ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli










ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt






  OFERTA  
Pismo branżowe "Przewoźnik" >>
Zapraszamy do czytania "Przewoźnika" na naszej stronie. Oferujemy również wygodną prenumeratę wydania papierowego.
     
SKLEP ZMPD >>
Zapraszamy do korzystania z naszej wyselekcjonowanej oferty sklepu internetowego.
  
      
Gwarancja ubezpieczeniowa
Program ubezpieczeń dedykowany dla klientów systemu viaTOLL,
dla umów z odroczoną płatnością 
     
     
Zwrot podatku VAT >>
Sekcja Serwisowa ZMPD świadczy usługę zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie oleju napędowego oraz przejazdów autostradowych
Bezpieczna giełda transportowa
Wytyczne dla przewoźników w sprawie bezpiecznego korzystania z giełd transportowych
  
Ubezpieczenia OCP i OCS >>
LUTZ ASSEKURANZ specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki
   
Pośrednictwo wizowe >>
Dla firm zrzeszonych w ZMPD pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla kierowców zawodowych do Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi
Eurobrokers >>
UBEZPIECZENIE DO LICENCJI! Specjalna, tania oferta dla członków ZMPD, sprawdź tutaj.
   


  REGULAMIN  

Regulamin portalu internetowego http://zmpd.pl

 

§1

Przepisy ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu internetowego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (dalej ZMPD), znajdującego się pod adresem internetowym: http://zmpd.pl, łącznie z jego poddomenami. Postanowienia regulaminu łącznie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu ZMPD.

2.      Każdy Użytkownik, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu ZMPD, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§2

Definicje

 

Poniżej wymienione wyrażenia i określenia będą miały znaczenie przypisane im w niniejszym paragrafie. Są one w treści Regulaminu zapisane wielką literą w celu podkreślenia, że stanowią pojęcie zdefiniowane.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, tj. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-175) przy Al. Jana Pawła II 78, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109043, NIP 522 000 21 10.

Baza Kont - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych na Kontach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym Administratora za zgodą Użytkownika, udzieloną w procesie rejestracji, na potrzeby świadczenia Usług Portalu.

Członek ZMPD - podmiot będący, zgodnie z postanowieniami statutu ZMPD, członkiem zwykłym, wspierającym lub honorowym ZMPD.

Formularz Rejestracyjny - formularz udostępniony Użytkownikowi w trakcie procesu rejestracji Konta, w celu personifikacji.

Gość - użytkownik specjalny, który odpowiada na zadane  pytania w serwisie czata moderowanego.

Kod Aktywacyjny - jednorazowy kod służący do zmiany uprawnień Konta, przekazywany Użytkownikowi przez ZMPD pocztą lub wręczany osobiście.

Konto - miejsce na serwerze udostępnione Użytkownikowi, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz wykonuje czynności związane z korzystaniem z Portalu.

Konto Uproszczone - Konto, które może założyć każdy Użytkownik, ograniczone do Usługi Newsletter.

Konto Zwykłe - Konto, które może założyć każdy Użytkownik będący przedsiębiorcą.

Konto Zwykłe z uprawnieniami Członkowskimi (Konto Członkowskie) - Konto Zwykłe dedykowane Członkom ZMPD, tworzone poprzez nadanie uprawnień członkowskich przez Użytkownika Konta Master z aktywną Usługą Newsletter.

Konto Zwykłe z uprawnieniami Master (Konto Master) - Konto Zwykłe z uprawnieniem do zarządzania innymi Kontami Członkowskimi przypisanymi do konkretnego Członka ZMPD oraz aktywną Usługą Newsletter, tworzone przez wpisanie w profilu Konta Zwykłego Kodu Aktywacyjnego, lub zakładane w oparciu o przekazany przez Członka ZMPD adres poczty elektronicznej, a następnie aktywowane przez Członka ZMPD.

Login - indywidualne, niepowtarzalne określenie Użytkownika na Portalu. Podany w toku rejestracji firmowy adres e-mail.

Nick - indywidualny, niepowtarzalny pseudonim Użytkownika używany w serwisie czata moderowanego.

Moderator - osoba, która zarządza dyskusją w serwisie czata moderowanego, posiadająca dostęp do narzędzi technicznych umożliwiających zarządzanie treścią oraz Kontami Użytkowników (np. odrzucanie pytań, przekazanie pytań do Gościa, blokowanie kont).

Regulamin - niniejszy regulamin.

Portal - strony i inne narzędzia internetowe udostępnione za pomocą sieci Internet, będące własnością ZMPD i dostępne pod adresem internetowym http://zmpd.pl, łącznie z jego poddomenami.

Usługi - wszelkie świadczenia Portalu na rzecz Użytkowników.

Użytkownik - podmiot korzystający z Portalu.

ZMPD – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, z siedziba w Warszawie (00-175), przy Al. Jana Pawła II 78, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109043, NIP: 522-000-21-10.

 

 

§3

Informacje podstawowe

 

1.      Właścicielem Portalu jest ZMPD.

2.      Podstawowym celem Portalu jest stworzenie platformy informacyjno-kontaktowej pomiędzy ZMPD a Członkiem ZMPD.

3.      Na Portalu mogą zarejestrować się wyłącznie przedsiębiorcy, a w szczególności Członkowie ZMPD.

 

 

§4

Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 

I. Warunki ogólne

1.      W celu skorzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających połączenie z siecią Internet, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail (elektronicznej).

2.      Techniczne warunki korzystania z Portalu odnoszą się do poprawności funkcjonowania Portalu, odpowiedniej prezentacji oraz bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Portalu.

3.      Każdy Użytkownik ma obowiązek stosować się do postanowień Regulaminu, a jakiekolwiek działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny i nieumyślny), dokonywane są na jego  wyłączną odpowiedzialność.

 

II. Polityka cookies

1.      Portal zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np.: komputer osobisty) tzw. "pliki cookies", w celu utrzymania sesji Użytkownika na Portalu (po zalogowaniu), wskutek czego, od Użytkownika nie wymaga się ponownego logowania do Portalu oraz rozpoznania urządzenia końcowego Użytkownika i ujawnienia Loginu Użytkownika korzystającego z danego urządzenia końcowego, przed logowaniem do Portalu.

2.      Portal informuje, że wykorzystywane przez Użytkowników przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie tzw. "plików cookies", w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik, w każdym czasie, może dokonać personalizacji tych ustawień. Brak personalizacji ustawień przez Użytkownika skutkuje, że opisane w ust. 1 informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w następstwie czego Portal będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do opisanych powyżej informacji.

3.      Każda przeglądarka stron internetowych, z której korzysta Użytkownik zawiera kompleksowe informacje w zakresie personalizacji ustawień tzw. "plików cookies". Poniżej zamieszczono linki do części informacyjnej przeglądarek internetowych:

1)      Internet Explorer

2)      Mozilla Firefox

3)      Chrome

4)      Opera

5)      Safari

 

 

§5

Korzystanie z Serwisu

 

1.      Użytkownikiem Portalu może być przedsiębiorca, w szczególności Członek ZMPD, który po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu skutecznie założy Konto.

2.      W celu założenia Konta wymagane jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §4 powyżej oraz:

1)      dla Konta Uproszczonego - posiadanie adresu e-mail, wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie;

2)      dla Konta Zwykłego - posiadanie adresu e-mail, wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie;

3)      dla Konta Członkowskiego - aktualne członkostwo w ZMPD, założenie Konta Zwykłego, a następnie nadanie uprawnień członkowskich przez Użytkownika Konta Master (tylko Członek ZMPD);

4)      dla Konta Master - aktualne członkostwo w ZMPD, założenie Konta Zwykłego oraz wpisanie Kodu Aktywacyjnego, w profilu Konta, przekazanego przez ZMPD pocztą lub wręczonego osobiście, lub aktywowanie uprzednio założonego przez ZMPD Konta Master w przypadku przekazania ZMPD adresu poczty elektronicznej.

3.      Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1)      zapoznałem się i zaakceptowałem wszystkie postanowienia Regulaminu;

2)      zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

3)      wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZMPD, przekazanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz ich zmian, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;

4)      wszelkie dane identyfikacyjne i inne wiadomości zamieszone na Koncie są umieszczone dobrowolnie, powszechnie dostępne, w szczególności firmowy adres e-mail, i nie naruszają przepisów oraz praw podmiotowych osób trzecich;

5)      podane dane są prawdziwe.

4.      Użytkownik będzie mógł w każdej chwili dokonać zmiany danych, uprawnień lub zamknąć swoje Konto poprzez odpowiednią czynność w profilu Konta.

5.      Administrator jest uprawniony do:

1)      usunięcia lub zablokowania każdego Konta w każdej chwili bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji, gdy stwierdzi, iż dane podane przy rejestracji są nierzetelne lub nieprawdziwe;

2)      usunięcia założonego, a nieaktywowanego Konta, w ciągu 14 dni od przesłania wiadomości e-mail z załączonym adresem url do aktywacji Konta;

3)      zablokowania Konta nieużywanego przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące (blokada automatyczna);

4)      usunięcia Konta nieużywanego przez 30 (trzydzieści) miesięcy   (usunięcie automatyczne);

5)      zmiany uprawnień Konta Członkowskiego lub Konta Master na Konto Zwykłe, w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy (Użytkowników Konta Członkowskiego i Konta Master) z listy Członków ZMPD.

 

 

§6

Usługi

 

I. Newsletter

1.      Usługa Newsletter polega na otrzymywaniu przez Użytkownika Konta cyklicznych wiadomości od Portalu w postaci listu e-mail.

2.      Usługa określona w ust. 1 powyżej jest bezpłatna.

3.      W celu dokonania aktywacji Usługi Newsletter Użytkownik, który nie jest Członkiem ZMPD zakłada Konto Uproszczone lub Konto Zwykłe.

4.      Usługa Newsletter jest automatycznie aktywowana dla Użytkowników Kont określonych w §5 ust. 2 pkt 3-4) Regulaminu lub Członków ZMPD, którzy przekazali ZMPD adres poczty elektronicznej.

5.      Korzystanie z Usługi Newsletter jest zdeterminowane posiadaniem prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail (elektronicznej) oraz przekazania ZMPD prawidłowego adresu poczty elektronicznej.

6.      Użytkownik korzystający z Usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować poprzez odpowiednią czynność w profilu odpowiedniego Konta lub "kliknięcie" na odpowiedni link powodujący rezygnację z Usługi Newsletter, umieszczany w każdej wysyłanej przez Portal wiadomości.

 

II. Katalog Firm

1.      Usługa Katalog  Firm polega na prezentacji w Portalu danych Członków ZMPD (Karta Katalogowa), w szczególności:

1)      firma Członka ZMPD;

2)      siedziba (dane adresowe);

3)      dane teleadresowe;

4)      data przystąpienia do ZMPD (rok).

2.      Usługa określona w ust. 1 powyżej jest bezpłatna.

3.      Wizytówka zawiera wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1) – 4)  powyżej i jest zakładana automatycznie przez Administratora każdemu Członkowi ZMPD.

4.      Każdy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Katalogiem Firm, w tym Kartami Katalogowymi Członków ZMPD, bez potrzeby rejestracji w Portalu.

5.      W przypadku zamieszczenia w Karcie Katalogowej adresu email (niewidocznego dla Użytkownika) do Wizytówki udostępniony zostaje formularz kontaktowy.

6.      Członek ZMPD może aktualizować lub wprowadzać dodatkowe dane, inne niż zawarte w Wizytówce, do Karty Katalogowej po uprzednim zalogowaniu się na Konto.

7.      Uprawnienie do edycji Karty Katalogowej Członka ZMPD w Katalogu Firm przyznane jest wyłącznie Kontu Master i Kontu Członkowskiemu z nadanymi uprawnieniami do edycji Katalogu Firm.

8.      Przez edycję Karty Katalogowej Członka ZMPD w Katalogu Firm należy również rozumieć jej usunięcie z Portalu.

9.      Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Karty Katalogowej lub jej poszczególnych pozycji bez podania przyczyny.

10.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone  przez Użytkowników w Karcie Katalogowej.

 

III. Serwis Ogłoszeń

1.      Usługa "Serwis Ogłoszeń" (Serwis) jest platformą ułatwiającą komunikację przedsiębiorcom z branży transportu drogowego, która polega na bezpłatnym umieszczaniu w Serwisie ogłoszeń z zakresu transportu drogowego (Ogłoszenie).

2.      Umieścić Ogłoszenie może wyłącznie posiadacz Konta Zwykłego, Konta Członkowskiego oraz Konta Master (Zamieszczający).

3.      Każdy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie.

4.      W treści Ogłoszenia zamieszczane są automatycznie dane Zamieszczającego, wraz z formularzem kontaktowym, pod warunkiem podania przez Zamieszczającego adresu e-mail w treści Ogłoszenia, który jest niewidoczny dla Użytkownika Serwisu.

5.      Ogłoszenie jest emitowane przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Zamieszczający może w każdej chwili zmienić, bądź usunąć zamieszczone przez siebie Ogłoszenie.

6.      Zamieszczający oświadcza, że posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie treści zawartej w Ogłoszeniu, oraz że korzystanie, powielanie i dystrybucja treści ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich.

7.      Ogłoszenia, których treść odsyła do konkurencyjnych organizacji, serwisów internetowych lub nie jest związana z branżą transportu drogowego zastaną usunięte przez Administratora.

8.      Zakazane jest umieszczanie Ogłoszeń zawierających treści powszechnie uznane za niemoralne, w szczególności wulgarne, erotyczne, pornograficzne, naruszające dobra osobiste, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.

9.      Serwis nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Zamieszczającym a korzystającym z Serwisu. Ewentualne zawarcie umowy następuje po spełnieniu wymaganych prawem czynności.

10.    Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia opublikowanego w Serwisie.

11.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń, bez podania przyczyny.

 

IV. Reklama

1.      Usługa "Reklama" jest usługą odpłatną, polegającą na umieszczaniu na Portalu banerów reklamowych.

2.      W celu umieszczenia reklamy należy wysłać zapytanie na adres email reklama@zmpd.pl.

3.      Zlecający reklamę ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamie, w tym również odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

4.      W przypadku otrzymania przez ZMPD zgłoszenia naruszenia przez zleconą reklamę praw osób trzecich, zlecający reklamę zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień ZMPD, w terminie 3 dni, pod rygorem usunięcia reklamy z Portalu.

5.      Reklama, która narusza prawa osób trzecich zostanie, bez zbędnej zwłoki, usunięta z Portalu, bez prawa zlecającego reklamę do żądania zwrotu uiszczonego ZMPD wynagrodzenia.

6.      Zlecający reklamę oświadcza, że dysponuje stosownymi uprawnieniami do treści zawartych w reklamie i udziela ZMPD niewyłącznej licencji do publikacji reklamy.

7.      Zamieszczenie reklamy na Portalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez zlecającego reklamę postanowień § 6 IV. Regulaminu.

 

V. Galeria VIP

1.      Usługa "Galeria VIP" jest nieodpłatną usługą dedykowaną Członkom ZMPD, polegającą na zamieszczaniu przez Członków ZMPD fotografii z różnych wydarzeń rodzinnych, firmowych, branżowych, kulturalnych, na Portalu ZMPD na stronie głównej.

2.      W celu zamieszczenia fotorelacji z wydarzenia na Portalu, należy przesłać ją na adres poczty elektronicznej: galeriaVIP@zmpd.pl. Rozmiar wiadomości nie może przekraczać 10 MB. Jeżeli wielkość zestawu zdjęć przekracza 10 MB, należy je rozdzielić i przesłać w kolejnych wiadomościach.

3.      Treść wiadomości wraz z załączoną fotorelacją lub jej częścią, o której mowa w ust. 2 zd. 3 powyżej, musi być opatrzona:

1)      imieniem i nazwiskiem osoby przesyłającej fotorelację;

2)      numerem członkowskim ZMPD;

3)      numerem telefonu osoby przesyłającej fotorelację;

4)      krótką informacją o wydarzeniu uwiecznionym na fotorelacji, do 300 znaków;

5)      oświadczeniem przesyłającego o posiadaniu wszelkich praw, w tym niezbędnych autorskich praw majątkowych, do dysponowania przesłaną fotorelacją, w tym zgodą na publikację wizerunku osób w niej zamieszczonych oraz zgodą przesyłającego na publikację fotorelacji na Portalu.

4.      Zdjęcia składające się na fotorelację powinny być zapisane w formacie JPG.

5.      Fotorelacje nie mogą zawierać treści, które naruszają powszechnie obowiązujące normy i dobre obyczaje, w szczególności zdjęcia nie mogą prezentować nagości, scen przemocy, osób znajdujących się w sytuacjach intymnych, w stanie upojenia alkoholowego lub po zażyciu środków odurzających.

6.      ZMPD zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć, składających się na fotorelację, przeznaczonych do publikacji na Portalu.

7.      ZMPD uprawnione jest do odmowy publikacji części lub całości fotorelacji, w szczególności na wypadek:

1)      przesłania fotorelacji, która nie będzie zawierała elementów, o których mowa w ust. 3 lub 4 powyżej;

2)      przesłania fotorelacji, która będzie zawierała treści, o których mowa w ust. 5 powyżej.

8.      Odmowa publikacji fotorelacji lub jej poszczególnych zdjęć nie wymaga uzasadnienia.

9.      Przesyłający oraz osoby, których wizerunek jest utrwalony na zdjęciach, uprawnieni są do żądania zaprzestania publikacji przez ZMPD konkretnej fotografii lub całej fotorelacji. Stosowne żądanie należy wysłać na adres wskazany w ust. 2 powyżej.

10.    Celem usługi „Galeria VIP” jest wewnętrzna integracja Członków ZMPD oraz ich rodzin. Przesłanie fotorelacji oraz jej publikacja przez ZMPD nie prowadzą do powstania roszczenia o jakiekolwiek wynagrodzenie na rzecz przesyłającego.

11.    Przesyłający poprzez przesłanie fotorelacji akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym postanowienia usługi "Galeria VIP".

 

VI. Czat moderowany

1.      Czat - serwis umożliwiający rozmowę w czasie rzeczywistym między zarejestrowanymi Użytkownikami a Gościem czata.

2.      Serwis czata moderowanego uniemożliwia rozmowę między Użytkownikami.

3.      Spotkania z Gościem w serwisie czata moderowanego są ograniczone czasowo.

4.      Czat jest moderowany, co oznacza, że pytania od Użytkowników trafiają najpierw do osoby prowadzącej czat - Moderatora, a dopiero potem pokazują się w oknie rozmowy. Ponadto, wiąże się z tym fakt, iż Moderator lub Administrator może zablokować dostęp do takiego czata wybranym osobom.

5.      Nie wszystkie pytania zadane przez Użytkowników muszą zostać przekazane do Gościa. Mogą one zostać odrzucone lub po prostu ze względu na dużą ilość pytań nie doczekać się przesłania do Gościa.

