ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt


  OFERTA  
Pismo branżowe "Przewoźnik" >>
Zapraszamy do czytania "Przewoźnika" na naszej stronie. Oferujemy również wygodną prenumeratę wydania papierowego.
     
SKLEP ZMPD >>
Zapraszamy do korzystania z naszej wyselekcjonowanej oferty sklepu internetowego.
  
      
Gwarancja ubezpieczeniowa
Program ubezpieczeń dedykowany dla klientów systemu viaTOLL,
dla umów z odroczoną płatnością 
     
     
Zwrot podatku VAT >>
Sekcja Serwisowa ZMPD świadczy usługę zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie oleju napędowego oraz przejazdów autostradowych
Bezpieczna giełda transportowa
Wytyczne dla przewoźników w sprawie bezpiecznego korzystania z giełd transportowych
  
Ubezpieczenia OCP i OCS >>
LUTZ ASSEKURANZ specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń dla transportu, spedycji i logistyki
   
Pośrednictwo wizowe >>
Dla firm zrzeszonych w ZMPD pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla kierowców zawodowych do Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi
Eurobrokers >>
UBEZPIECZENIE DO LICENCJI! Specjalna, tania oferta dla członków ZMPD, sprawdź tutaj.
   


  Wiadomości dnia  

Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat przyszłości transportu drogowego w UE

Podczas Sesji Plenarnej w Strasburgu 18 maja 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję poświęconą reformie europejskiej polityki w obszarze transportu drogowego. Dokument ten nie ma charakteru wiążącego aktu prawnego, ale stanowi ważny głos w debacie poprzedzającej prezentację przez Komisję Europejską pod koniec maja założeń Pakietu Mobilności.

Zawarte w rezolucji postulaty mają raczej ogólny charakter i nie zawierają sformułowań nawołujących jednoznacznie do przyjęcia rozwiązań, które skutkowałyby ograniczeniem dostępu do rynku UE dla przewoźników z krajów „nowej” Unii. Jednocześnie jednak można znaleźć w niej zapisy wskazujące, iż takie próby zostaną podjęte w przyszłości – postulowana jest m.in. potrzeba określenia zwyczajowego miejsca świadczenia pracy przez kierowcę czy doprecyzowania zasad stosowania dyrektywy o delegowaniu w transporcie.

W przyjętym dokumencie Parlament wzywa Komisję Europejską do pilnego zaprezentowania propozycji Pakietu Mobilności jako narzędzia służącego rozwiązaniu licznych problemów, z jakimi zmaga się obecnie branża, przypominając równocześnie, iż powinna ona także niezwłocznie zakończyć postępowania wobec niektórych krajów UE (Niemcy, Francja, Austria) w zakresie niezgodności ich wewnętrznych przepisów dotyczących transportu międzynarodowego z prawem unijnym. Wiele uwagi poświęcone zostało także kwestiom opłat drogowych – zgodnie z zasadami „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” – oraz bezpieczeństwu na drodze.

W sprawach o charakterze socjalnym, poza wyjaśnieniem zasad stosowania dyrektywy o delegowaniu dla transportu międzynarodowego, PE wzywa także Komisję do poprawy egzekwowania prawa, przy jednoczesnym wprowadzeniu niezbędnych uproszczeń, szczególnie ważnych dla MŚP. Parlament mówi także o potrzebie ochrony praw kierowców, poprawy warunków ich pracy oraz konieczności zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Jednocześnie posłowie sygnalizują potrzebę większej elastyczności czasu pracy i odpoczynku oraz konieczność poprawy w zakresie dostępnej infrastruktury przy autostradach (np. bezpieczne parkingi).

Podczas debaty aktywni byli polscy eurodeputowani. Kosma Złotowski zaapelował o zapewnienie swobody prowadzenia usług w UE i podkreślił wiarę w to, że pakiet będzie krokiem ku wspólnemu rynkowi, a nie przeciw niemu. Jego zdaniem wszystkim leży na sercu interes kierowców oraz walka z nadużyciami, ale stygmatyzowanie firm z Europy Środkowo-Wschodniej nie buduje jedności Europy.

Bogusław Liberadzki podkreślił z kolei, że transport drogowy to kluczowy element europejskiego systemu mobilności. Tymczasem KE wykazała się całkowitą bezczynnością wobec takich praktyk jak MiLoG czy Loi Macron, które szkodzą temu sektorowi.

Zdaniem Elżbiety Łukacijewskiej pod hasłami walki z dumpingiem społecznym kryje się po prostu pomysł na walkę z konkurencją. Różnice gospodarcze w rozwoju Europy powodują, że w różnych sektorach różne państwa zostają rynkowymi liderami i jest to zjawisko naturalne. Oczywiście należy walczyć z nadużyciami ale nie można traktować tego jako okazję do wprowadzania rozwiązań protekcjonistycznych i biurokracji.

Transport jest nierozerwalnym elementem wolnego rynku - zauważyła Danuta Jazłowiecka. Tymczasem proponowane zmiany polegające na objęciu go delegowaniem nie uwzględniają jej zdaniem specyfiki tego sektora. Jak bowiem określić kraj w którym zwyczajowo świadczona jest praca, w jaki sposób wyliczać wynagrodzenie, prowadzić notyfikacje operacji czy przechowywać dokumenty? - Od Komisji powinniśmy oczekiwać zarówno ochrony pracowników, jak i wspierania dalszego rozwoju firm. Tymczasem czekamy już 2,5 roku na decyzję w sprawie prawodawstwa niemieckiego - powiedziała Jazłowiecka.

Informacja własna, oprac. PS


ZMPD składa podziękowania polskim posłom do Parlamentu Europejskiego za merytoryczne wystąpienia na sesji PE w Strasburgu, która dotyczyła rezolucji poświęconej reformie europejskiej polityki w obszarze transportu drogowego.

W pełni podzielamy krytycyzm wobec działań Komisji Europejskiej, a raczej ich braku, związanych z wprowadzeniem płacy minimalnej we Francji i w Niemczech, która miałaby objąć także kierowców polskich firm transportowych. Pakiet Mobilności zawiera wiele niebezpiecznych dla branży międzynarodowego transportu drogowego zapisów, które – jeśli zostaną przyjęte – mogą na wiele lat pogrążyć tę ważną gałąź polskiej gospodarki.

Mając to na uwadze, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce od wielu miesięcy nie ustaje w protestach, zarówno w kraju, jak i za granicą, w obronie polskich przedsiębiorców. Prezes ZMPD Jan Buczek przypomina, że zbudowaliśmy koalicję kilkunastu zrzeszeń z krajów „starej” Unii Europejskiej oraz otworzyliśmy Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli, by z jednej strony mieć większy wpływ na podejmowane tam decyzje, z drugiej – by uzupełniać działania realizowane przez polskich europosłów w Parlamencie Europejskim.


 Pobierz
Pismo do posłanki Danuty Jazłowieckiej
Pismo do posłanki Elżbiety Łukacijewskiej
Pismo do posła Bogusława Liberadzkiego
Pismo do posła Kosmy Złotowskiego
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
Mercedes-Benz Trucker Academy
 
HUSSAR  ANGELS
TRANSPASS
 
bezpłatne szkolenia
Opłaty drogowe na Węgrzech z ZMPD
ograniczenia 2016
ZMPD planerRegulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6060773    Partner - giełda transportowa TimoCom