ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2021-05-27

Telematyka kluczem do ograniczania kosztów – webinarium ZMPDSEKCJA


Jak radzą sobie dziś przedsiębiorcy w nowej rzeczywistości? Czy telematyka może być kluczem do rozwiązania ich problemów? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas zorganizowanego przez ZMPD webinarium z udziałem m.in. przedstawiciela firmy WebFleet Solutions, które odbyło się 26 maja 2021 r.


Blisko stu uczestników 


Blisko stu przedstawicieli transportu drogowego miało okazję poznać wyniki przeprowadzonego przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce badania ankietowego, dotyczącego kondycji branży transportowej oraz wykorzystania przez jej przedstawicieli najnowocześniejszych narzędzi telematycznych, wydatnie wpływających na obniżenie kosztów działalności transportowej. Przedstawiliśmy także nowe rozwiązania i praktyczne zastosowania systemów do zarządzania flotą.

 Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez rzecznika prasowego ZMPD, dyrektor Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji ZMPD Annę Brzezińską-Rybicką, Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel przedstawił aktualną sytuację w transporcie drogowym, związaną z m.in. Pakietem Mobilności. Poza przedstawieniem samego dokumentu i „kamieni milowych” nadchodzących kolejnych zmian, dyr. Piotr Mikiel skupił się na takich kwestiach w nim zawartych, jak delegowanie kierowców i związane z tym faktem konsekwencje, jak ich wynagrodzenie, a także dostęp do zawodu i rynku. Nie omieszkał także przedstawić aktualnej sytuacji związanej z nowym systemem poboru opłat e-TOLL.
 

Redukcja kosztów to podstawa – omówienie ankiety


Przechodząc do omówienia wyników ankiety dyr. Piotr Mikiel zwrócił uwagę na fakt, że większość (ponad 54 proc.) przedstawicieli firm transportowych przyznało, że nie spodziewa się znaczących zmian w funkcjonowaniu w najbliższym roku. Natomiast znamienne jest to, że przedstawiciele firm transportowych w obszarze zarządzania flotą jako najważniejsze kwestie podnieśli redukcję kosztów (49 proc. respondentów) oraz wzrost wydajności (25 proc.). – Te odpowiedzi wyraźnie wskazują na to, że konkurencja na rynku przewozów drogowych staje się coraz bardziej widoczna. Dlatego też tak ważne jest, by kwestia delegowania kierowców, a co za tym idzie ich wynagrodzenie, nie spowodowała drastycznego wzrostu kosztów firm transportowych – skomentował wyniki dyr. Piotr Mikiel. Kolejne odpowiedzi w trym punkcie wskazywały na konieczność poprawy bezpieczeństwa, redukcji emisji CO2 i zapewnienia zgodności wykonywanych działań ze zmieniającymi się przepisami prawnymi – po to, by uniknąć dotkliwych kar finansowych.
Ponad 40 proc. respondentów odczuwa obawy związane z Pakietem Mobilności i w dalszym ciągu z COVID-19. W tym miejscu dyr. Piotr Mikiel przypomniał o wprowadzonych zielonych korytarzach, które miały za zadanie zminimalizować problemy związane z przemieszczaniem się ciężarówek po Europie i w efekcie usprawnić transport drogowy.

Telematyka pomoże w oszczędnościach


Redukcja kosztów, czyli największa z bolączek przewoźników, bezpośrednio łączy się z rozwiązaniami telematycznymi. Ponad 57 proc. respondentów już wykorzystuje telematykę we wszystkich swoich pojazdach, kolejnych ponad 18 proc. w jej części, zaś 16 proc. zamierza wdrożyć te rozwiązania. – To pokazuje, jak ważna jest telematyka w dzisiejszym biznesie, a wręcz niezbędna w funkcjonowaniu transportu drogowego – skomentował te odpowiedzi dyr. Piotr Mikiel. 

Jak wynika z ankiety, blisko 58 proc. respondentów z rozwiązań telematycznych wykorzystuje monitoring i lokalizację pojazdów; ponad 13 proc. wskazało na obsługę tachografów i rejestrację czasu pracy kierowcy; ponad 10 proc. głosów zyskała też odpowiedź dotycząca monitoringu zużycia paliwa. Niewiele mniej respondentów wskazało na doskonalenie stylu jazdy – poprawę bezpieczeństwa i eco-driving, a także wykrywanie awarii i planowanie prac serwisowych. 
Ankieta dała też odpowiedź na pytanie dotyczące stosowania systemu TPMS monitorującego ciśnienie w oponach, co przekłada się na zużycie paliwa. Niemal połowa ankietowanych odpowiedziała, że albo już stosuje ten system w swoich pojazdach, albo jest zainteresowana jego zainstalowaniem. 

