ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt


  OFERTA  
Pismo branżowe "Przewoźnik" >>
Zapraszamy do czytania "Przewoźnika" na naszej stronie. Oferujemy również wygodną prenumeratę wydania papierowego.
     
SKLEP ZMPD >>
Zapraszamy do korzystania z naszej wyselekcjonowanej oferty sklepu internetowego.
  
      
Gwarancja ubezpieczeniowa
Program ubezpieczeń dedykowany dla klientów systemu viaTOLL,
dla umów z odroczoną płatnością 
     
     
Zwrot podatku VAT >>
Sekcja Serwisowa ZMPD świadczy usługę zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie oleju napędowego oraz przejazdów autostradowych
Bezpieczna giełda transportowa
Wytyczne dla przewoźników w sprawie bezpiecznego korzystania z giełd transportowych
  
Ubezpieczenia OCP i OCS >>
LUTZ ASSEKURANZ specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki
   
Pośrednictwo wizowe >>
Dla firm zrzeszonych w ZMPD pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla kierowców zawodowych do Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi
Eurobrokers >>
UBEZPIECZENIE DO LICENCJI! Specjalna, tania oferta dla członków ZMPD, sprawdź tutaj.
   


  Wiadomości dnia  

Parlament Europejski obawia się wpływu Brexitu na branżę transportową

Brak porozumienia pomiędzy UE a Wielką Brytanią w zakresie jej wyjścia z Unii nie jest rozwiązaniem, na które może zgodzić się branża transportu drogowego – to najważniejszy przekaz płynący ze zorganizowanego w środę 22 listopada w Parlamencie Europejskim wysłuchania publicznego nt. „Wpływ Brexitu na transport lądowy”.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni eksperci i praktycy z branży międzynarodowego transportu drogowego, którzy w oparciu o swoje doświadczenia, obserwacje i analizy zaprezentowali europosłom przykłady wpływu, jaki Brexit będzie miał na sektor transportu drogowego, a w konsekwencji na funkcjonowanie całego unijnego rynku oraz na dalszy rozwój Europy.

IRHA: Tragiczne konsekwencje dla irlandzkich przewoźników

Według przewodniczącej Irlandzkiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych (IRHA) Verony Murphy widmo Brexitu w połączeniu z trwającymi pracami nad Pakietem Mobilności i proponowanymi w nim rozwiązaniami dla branży będzie mieć tragiczne konsekwencje dla irlandzkich przewoźników. Jej zdaniem prace nad Pakietem nie biorą pod uwagę tego, w jaki sposób nowe rozwiązania będą funkcjonować w kontekście planowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Powinno to skłonić unijnych polityków do wstrzymania prac na reformą europejskiego transportu drogowego do czasu przeprowadzenia dogłębnych analiz dotyczących wpływu Brexitu na wdrożenie i funkcjonowanie nowych przepisów. W innym przypadku Irlandii jako krajowi peryferyjnemu, a dodatkowo oddzielonemu od UE „twardą” granicą z Wielką Brytanią, grozić będzie całkowita utrata konkurencyjności w obszarze transportu międzynarodowego, a w konsekwencji bankructwa firm, zmniejszenie wpływów do budżetu a być może nawet recesja w gospodarce. Szefowa IRHA zwróciła również uwagę na szereg praktycznych aspektów związanych z Brexitem, m.in. brak odpowiednio wykształconych urzędników celnych, którzy nie poradzą sobie ze wzrostem liczby obowiązków, a także zasady stosowania tachografów, które były tworzone dla Europy bez granic i bez brania pod uwagę opóźnień związanych z ich przywróceniem.

Dłuższe kontrole to większe korki

Wskazaniu związanych z Brexitem przykładów konkretnych problemów dla branży transportu, a tym samym całej gospodarki europejskiej poświęcił wystąpienie Zastępca Dyrektora Generalnego w Zrzeszeniu Przewozów Towarowych (FTA) James Hookham. Z posiadanych przez FTA wyliczeń wynika, iż każde dodatkowe dwie minuty poświęcone na kontrolę ciężarówki przełoży się na powstanie 27 km korka w Dover. Należy założyć, że w innych portach sytuacja może wyglądać podobnie. Ponadto każda dodatkowa minuta oczekiwania ciężarówki na granicy to koszt 1 funta. Trudno sobie wyobrazić, aby po Brexicie udało się tych wszystkich utrudnień uniknąć. Zamiast tego należy raczej oczekiwać także innych problemów. Dla przykładu - obecnie służby cele Wielkiej Brytanii są w stanie obsłużyć 90 mln deklaracji celnych rocznie, podczas gdy ich liczba po Brexicie może osiągnąć 300 milionów. Jeśli dane te zestawi się z brakiem realnych postępów w negocjacjach UE-UK, nie może dziwić fakt, iż coraz więcej europejskich firm transportowych zaczyna przygotowywać się na scenariusz tzw. „twardego” Brexitu, co wymaga od nich wcześniejszego przemodelowania biznesów, nowych inwestycji czy zmian w zatrudnieniu.

IRU analizuje scenariusze potencjalnych rozwiązań

Reprezentujący IRU Daniel Kern wystąpił z przekazem wypracowanym przez przewoźników (także ZMPD) podczas prac grupy roboczej IRU ds. Brexitu. Przewoźnicy domagają się porozumienia, które uwzględni rolę transportu nie tylko jak kluczowej gałęzi europejskiej gospodarki, lecz także elementu, od którego zależy funkcjonowanie całego wspólnego rynku UE. Kern zauważył, że analizowane były już scenariusze rozwiązań przyjętych w obszarze ceł oraz dostępu do wspólnego rynku w relacjach Unii Europejskiej z jej bliskimi partnerami gospodarczymi. Ani wariant „turecki” (kraj ten pozostaje w Unii Celnej, ale jednocześnie utrzymuje „twardą” granicę z UE) ani rozwiązanie przyjęte w przypadku Szwajcarii (członkostwo w Strefie Wolnego Handlu połączone z ok. stu szczegółowymi umowami regulującymi relacje z UE w poszczególnych obszarach) nie wydają się spełniać oczekiwań branży. Równocześnie IRU jest przeciwne dostępowi do rynków w oparciu o system kwot, postulując uregulowanie tej kwestii w ramach dwustronnej umowy UE – UK. Oczywiście w przypadku niepowodzenia negocjacji na poziomie unijnym konieczne stanie się podpisanie 27 takich odrębnych porozumień na poziomie międzypaństwowym, co doprowadzi do pogłębienia fragmentaryzacji rynku przewozów. Kern podkreślił, że Brexit powinien mieć „miękki” charakter i uwzględniać interesy międzynarodowego transportu drogowego. IRU domaga się również możliwie długich okresów przejściowych, w których zachowane zostanie obecne status quo, co umożliwi zarówno firmom jak i służbom w poszczególnych krajach członkowskich dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Europosłowie murem za przewoźnikami

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji z udziałem europosłów, którzy jednoznacznie poparli postulaty przedstawicieli branży i wyrazili pełne zrozumienie dla problemów, jakie może wywołać Brexit, w szczególności jeśli nie uda się wcześniej wypracować odpowiedniego porozumienia. Wśród zgłaszanych obaw, oprócz tych podniesionych przez prelegentów, znalazły się m.in. wątpliwości dotyczące tego, czy Wielka Brytania nie będzie chciała wykorzystać Brexitu do wybrania tylko niektórych, korzystnych dla niej rozwiązań dotyczących np. czasu jazdy i odpoczynku, osłabiając tym samym prawa kierowców przyjeżdżających do tego kraju. Posłowie zastanawiali się także, czy postulowany przez niektórych trzyletni okres przejściowy będzie wystarczający, aby przygotować branżę transportu na zbliżające się zmiany.

Zdaniem europosła Marcusa Piepera z Niemiec Brexit, niezależnie od wszystkich związanych z nim zagrożeń, mógłby stać się okazją do wdrożenia czegoś na kształt elektronicznej granicy jako modelu, który w przyszłości mógłby być powielony w innych częściach Europy. Posłanka Elżbieta Łukacijewka zwróciła uwagę, że wciąż nie pojawiły się wiarygodne dane dotyczące kosztów Brexitu zarówno dla europejskich firm transportowych jak i dla konsumentów. Ismail Ertug z Niemiec przypomniał z kolei zgromadzonym, iż Parlament Europejski nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg negocjacji pomiędzy UE i UK, ale oczywiście będzie monitorować to, czy w tym procesie interesy branży transportowej będą odpowiednio uwzględnione.

Obawy uczestników debaty starała się łagodzić Jacqueline Foster z Wielkiej Brytanii. Według niej nie ma podstaw do zakładania, że rząd UK planuje odchodzenie od europejskich standardów w zakresie norm socjalnych czy wzajemnego uznawania kompetencji kierowców. Jej zdaniem jeśli po obu stronach pojawi się odpowiednia wola polityczna, to na pewno uda się osiągnąć korzystne dla każdej ze stron porozumienie.

Opr. ZMPD/Bruksela/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Mercedes-Benz Trucker Academy
 
HUSSAR  ANGELS
TRANSPASS
 
bezpłatne szkolenia
Opłaty drogowe na Węgrzech z ZMPD
ograniczenia 2016
ZMPD planerRegulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114682    Partner - giełda transportowa TimoCom