6.      Regulamin określa zachowania, które każdy ma obowiązek przestrzegać na czacie.

7.      Zabronione jest:

1)      używanie słów i Nick-ów obraźliwych oraz wulgarnych;

2)      wszczynanie kłótni oraz prowokowanie;

3)      obrażanie Użytkowników oraz Administratora i Moderatora; 

4)      podszywanie się pod Administratora, Moderatora oraz innego Użytkownika;

5)      spamowanie oraz floodowanie (zbyt duża ilość emotikonów, znaków specjalnych, interpunkcyjnych, pisanie każdego wyrazu w oddzielnym wierszu, etc.); 

6)      umieszczanie na czacie treści erotycznych, rasistowskich i jakichkolwiek innych godzących w wiarę, kulturę lub pochodzenie; 

7)      używanie w pytaniach tylko wielkich liter (Caps Lock); 

8)      popełnianie rażących błędów ortograficznych. 

8.      Administrator i Moderator ma obowiązek ukarać Użytkownika za nieprzestrzeganie zasad Regulaminu. Za naruszenie Regulaminu przewidziane są kary w postaci wylogowania lub zablokowania dostępu Użytkownikowi do usługi czata (banowanie) – jednorazowo lub na stałe.

 

 

§7

Prawa autorskie i pokrewne

 

1.       Wszystkie prawa do utworów, w szczególności do artykułów, zdjęć, baz danych opublikowanych na Portalu są zastrzeżone na rzecz Administratora.

2.       Wykorzystanie umieszczonych na Portalu danych określonych powyżej w sposób wykraczający poza dopuszczalny przez przepisy prawa, bez zgody Administratora, jest zabroniony.

3.       Zabronione jest między innymi:

1)      kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie http://zmpd.pl lub jej szaty graficznej i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w znacznej części;

2)      umieszczanie odesłań do strony http://zmpd.pl w sposób, który utrudni lub uniemożliwi określenie źródła pochodzenia materiałów;

3)      zwielokrotnianie materiałów lub szaty graficznej na nośnikach elektronicznych lub tradycyjnych (drukowanie) oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

4)      rozpowszechnianie zawartości strony lub jej szaty graficznej;

5)      pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4.       Administrator może udzielić zgody na korzystanie z danych. W celu uzyskania takiej zgody należy przesłać wniosek o jej udzielenie na adres e-mail: portal@zmpd.pl.

5.       Dopuszczalne jest korzystanie z zamieszczonych na stronie artykułów jedynie poprzez zamieszczenie tytułu, pierwszego akapitu oraz podanie źródła i linku do strony www.zmpd.pl w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację.

 

 

§8

Reklamacje

 

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu należy zgłaszać pod adresem e-mail: portal@zmpd.pl.

 

 

§9

Zmiana regulaminu

 

1.      Każde z postanowień Regulaminu może być w każdej chwili zmienione jednostronną decyzją Administratora, bez podania uzasadnienia.

2.      Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na Portalu, w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.

3.      Niezaakceptowanie zmian w Regulaminu prowadzić będzie do usunięcia Konta Użytkownika.

 

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2.      ZMPD nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji pochodzących z innych niż ZMPD źródeł.

 

TAGI: członek ZMPD   portal ZMPD   przewoźnik   newsletter   reklama   formularz   dostęp   katalog firm   oświadczenie  
Więcej na ten temat...
SEKRETARIAT ZMPD
  DATA: 2010-10-01
SEKCJA SERWISOWA
  DATA: 2010-10-01
REGULAMIN PORTALU
  DATA: 2010-11-22
   


   « powrót
facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Mercedes-Benz Trucker Academy
 
HUSSAR  ANGELS
TRANSPASS
 
bezpłatne szkolenia
Opłaty drogowe na Węgrzech z ZMPD
ograniczenia 2016
ZMPD planer



Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114686    Partner - giełda transportowa TimoCom