Ostatnim pytaniem dotyczącym zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w pojazdach firm transportowych były kamery i wideotelematyka. Ponad 34 proc. osób odpowiedziało, że byłyby one pomocne w zwiększaniu bezpieczeństwa, natomiast 22 proc. podkreśliło wagę tych rozwiązań w przypadku wykorzystania ich jako materiał dowodowy w postępowaniach ubezpieczeniowych / zdarzeniach drogowych. Problemem mogą być jednak kwestie związane z RODO i prywatnością uczestników ruchu drogowego (na taką ewentualność wskazało nieco ponad 23 proc. respondentów).
 

Webfleet Solutions: oszczędności i bezpieczeństwo


– Jesteśmy częścią firmy Bridgestone. Działamy w 25 krajach, obsługujemy ok. 50 tys. klientów flotowych, mających ponad 1,2 mln pojazdów. A dzięki naszym rozwiązaniom firmy zyskują do 20 proc. oszczędności – Arkadiusz Pawelczyk zaprezentował dane dotyczące działalności Webfleet Solutions. – Z tych wszystkich pojazdów zbieramy codziennie mnóstwo danych dotyczących m.in. lokalizacji, użytkowania pojazdów, średniego spalania paliwa itd. Co ważne, posiadamy certyfikat ISO 27001, który gwarantuje bezpieczeństwo danych klientów w naszym systemie – podkreślił Arkadiusz Pawelczyk, który przedstawił wpływ COVID-19 na transport drogowy. – Dane były zbierane od momentu rozpoczęcia pandemii. Według stanu na 12 maja ciężki transport drogowy jest na poziomie 98 proc. przebytych tras w stosunku do czasów przedpandemicznych – powiedział przedstawiciel Webfleet Solutions. 

Odniósł się także do wyników ankiety. – Bardzo ciekawe są zwłaszcza odpowiedzi na pytanie, jak firmy transportowe korzystają z telematyki, na co przede wszystkim zwracają uwagę – powiedział Arkadiusz Pawelczyk. Jednym z filarów sukcesu jest redukcja kosztów, na który aż w 30 proc. składa się użytkowanie pojazdu i styl jazdy (zużycie paliwa, serwis). Pozostałe koszty to m.in. amortyzacja i koszty leasingu. Dzięki zamontowanemu w pojeździe urządzeniu telematycznemu pomagającemu w eco-drivingu można otrzymać takie dane, jak aktualna prędkość w odniesieniu do obowiązujących ograniczeń, ostre hamowanie czy gwałtowne skręty, praca na jałowym biegu czy rzeczywiste zużycie paliwa i efektywność jego wykorzystania, także w odniesieniu do poprzednich okresów, a także zmiana biegów, stała /ekologiczna prędkość czy też możliwość toczenia się pojazdu. Analiza stylu jazdy kierowcy i automatyczne raporty dotyczące zużycia paliwa w całej flocie mogą dać duże oszczędności.

Ekspert od telematyki zwrócił także uwagę na fakt, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można zarówno efektywnie zaplanować trasę, jak i obsługę zamówień, a także pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy, poprzez np. identyfikację ryzykownych zachowań i rejestrację zdarzeń drogowych, a także dostęp do kamery w czasie rzeczywistym.
 

Automatyczne sczytywanie danych


Ważnym elementem optymalizacji kosztów jest też praco- i czasochłonne sczytywanie danych z tachografów. – Nadal ok. 18 proc. firm pobiera te dane ręcznie, a 40 proc. poświęca średnio od 16 do 30 minut na wczytanie danych z tachografu jednego tylko pojazdu. My robimy to zdalnie – nasi klienci dostarczają nam np. karty kierowcy, następnie są one montowane w serwerowni i cały proces sczytywania danych odbywa się automatycznie, bez angażowania osób, które za to odpowiadają – powiedział Arkadiusz Pawelczyk.

Szczegółowo przedstawił też funkcjonalności terminalu PRO8475 z profesjonalną nawigacją, systemem android i możliwością integracji z dowolnym systemem telematycznym lub aplikacjami zewnętrznymi, który był niebagatelną (wartość urządzenia to ponad 2 tys. zł) nagrodą rozlosowaną wśród uczestników spotkania.

Opr. ZMPD/DWSK/PG

SEKCJA      
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     THB  0,1184     USD  3,6759     AUD  2,8531     HKD  0,4738     CAD  3,0404     NZD  2,6459     SGD  2,7789     EUR  4,4723     HUF  1,2925     CHF  4,1043     GBP  5,2040     UAH  0,1360     JPY  3,3558     CZK  0,1768     DKK  0,6015     ISK  3,0424     NOK  0,4434     SEK  0,4448     HRK  0,5970     RON  0,9087     BGN  2,2866     TRY  0,4406     ILS  1,1340     CLP  0,5107     PHP  0,0770     MXN  0,1868     ZAR  0,2709     BRL  0,7271     MYR  0,8945     RUB  0,0513     IDR  2,5909     INR  5,0318     KRW  0,3304     CNY  0,5753     XDR  5,2982     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD