, które wymagają zmiany. Postulaty ZMPD znalazły odzwierciedlenie w wystąpieniach wielu europosłów.

26 maja 2020 r.

W Pakiecie Mobilności muszą być uwzględnione skutki pandemii – odpowiedziała prezesowi ZMPD Elżbieta Łukaniuk, przedstawicielka komisarz ds. Transportu UE.

9 czerwca 2020 r.

Prezes ZMPD Jan Buczek skomentował
w oświadczeniu odrzucenie przez Komisję TRAN korzystnych dla polskich firm poprawek do Pakietu Mobilności.

6 lipca 2020 r.

Przed planowanym na 8 lipca głosowaniem plenarnym, dotyczącym części socjalnej Pakietu, prezes ZMPD Jan Buczek zaapelował w piśmie wysłanym do wszystkich europosłów, aby wszelkie przyszłe regulacje dotyczące sektora transportu drogowego uwzględniały nową sytuację gospodarczą, wywołaną pandemią.

8 lipca 2020 r.

Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności.

20 sierpnia 2020 r.

Weszły w życie pierwsze zapisy Pakietu Mobilności.
 
 
SEKCJA

Zobacz cały numer na stronie magazynu "Przewoźnik"

http://przewoznik.zmpd.pl
 
SEKCJA
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD